Annons:
Madelaine Vilgren är förbundskassör på RFSLBild:Sören Fröberg
Intervju
Fördjupning
0 kommentarerTyck till!

Trogen medlem brinner för HBT-frågor

Madelaine Vilgren är föreslagen till omval som förbundskassör i RFSL. Hon brinner för stödet till länder som Uganda, där man vill förbjuda folk att tala med homosexuella.

 

I dagarna har RFSL kongress. Vilka är de viktigaste frågorna på kongressen?

– Inom RFSL precis som inom fackförbunden handlar det om att vi tappar medlemmar och vad vi ska göra åt det. En annan fråga gäller hur vi ska ställa oss till sexuella praktiker som bondage, disciplin och sadomasochism. Vi kommer också att ta upp smittskyddslagen, som vi tycker är felaktigt utformad. De flesta som smittar andra känner ju inte till att de själva är smittade.

 Vad gör du som förbunds­kassör?

– RFSL har en rätt omfattande redovisning. Vi har stor omsättning och många olika aktiviteter och projekt. Inte minst våra internationella projekt kräver en diger redovisning. Min funktion är väl närmast att likna vid en controller.

 Vad brinner du för?

– De internationella frågorna. Just nu jobbar vi för HBT-kvinnors rättigheter i Afrika och Indonesien, vilket är jättesvårt. Det är sådan skillnad på läget i Sverige och exempelvis Uganda. Där försöker man förbjuda folk att ha kontakt med homosexuella. Så vi måste försöka stödja och vara inlyssnade på deras nivå. Ta reda på vad de har för behov, vilket kan vara skydd och bostäder. Vi använder oss också av biståndet för att trycka på, så vi går ganska hårt fram.

 Du är aktiv i Forum Syd och i partipolitiken också?

– Ja, man får ju jobba på. RFSL är medlem i Forum Syd, som är en biståndsorganisation, så de uppdragen hör ihop. Jag sitter i Forum Syds styrelse och försöker påverka och påminna om HBT-perspektivet. Som politiker är jag socialdemokratiskt oppo­sitionsråd i Ödeshög, där jag bor, och även aktiv landstingspolitiker i Östergötland.

 Vad är den gemensamma nämnaren för dina uppdrag?

– Alla är på heltid med deltidsbetalning (skratt). Skämt åsido, jag känner starkt för att det går att förändra om man ger olika frågor tid och engagemang.

 Hur kommer det sig att du fortfarande är ST-medlem?

– Jag är väl ovanligt lojal… Det har väl bara blivit så eftersom det senaste så kallade riktiga jobbet jag hade var statligt. Jag arbetade på Lernia och innan dess på Arbetsförmedlingen. Och nu vet jag inte vilket fackförbund jag ska byta till eftersom jag inte har något annat nytt jobb, utan är aktiv i styrelser och som politiker.

 Vad får du ut av ditt medlemskap i dag?

– ST Press är en jättebra källa om man vill hänga med i vad som händer inom det statliga området. Jag följer särskilt utvecklingen inom sådana myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som är viktiga i människors vardag.         

Fotnot: RFSL är riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Förbundets kongress äger rum
7–9 maj på Medlefors folkhögskola & konferens utanför Skellefteå.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.