Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Tveksamt sälja Postgirot

Svenska staten är ute och cyklar. I Holland finns det inga backar. Där går det lätt. Bankkoncernen Nordea vill köpa det statliga bolaget Postgirot av oss. All makt utgår från folket. Eftersom vi som ägare till Postverket hade krav på vinst ombildade vi Postverket till en koncern. Genom Postkoncernen har vi ett bolag i Holland. Om detta bolag sköter försäljningen av Postgirot så minskar våra skatteinkomster på reavinsten. Men vårt resultat i Postkoncernen förbättras genom skatteplanering och försäljning av allmän egendom. Vem av oss ska ha pengarna som försäljningen av Postgirot ger?
Om Posten får behålla kulorna blir det lättare för dem av oss som arbetar på Posten att klara våra avkastningskrav. Postens personal kan få lite andrum. Vi kan vänta med att slakta postkontor och sparka personal. Säkerheten kan byggas upp för att minska rån. Arbetsskador kan begränsas genom att underbemanning, överbelastning och stress nedbringas till ett minimum. Trycket minskar på sjukvård och rehabilitering. Behovet av skattemedel till vården minskar. Och vi kan vårda även andra. Inte bara dem som vi skadar i arbetet i allmän tjänst genom våra alltför höga krav på vinst till oss som ägare. Det låter väl bra?

Idén att organisera Postverket som ett anonymt skalbolag redo för slakt är inte ny. I början på 70-talet ville Gunnar Sträng förstatliga Bankgirot och lägga in det i Postgirot. När Gösta Bohman skötte utdelningen av statliga medel blåste han liv i Strängs gamla idé. Fast tvärtom. Lilla dvärgen Bankgirot skulle sluka jätten Postgirot med 85 procent av marknaden. Bohman fick respass och hans planer lades i malpåse.
1979–89 var Postgirot helt lamslaget av övergången till bildhantering av blanketter. ST och de andra facken spelade en avgörande roll vid omläggningen. Tvärfackligt arbete och arbetstagarkonsulter gav postfacken ett direkt inflytande. Projektplanen låg på drygt ett år. Det blev tio års intensivt förhandlande och avtalsskrivande. Läs gärna boken  Postgirot i Stockholm, 1984  (av Arne Grip och Lars Sundström). Vi beskriver där hur det gick till på den tiden facken förhandlade, tecknade avtal och försvarade den svenska modellen.
Postgeneralen Ove Rainer befordrades till justitieminister. Han tvingades lämna sin post som statsråd efter en helt laglig skatteplanering. Laila Freivalds avgick som justitieminister efter en helt laglig lägenhetsaffär. Men tiderna förändras. Nu ska s+v+mp sälja ut Postgirot igen. Det har bolagsstyrelsen bestämt. Ordförande i Postens styrelse är förre AMS-chefen Göte Bernhardsson. Han ser inget fel i en helt laglig transaktion. Det återstår bara att se om Konkurrensverket och EU godkänner utförsäljningen av statlig egendom. Men har du godkänt en försäljning? Vad händer med personalen?

Socialdemokratin vill inte längre styra marknaden. Den har övergett blandekonomin och infört vinst och avkastning som enda rättesnöre. Aktiespekulationer ska ge oss en tryggad pension. På ett område gör man symboliskt motstånd. Ingen ska få slå mynt av att människor drivs så hårt av oss som politiker och arbetsgivare att vi sparkas, skadas, blir utbrända och behöver vård. Att anslag till verksamhet försvinner när de återtas med hjälp av ockerhyror försöker man dölja.
Medborgare och företag behöver skicka pengar till varandra i ett samhälle som bygger på pengar. Idag äger vi Postgirot. Det går med vinst som vi kan använda för att göra livet lättare för oss. Avkastningskravet på Posten fastställdes när räntan var hög. Når räntan sjönk borde också statens utdebitering ha minskat.

Måste vi sälja Postgirot för att klara av våra krav på vinst? Låt oss debattera om vi ska sälja. Inte bara hur det ska ske. Som kund får du finna dig i vad andra bestämmer. Som medborgare och ägare måste du fråga dig:
Är det rätt att vi driver samhällsnyttig verksamhet med så höga vinstkrav att vi inte har råd med samhällsservice till oss? Vill jag verkligen sälja mitt Postgiro? Eller vill jag ha kvar Postgirot som samhällsnyttig allmän egendom?

AV Arne Grip

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.