Annons:
Anders Sjögren är STs sektionsordförande på Trafikverket i Solna, där man sitter i ett aktivitetsbaserat kontor, utan personlig plats. »Arbetsplatsen har blivit opersonligare, men jag har blivit mer digitaliserad och mindre beroende av papper«, säger han.Bild:Elis Hoffman
Trafikverket
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Trångt på Trafikverkets aktivitetsbaserade kontor

Under tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.

Trafikverkets regionkontor i Solna övergick till aktivitetsbaserat kontor för drygt två år sedan. Anders Sjögren upplever att den allmänna inställ­ningen varit negativ, även om med­arbetarna anpassat sig och hittat lösningar för att klara arbetsuppgifterna:

– Det är många som reser i tjänsten och alla är aldrig på plats samtidigt, men det nya kontoret har ändå varit för trångt. Folk har fått sätta sig där det finns plats, inte där det skulle passa bäst. Ljud­nivån är störande och vi har för få enskilda, tysta platser.

När Trafikverket 2015 beslutade att omvandla sina största arbetsplatser till aktivitetsbaserade kontor vände man sig till Högskolan i Gävle för att få del av forskning inom området. Den visade sig vara bristfällig. Myndigheten ingick då ett samarbete med högskolan och delfinansierade en forsknings­studie. Under tre år har forskare följt hur 500 medarbetare vid Trafikverket påverkats av att byta från cellkontor eller kontorslandskap till aktivitets­baserade kontor. De har bland annat tittat på faktorer som stress och presta­tion.

– Vi kunde inte se någon skillnad i psykosocial arbetsmiljö. Deltagarna i studien upplevde överlag att de hade bra stöd från kolleger, bra social gemen­skap och ett meningsfullt jobb innan och det förändrades inte, säger Helena Jahncke, doktor i psykologi, som lett forskningsstudien vid Högskolan i Gävle.

När det gäller prestation har hon och hennes kolleger identifierat fyra faktorer som är viktiga för hög produktivitet i det aktivitetsbaserade kontoret. Att medarbetarna upplever att tillgången på platser i avskildhet är tillräcklig, att det finns möjlighet till kommunikation, att man får till växlingar mellan arbetsytor och att medarbetarna slipper lägga tid på att leta efter lämpliga platser.

– På tre av de fyra kontoren som ingick i studien kunde vi se att produktiviteten gick ned, säger Helena Jahncke.

Hon menar att en viktig lärdom är att man innan övergången till aktivitets­baserat kontor ska göra en behovs­analys och att personalen behöver få utbildning i det nya arbetssättet.

STs sektionsordförande Anders Sjögren är kritisk mot arbetsgivaren, som han tycker genomförde förändringen utan att lyssna på de anställda i tillräcklig utsträckning.

– Kontoret är nytt och fräscht, men inte fullt ut funktionellt, säger han.

Nu har Trafikverket dock skrivit kontrakt på en lokal i huset bredvid för att utöka antalet platser och ytor, förklarar Conny Jonsson, avdelningschef för arbetsmiljö och lokaler på Trafik­verket.

– Kontoret i Solna var ett av de förs­ta i vår omställning till aktivitetsbaserade kontor. Vi har lärt oss mycket av det och driver förändringsprojekt på ett annat sätt i dag. Vi har blivit bättre på att involvera medarbetarna och i Gävle, som är nästa kontor på tur, har vi bland annat hållit workshoppar om hur man jobbar aktivitetsbaserat.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så fungerar ett aktivitetsbaserat kontor

I ett aktivitetsbaserat kontor saknar medarbetarna individuella platser. Skrivborden är ofta färre än antalet anställda, och vanliga arbetsplatser kompletteras med exempelvis mötesrum, tysta avdelningar och öppna loungeytor. Tanken är att de anställda ska byta plats när de växlar mellan djupt koncentrerat arbete och uppgifter som kräver samtal med andra.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.