Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Tyck till om dina villkor

Nästa år är det dags för STs medlemmar att få nya avtal. Delta i diskussionen och berätta vilka krav du tycker att förbundet ska ställa, så gör du fackets position starkare.

Vill du ha bättre villkor i din anställning? Just nu har du möjlighet att påverka ditt fackförbund och öka chansen att arbetsgivarna lyssnar till de fackliga kraven.

De första förhandlingarna i 2011 och 2012 års avtalsrörelse har gått in i en mer intensiv fas. Industrins avtal ska vara klara inom några veckor, är det tänkt.

Nästa år får även STs medlemmar nya avtal. De centrala avtalen för spårtrafik- och utbildningsföretag löper ut 31 mars, avtalet för kommunikationsbranschen 31 maj. Avtalen för statliga myndigheter tillhör de sista i raden – de löper ut 30 september 2012.

Tiden dit kan tyckas ganska lång. Men avtalsförhandlingar kräver omfattande förberedelser. Därför ägnar sig ST just nu – i god tid innan det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet – åt att samla in medlemmarnas önskemål.

Högre lön vill de flesta ha, och ST kommer naturligtvis att kräva en konkurrenskraftig löneutveckling. Men STs centrala avtal rymmer mycket mer än den procentsats som lönerna ska öka med om de lokala parterna inte kommer överens om annat.

De handlar bland annat om arbets­tider, lediga dagar, uppsägningsvillkor, villkor för den som är sjuk, föräldraledig eller tjänsteledig. Men också om själva principen för hur man förhandlar på arbetsplatserna – vilket i förlängningen avgör dina och dina arbets­kamraters möjligheter att påverka era egna löner.

Säkerligen är detta frågor som du och dina kolleger har åsikter om. De åsikterna vill ST ta del av, för att på bästa sätt kunna driva dina och andra medlemmars krav i den kommande avtalsrörelsen. Möjligheten att hänvisa till en stark och tydlig medlemsopinion ger förbundets förhandlare kraft bakom orden.

Därför bör du ta chansen att påverka förbundets linje i avtalsrörelsen. Just denna vecka reser medlemmarna i STs förbundsstyrelse runt i landet och möter människor under den så kallade ST-veckan. Kanske hålls ett möte på just din arbetsplats. Annars kan du alltid föra fram dina åsikter via dina lokala fackliga företrädare.

Men den kanske enklaste vägen att göra din röst hörd i frågorna om löner och villkor är att gå in på STs hemsida och delta i det rådslag som pågår året ut. Där finns en enkät och möjlig­heten att föra fram sin åsikt i ett diskussionsforum.

Många ST-medlemmarhar redan sagt sin mening. »Nu är det dags att sänka arbetstiden!« tycker Cecilia. »Dagtraktamentet för fördyrade levnadsomkostnader räcker på långa vägar inte till«, anser Rolf. »Jag tycker att facket ska jobba för att vi ska få restid vid
tjänsteresor« skriver Liz-Marie.

Deras tankar och önskemål bygger grunden för en stark facklig plattform i den kommande avtalsrörelsen. Ju fler medlemmar som bidrar till att forma fackets krav, ju större chans har de att få gehör. Genom att delta i debatten och uppmana dina kolleger att göra detsamma bidrar du således till den fackliga styrkan. Och om du dessutom får några av dina oorganiserade arbetskamrater att gå med i ST blir förbundets möjlighet att verka för dina intressen ännu större.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.