Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Tyck till om dina villkor

Nästa år är det dags för STs medlemmar att få nya avtal. Delta i diskussionen och berätta vilka krav du tycker att förbundet ska ställa, så gör du fackets position starkare.

Vill du ha bättre villkor i din anställning? Just nu har du möjlighet att påverka ditt fackförbund och öka chansen att arbetsgivarna lyssnar till de fackliga kraven.

De första förhandlingarna i 2011 och 2012 års avtalsrörelse har gått in i en mer intensiv fas. Industrins avtal ska vara klara inom några veckor, är det tänkt.

Nästa år får även STs medlemmar nya avtal. De centrala avtalen för spårtrafik- och utbildningsföretag löper ut 31 mars, avtalet för kommunikationsbranschen 31 maj. Avtalen för statliga myndigheter tillhör de sista i raden – de löper ut 30 september 2012.

Tiden dit kan tyckas ganska lång. Men avtalsförhandlingar kräver omfattande förberedelser. Därför ägnar sig ST just nu – i god tid innan det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet – åt att samla in medlemmarnas önskemål.

Högre lön vill de flesta ha, och ST kommer naturligtvis att kräva en konkurrenskraftig löneutveckling. Men STs centrala avtal rymmer mycket mer än den procentsats som lönerna ska öka med om de lokala parterna inte kommer överens om annat.

De handlar bland annat om arbets­tider, lediga dagar, uppsägningsvillkor, villkor för den som är sjuk, föräldraledig eller tjänsteledig. Men också om själva principen för hur man förhandlar på arbetsplatserna – vilket i förlängningen avgör dina och dina arbets­kamraters möjligheter att påverka era egna löner.

Säkerligen är detta frågor som du och dina kolleger har åsikter om. De åsikterna vill ST ta del av, för att på bästa sätt kunna driva dina och andra medlemmars krav i den kommande avtalsrörelsen. Möjligheten att hänvisa till en stark och tydlig medlemsopinion ger förbundets förhandlare kraft bakom orden.

Därför bör du ta chansen att påverka förbundets linje i avtalsrörelsen. Just denna vecka reser medlemmarna i STs förbundsstyrelse runt i landet och möter människor under den så kallade ST-veckan. Kanske hålls ett möte på just din arbetsplats. Annars kan du alltid föra fram dina åsikter via dina lokala fackliga företrädare.

Men den kanske enklaste vägen att göra din röst hörd i frågorna om löner och villkor är att gå in på STs hemsida och delta i det rådslag som pågår året ut. Där finns en enkät och möjlig­heten att föra fram sin åsikt i ett diskussionsforum.

Många ST-medlemmarhar redan sagt sin mening. »Nu är det dags att sänka arbetstiden!« tycker Cecilia. »Dagtraktamentet för fördyrade levnadsomkostnader räcker på långa vägar inte till«, anser Rolf. »Jag tycker att facket ska jobba för att vi ska få restid vid
tjänsteresor« skriver Liz-Marie.

Deras tankar och önskemål bygger grunden för en stark facklig plattform i den kommande avtalsrörelsen. Ju fler medlemmar som bidrar till att forma fackets krav, ju större chans har de att få gehör. Genom att delta i debatten och uppmana dina kolleger att göra detsamma bidrar du således till den fackliga styrkan. Och om du dessutom får några av dina oorganiserade arbetskamrater att gå med i ST blir förbundets möjlighet att verka för dina intressen ännu större.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.