Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVEmmeli Nilsson2 kommentarer

Turbulens på Arbetsförmedlingen efter ST-uttalande

Arbetsmiljöproblem och märkliga incidenter har under ett par års tid rapporterats från en avdelning på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Efter att ST krävt en översyn av ledarskapet har avdelningens chef meddelat att hon slutar. ”Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt,” säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.

I början av 2015 rapporterade SVT om sexuella trakasserier på en avdelning vid Arbetsförmedlingens huvudkontor. Då hade en använd kondom lämnats på en kvinnlig anställds skrivbord. Därefter följde fler liknande incidenter. Det senaste året har omkring 20 personer av ett femtiotal anställda slutat på avdelningen, och tre av tre sektionschefer har lämnat sina jobb.

I förra veckan avslöjade Svenska Dagbladet att en av STs fackliga företrädare köpts ut av Arbetsförmedlingen med ett avgångsvederlag på drygt 844 000 kronor, vilket motsvarar två årslöner.

Enligt STs avdelningsordförande Fredrik Andersson skedde utköpet på STs initiativ efter att arbetsgivaren riktat grundlösa anklagelser mot den fackliga företrädaren.

– Vi har försökt få fram bevis, men det finns inga. Vår ståndpunkt är att den fackliga företrädaren har gjort sitt jobb och drivit medarbetarnas frågor.

Både Fredrik Andersson och Arbetsförmedlingens HR-chef Kurt-Ove Åhs betonar att utköpet inte har någonting med de tidigare rapporterade incidenterna att göra. Enligt Kurt-Ove Åhs handlade det istället om brist på förtroende för den fackliga företrädaren från arbetsgivarens sida.

Fredrik Andersson anser att arbetsmiljösituationen på avdelningen är alarmerande. I helgen uttalade han sig i ett inslag för SVT, och efterlyste en översyn av ledarskapet.

Några dagar senare meddelade avdelningens chef i ett brev till medarbetarna att hon kommer att sluta, vilket SVT också rapporterade om. I brevet, som SVT tagit del av, förklarar chefen att STs krav på att se över ledarskapet bidragit till hennes val att sluta som chef.

– Vi har inte ställt krav på att någon ska avgå, utan ville att man skulle se över ledarskapet, säger Fredrik Andersson till Publikt.

På Twitter har medarbetare och ST-medlemmar på avdelningen uttryckt att den negativa bild av arbetsmiljön som bland annat SVT beskrivit är kraftigt överdriven. De uttrycker istället bristande förtroende för ST och kritiserar förbundets agerande.

– Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt. De som slutat har gjort det av ett skäl. Frågan om arbetsmiljösituationen är något vi jobbat med länge från STs håll, säger Fredrik Andersson.

Den närmaste veckan ska ST hålla möten för att prata om situationen och STs uttalande i helgen. Enligt Fredrik Andersson har ST kontaktat de medarbetare som kritiserat fackets agerande på Twitter.

– Jag tycker att vi har haft stöd av en majoritet av medarbetarna under en längre tid. Men man kan inte begära att alla ska veta exakt vad som händer hela tiden. Olika saker drabbar olika personer.

HR-chefen Kurt-Ove Åhs menar att situationen är komplex, men att en stor orsak till att många slutat är den höga arbetsbelastningen. De incidenter som skett blir en ytterligare belastning för både medarbetare och chefer.

– Vi har fortfarande ingen lösning på själva incidenterna. Vi har ingen utpekad och ingen som tagit på sig det som skett.

Däremot har avdelningen tagit fram en handlingsplan och anställt en person som ska driva förbättringsarbetet på heltid. Arbetsförmedlingen gör också en satsning på att utveckla chefernas ledarskap, enligt Kurt-Ove Åhs.

Jag tycker att hela grejjen är en stor fars från alla parter. Att arbetsförmedlen har låtit detta pågå så länge är helt galet. Vuxna människor som beteer sig som småbarn. Dett för mig är ett klockrent exempel på dumhet från alla parter.
Är det arbetsmiljöproblem verkligen? Jag skulle vilja säga systemfel. När ett system inte fungerar så uppstår konflikter. Både i samhället och det i det lilla. Vad ska egentligen ligga på Arbetsförmedlingen axlar? Den frågan måste ställas. Vissa frågor ska inte höra dit över huvud taget. Långtidsarbetslösa får ingen hjälp och gehör nu eftersom annat går före. Gruppen är inte homogen, och en del behöver omskolas, och andra som kanske har nåt år kvar till pension vill pensioneras. Nu försöker man dra alla över en kam. Oro bildas då även inom denna grupp, liksom det vi sett på Arbetsförmedlingen, eftersom många arbetslösa fortfarande är drivna och vill vidare i utveckling och utbildning men inte får hjälp till det, medans andra vill ta det lugnt i väntan på att pensioneras. Allt detta ingår det systemfel som vi nu ser! Den "individuella hjälpen som Regeringen lovade" har helt uteblivit med sin frånvaro! I stället sitter huvudkontoret alltså och förvaltar ett system som inte fungerar och skattebetalarna får ingen hjälp. Klart det blir konflikter, det är människor där också.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.