Annons:

Ungas frågor måste ta större plats

För att överleva måste ST hitta vägar att nå studerande och unga akademiker. Men det viktigaste är att förbundet kan visa att man ger unga människor en röst i arbetslivet och samhälls­debatten.

I dag är det lätt att rekrytera välutbildade medarbetare. Men det är inte alltid som arbetsuppgifternas svårighet står i paritet med de krav som ställs i rekryteringsannonserna. Det vittnar flera unga akademiker om i detta nummer av Publikt.

De har fått jobb hos stora statliga myndigheter som ska vara föredömen som arbetsgivare, men som inte alltid lyckas ta så väl hand om sina medarbetare som de borde. Som i alla liknande situationer har facket en viktig roll i att uppmärksamma problemen – vilket ST också gjort på de aktuella arbetsplatserna.

För att upplevas som relevant måste ett fackförbund uppmärksamma de svårigheter som arbetstagarna ställs inför, verka för goda lösningar och berätta om sitt arbete och sina framgångar. Att följa den enkla strategin är viktigare än att ordna spektakulära jippon, göra snygg reklam eller erbjuda en mängd medlemsförmåner.

Allt fler nyanställda i staten har hög­skole­utbildning. Att få unga akademiker att välja ST är alltså en överlevnadsfråga för organisationen. Därför måste förbundet bli ännu bättre på att identifiera och priorite­ra frågor av betydelse för dem som nyligen gått från högskolan till en ST-arbetsplats.

För att lyckas måste unga medlemmar få ta plats på alla nivåer i organisationen. Det kan kräva både nytänkande från valberedningar och stöd och uppmuntran från fackliga kolleger.

Men det räcker inte. ST måste också aktivt driva frågor som är viktiga för unga anställda – på den enskilda arbetsplatsen, i avtalsförhandlingar och i samhällsdebatten.

Det sker redan i dag, men för att kunna hävda och stärka STs position krävs att arbetet fortsätter och intensifieras.

Det är också viktigt att de ST-anslutna arbetskamraterna välkomnar alla nyanställda och förklarar fördelarna med ett fackligt medlemskap. Alltför många blir inte medlemmar i förbundet av den enkla anledningen att de aldrig får frågan.

För att stödja rekryteringen behövs strukturer och arbetssätt som bidrar till att göra ST känt bland nya och framtida anställda. Här spelar aktiviteter gentemot studerande en viktig roll.

Sedan 1 april rekryterar ST studerandemedlemmar till sin egen verksamhet ST Student. Det tidigare samarbetet med syster­förbunden Vision och Unionen under namnet Tria är upplöst. ST satsar i stället på att bygga upp en bra studerandeverksamhet i egen regi.

Nu kan ST synas med sitt eget varumärke på högskolan – men måste också kunna förklara vad det står för.

Det handlar inte bara om de ibland svårförståeliga gränserna på den fackliga kartan. Minst lika viktigt är att kunna göra förbundets värdegrund tydlig och att visa hur man utifrån den arbetar för bättre villkor för studerande och för unga akademiker i arbetslivet.

ST måste ha kraft att lyfta frågor som ligger i de ungas intresse. I centrala och lokala avtalsrörelser och i den politiska sfären. Men också i vardagen på arbetsplatserna.

I slutänden är det en överlevnadsfråga för organisationen. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör .

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.