Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Tyst efter löfte om visstidsjobben

Vi ska tillsammans med fack och arbetsgivare reda ut frågan om tidsbegränsade anställningar. Det lovade arbetsmarknadsdepartementet EU-kommissionen för två månader sedan. Men inget har hänt. ”Håller man på att bluffa kommissionen?”, undrar TCOs chefsjurist Samuel Engblom.
Regeringen har lovat EU-kommissionen att utreda frågan om tidsbegränsade anställningar tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men ingenting har hänt. »Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen?«, fBild:Casper Hedberg

Den fackliga centralorganisationen TCO anmälde redan i mars 2010 Sverige till EU-kommissionen för brott mot EUs visstidsdirektiv. Direktivet sätter gränser för när och hur länge arbetsgivare får använda sig av tidsbegränsade anställningar.

TCO ansåg att de ändringar av lagen om anställningsskydd som infördes 2007 bryter mot EUs skyddsregler, eftersom arbetsgivare kan stapla ett i princip obegränsat antal tidsbegränsade anställningar på varandra.

Och kommissionen håller med TCO, och har i flera skrivelser uppmanat Sverige att strama upp lagen. Det skedde senast genom ett så kallat motiverat yttrande i mars i år, och kommissionen överväger nu om man ska dra Sverige inför EU-domstolen.

Inför det beslutet försöker nu både TCO och regeringen att påverka kommissionen. TCO lämnade i juni en inlaga som skulle visa att det finns ett omfattande missbruk av staplade visstidsanställningar. Inlagan baserades på en undersökning som enligt TCO visar att drygt var tionde visstidsanställd har varit hos samma arbetsgivare de senaste fem åren.

Efter sommaren laddade Regeringskansliet om och mejlade kommissionen. I mejlen ifrågasätter Bettina Kashefi, statssekreterare hos förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström, och Katarina Areskoug, statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, TCOs undersökning. Arbetsgivarna har en annan uppfattning än facket, understryker de. Och Regeringskansliets bild är att eventuella problem med missbruk av visstidsanställningar beror på ”malpractice”, felbehandling.

Eftersom det finns olika uppfattningar om problemets omfattning och orsak krävs ett klargörande, förklarar statssekreterarna. Arbetsmarknadsdepartementet tänker därför ta initiativ till en genomgripande analys, som man också tänker bjuda in arbetsmarknadens parter att delta i.

Löftet om en analys utfärdades i ett mejl 13 september. TCOs chefsjurist Samuel Engblom har emellertid till dags dato inte fått någon inbjudan från departementet. Han är misstänksam.

– Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen? Vi samtalar gärna med regeringen och har bett att få träffa ansvariga ministern, men det fick vi inte.

Publikt har frågat arbetsmarknadsdepartementet när analysarbetet ska starta. Stabschef Fredrik Östbom svarar via mejl att ”vi arbetar med frågan. Mer kan vi inte säga just nu.”

Publikt har begärt ut hela mejlväxlingen mellan Regeringskansliet och kommissionen, men departementet har helt sekretessbelagt ett svarsmejl från kommissionen med hänvisning till utrikessekretessen. TCO, som också begärt ut dokumenten, har fått samma svar.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.