Annons:

Ungas frågor måste ta större plats

För att överleva måste ST hitta vägar att nå studerande och unga akademiker. Men det viktigaste är att förbundet kan visa att man ger unga människor en röst i arbetslivet och samhälls­debatten.

I dag är det lätt att rekrytera välutbildade medarbetare. Men det är inte alltid som arbetsuppgifternas svårighet står i paritet med de krav som ställs i rekryteringsannonserna. Det vittnar flera unga akademiker om i detta nummer av Publikt.

De har fått jobb hos stora statliga myndigheter som ska vara föredömen som arbetsgivare, men som inte alltid lyckas ta så väl hand om sina medarbetare som de borde. Som i alla liknande situationer har facket en viktig roll i att uppmärksamma problemen – vilket ST också gjort på de aktuella arbetsplatserna.

För att upplevas som relevant måste ett fackförbund uppmärksamma de svårigheter som arbetstagarna ställs inför, verka för goda lösningar och berätta om sitt arbete och sina framgångar. Att följa den enkla strategin är viktigare än att ordna spektakulära jippon, göra snygg reklam eller erbjuda en mängd medlemsförmåner.

Allt fler nyanställda i staten har hög­skole­utbildning. Att få unga akademiker att välja ST är alltså en överlevnadsfråga för organisationen. Därför måste förbundet bli ännu bättre på att identifiera och priorite­ra frågor av betydelse för dem som nyligen gått från högskolan till en ST-arbetsplats.

För att lyckas måste unga medlemmar få ta plats på alla nivåer i organisationen. Det kan kräva både nytänkande från valberedningar och stöd och uppmuntran från fackliga kolleger.

Men det räcker inte. ST måste också aktivt driva frågor som är viktiga för unga anställda – på den enskilda arbetsplatsen, i avtalsförhandlingar och i samhällsdebatten.

Det sker redan i dag, men för att kunna hävda och stärka STs position krävs att arbetet fortsätter och intensifieras.

Det är också viktigt att de ST-anslutna arbetskamraterna välkomnar alla nyanställda och förklarar fördelarna med ett fackligt medlemskap. Alltför många blir inte medlemmar i förbundet av den enkla anledningen att de aldrig får frågan.

För att stödja rekryteringen behövs strukturer och arbetssätt som bidrar till att göra ST känt bland nya och framtida anställda. Här spelar aktiviteter gentemot studerande en viktig roll.

Sedan 1 april rekryterar ST studerandemedlemmar till sin egen verksamhet ST Student. Det tidigare samarbetet med syster­förbunden Vision och Unionen under namnet Tria är upplöst. ST satsar i stället på att bygga upp en bra studerandeverksamhet i egen regi.

Nu kan ST synas med sitt eget varumärke på högskolan – men måste också kunna förklara vad det står för.

Det handlar inte bara om de ibland svårförståeliga gränserna på den fackliga kartan. Minst lika viktigt är att kunna göra förbundets värdegrund tydlig och att visa hur man utifrån den arbetar för bättre villkor för studerande och för unga akademiker i arbetslivet.

ST måste ha kraft att lyfta frågor som ligger i de ungas intresse. I centrala och lokala avtalsrörelser och i den politiska sfären. Men också i vardagen på arbetsplatserna.

I slutänden är det en överlevnadsfråga för organisationen. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör .

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.