Annons:
politiskt tryck
Fördjupning
AVBengt Rolfer0 kommentarerTyck till!

Svenska facken var passiva

Svenska och nordiska fackföreningar har varit för okritiska och släppt igenom avregleringarna för lättvindigt. Det anser flera ledande fackliga företrädare.

Sekos ordförande Janne Rudén tycker att facken varit för blåögda.

– Nu är det dags att sätta stopp, säger han.
Sekos förbundsstyrelse har nyligen antagit ett program där man kräver att inga fler avregleringar görs förrän det skett en ordentlig utvärdering. Seko har också vänt sig till näringsminister Leif Pagrotsky med detta krav.

Enligt Janne Rudén finns det flera exempel på att avregleringen gått för långt. Seko har särskilt studerat vad som hänt på elmarknaden, posten och järnvägen.

Förbundets slutsats är att avregleringarna inte alls resulterat i effektivare verksamhet till lägre priser. Tvärtom har det blivit dyrare, sämre service och mer pressade arbetsförhållanden.
Är det dags för staten att ta tillbaka dessa verksamheter?

– Om verksamheterna inte fungerar så måste man återta dem i samhällets tjänst. Vi tycker inte att det har blivit bättre vare sig för konsumenterna eller personalen. Nu måste politikerna ta ställning till om de avreglerade verksamheterna håller god kvalitet, säger Janne Rudén.

STs ordförande Annette Carnhede betonar att de svenska facken koncentrerat sig på att skydda medlemmarnas villkor. Driftsformerna har inte ägnats lika stort intresse.

– Visst har vi varit kritiska, men vi har inte fått gehör. Personligen tycker jag att vi har släppt igenom detta för lätt, säger hon.

Och nu står vi med facit i hand:
– Man kan knappast säga att det har blivit bra. Se på elmarknaden, där är det konsumenterna som får betala priset. På SJ och Posten är läget kaosartat. Vi har fått samma negativa erfarenheter som England.

Annette Carnhede tror inte att några nya avregleringar är att vänta i Sverige. Det är också en bidragande orsak till att ST varit passivt i denna fråga.

– Jag får erkänna att vi inte gjort mycket. Vi har känt oss trygga i att det inte finns  något omedelbart hot just nu, säger Annette Carnhede.

Johan Peanberg, ordförande för de offentliganställdas fackliga samorganisation i Norden (NOFS), delar uppfattningen att avregleringen av offentliga tjänster lett till försämringar. Han tycker att facket mer borde ha diskuterat vad man gav sig in på och bjudit hårdare motstånd.

– Avregleringarna skedde under starkt politiskt tryck och det kan vara svårt att säga stopp och belägg i alla lägen, men nog borde man i högre grad ha funderat på vad man gav sig in på, säger han.

På en nordisk konferens nyligen ställdes frågan hur tjänster i allmänhetens intresse ska hamna på fackets dagordning i Norden.

– Syftet var att facken i Norden skulle få upp ögonen för denna fråga, som ju tillmäts stor betydelse i övriga Europa, säger Johan Peanberg i NOFS.
Och resultatet?

– Vad som krävs är att centralorganisationerna tar frågan på allvar och börjar behandla den så att medlemmarna inser att detta är en viktig del av EU-komplexet.

– Ökad konkurrens får inte vara EUs enda ledstjärna. Även de som inte jobbar på kommersialismens villkor och lever utanför tätorterna ska ha ett bra liv. Då måste man ibland rida spärr mot sådant som utarmar människors rätt till grundläggande service, säger Peanberg.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.