Annons:
Anders Sjögren är STs sektionsordförande på Trafikverket i Solna, där man sitter i ett aktivitetsbaserat kontor, utan personlig plats. »Arbetsplatsen har blivit opersonligare, men jag har blivit mer digitaliserad och mindre beroende av papper«, säger han.Bild:Elis Hoffman
Trafikverket
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Trångt på Trafikverkets aktivitetsbaserade kontor

Under tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.

Trafikverkets regionkontor i Solna övergick till aktivitetsbaserat kontor för drygt två år sedan. Anders Sjögren upplever att den allmänna inställ­ningen varit negativ, även om med­arbetarna anpassat sig och hittat lösningar för att klara arbetsuppgifterna:

– Det är många som reser i tjänsten och alla är aldrig på plats samtidigt, men det nya kontoret har ändå varit för trångt. Folk har fått sätta sig där det finns plats, inte där det skulle passa bäst. Ljud­nivån är störande och vi har för få enskilda, tysta platser.

När Trafikverket 2015 beslutade att omvandla sina största arbetsplatser till aktivitetsbaserade kontor vände man sig till Högskolan i Gävle för att få del av forskning inom området. Den visade sig vara bristfällig. Myndigheten ingick då ett samarbete med högskolan och delfinansierade en forsknings­studie. Under tre år har forskare följt hur 500 medarbetare vid Trafikverket påverkats av att byta från cellkontor eller kontorslandskap till aktivitets­baserade kontor. De har bland annat tittat på faktorer som stress och presta­tion.

– Vi kunde inte se någon skillnad i psykosocial arbetsmiljö. Deltagarna i studien upplevde överlag att de hade bra stöd från kolleger, bra social gemen­skap och ett meningsfullt jobb innan och det förändrades inte, säger Helena Jahncke, doktor i psykologi, som lett forskningsstudien vid Högskolan i Gävle.

När det gäller prestation har hon och hennes kolleger identifierat fyra faktorer som är viktiga för hög produktivitet i det aktivitetsbaserade kontoret. Att medarbetarna upplever att tillgången på platser i avskildhet är tillräcklig, att det finns möjlighet till kommunikation, att man får till växlingar mellan arbetsytor och att medarbetarna slipper lägga tid på att leta efter lämpliga platser.

– På tre av de fyra kontoren som ingick i studien kunde vi se att produktiviteten gick ned, säger Helena Jahncke.

Hon menar att en viktig lärdom är att man innan övergången till aktivitets­baserat kontor ska göra en behovs­analys och att personalen behöver få utbildning i det nya arbetssättet.

STs sektionsordförande Anders Sjögren är kritisk mot arbetsgivaren, som han tycker genomförde förändringen utan att lyssna på de anställda i tillräcklig utsträckning.

– Kontoret är nytt och fräscht, men inte fullt ut funktionellt, säger han.

Nu har Trafikverket dock skrivit kontrakt på en lokal i huset bredvid för att utöka antalet platser och ytor, förklarar Conny Jonsson, avdelningschef för arbetsmiljö och lokaler på Trafik­verket.

– Kontoret i Solna var ett av de förs­ta i vår omställning till aktivitetsbaserade kontor. Vi har lärt oss mycket av det och driver förändringsprojekt på ett annat sätt i dag. Vi har blivit bättre på att involvera medarbetarna och i Gävle, som är nästa kontor på tur, har vi bland annat hållit workshoppar om hur man jobbar aktivitetsbaserat.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så fungerar ett aktivitetsbaserat kontor

I ett aktivitetsbaserat kontor saknar medarbetarna individuella platser. Skrivborden är ofta färre än antalet anställda, och vanliga arbetsplatser kompletteras med exempelvis mötesrum, tysta avdelningar och öppna loungeytor. Tanken är att de anställda ska byta plats när de växlar mellan djupt koncentrerat arbete och uppgifter som kräver samtal med andra.

Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.