Annons:
Anders Sjögren är STs sektionsordförande på Trafikverket i Solna, där man sitter i ett aktivitetsbaserat kontor, utan personlig plats. »Arbetsplatsen har blivit opersonligare, men jag har blivit mer digitaliserad och mindre beroende av papper«, säger han.Bild:Elis Hoffman
Trafikverket
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Trångt på Trafikverkets aktivitetsbaserade kontor

Under tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.

Trafikverkets regionkontor i Solna övergick till aktivitetsbaserat kontor för drygt två år sedan. Anders Sjögren upplever att den allmänna inställ­ningen varit negativ, även om med­arbetarna anpassat sig och hittat lösningar för att klara arbetsuppgifterna:

– Det är många som reser i tjänsten och alla är aldrig på plats samtidigt, men det nya kontoret har ändå varit för trångt. Folk har fått sätta sig där det finns plats, inte där det skulle passa bäst. Ljud­nivån är störande och vi har för få enskilda, tysta platser.

När Trafikverket 2015 beslutade att omvandla sina största arbetsplatser till aktivitetsbaserade kontor vände man sig till Högskolan i Gävle för att få del av forskning inom området. Den visade sig vara bristfällig. Myndigheten ingick då ett samarbete med högskolan och delfinansierade en forsknings­studie. Under tre år har forskare följt hur 500 medarbetare vid Trafikverket påverkats av att byta från cellkontor eller kontorslandskap till aktivitets­baserade kontor. De har bland annat tittat på faktorer som stress och presta­tion.

– Vi kunde inte se någon skillnad i psykosocial arbetsmiljö. Deltagarna i studien upplevde överlag att de hade bra stöd från kolleger, bra social gemen­skap och ett meningsfullt jobb innan och det förändrades inte, säger Helena Jahncke, doktor i psykologi, som lett forskningsstudien vid Högskolan i Gävle.

När det gäller prestation har hon och hennes kolleger identifierat fyra faktorer som är viktiga för hög produktivitet i det aktivitetsbaserade kontoret. Att medarbetarna upplever att tillgången på platser i avskildhet är tillräcklig, att det finns möjlighet till kommunikation, att man får till växlingar mellan arbetsytor och att medarbetarna slipper lägga tid på att leta efter lämpliga platser.

– På tre av de fyra kontoren som ingick i studien kunde vi se att produktiviteten gick ned, säger Helena Jahncke.

Hon menar att en viktig lärdom är att man innan övergången till aktivitets­baserat kontor ska göra en behovs­analys och att personalen behöver få utbildning i det nya arbetssättet.

STs sektionsordförande Anders Sjögren är kritisk mot arbetsgivaren, som han tycker genomförde förändringen utan att lyssna på de anställda i tillräcklig utsträckning.

– Kontoret är nytt och fräscht, men inte fullt ut funktionellt, säger han.

Nu har Trafikverket dock skrivit kontrakt på en lokal i huset bredvid för att utöka antalet platser och ytor, förklarar Conny Jonsson, avdelningschef för arbetsmiljö och lokaler på Trafik­verket.

– Kontoret i Solna var ett av de förs­ta i vår omställning till aktivitetsbaserade kontor. Vi har lärt oss mycket av det och driver förändringsprojekt på ett annat sätt i dag. Vi har blivit bättre på att involvera medarbetarna och i Gävle, som är nästa kontor på tur, har vi bland annat hållit workshoppar om hur man jobbar aktivitetsbaserat.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så fungerar ett aktivitetsbaserat kontor

I ett aktivitetsbaserat kontor saknar medarbetarna individuella platser. Skrivborden är ofta färre än antalet anställda, och vanliga arbetsplatser kompletteras med exempelvis mötesrum, tysta avdelningar och öppna loungeytor. Tanken är att de anställda ska byta plats när de växlar mellan djupt koncentrerat arbete och uppgifter som kräver samtal med andra.

Bli den första att tycka till!
it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.