Annons:

Ungas frågor måste ta större plats

För att överleva måste ST hitta vägar att nå studerande och unga akademiker. Men det viktigaste är att förbundet kan visa att man ger unga människor en röst i arbetslivet och samhälls­debatten.

I dag är det lätt att rekrytera välutbildade medarbetare. Men det är inte alltid som arbetsuppgifternas svårighet står i paritet med de krav som ställs i rekryteringsannonserna. Det vittnar flera unga akademiker om i detta nummer av Publikt.

De har fått jobb hos stora statliga myndigheter som ska vara föredömen som arbetsgivare, men som inte alltid lyckas ta så väl hand om sina medarbetare som de borde. Som i alla liknande situationer har facket en viktig roll i att uppmärksamma problemen – vilket ST också gjort på de aktuella arbetsplatserna.

För att upplevas som relevant måste ett fackförbund uppmärksamma de svårigheter som arbetstagarna ställs inför, verka för goda lösningar och berätta om sitt arbete och sina framgångar. Att följa den enkla strategin är viktigare än att ordna spektakulära jippon, göra snygg reklam eller erbjuda en mängd medlemsförmåner.

Allt fler nyanställda i staten har hög­skole­utbildning. Att få unga akademiker att välja ST är alltså en överlevnadsfråga för organisationen. Därför måste förbundet bli ännu bättre på att identifiera och priorite­ra frågor av betydelse för dem som nyligen gått från högskolan till en ST-arbetsplats.

För att lyckas måste unga medlemmar få ta plats på alla nivåer i organisationen. Det kan kräva både nytänkande från valberedningar och stöd och uppmuntran från fackliga kolleger.

Men det räcker inte. ST måste också aktivt driva frågor som är viktiga för unga anställda – på den enskilda arbetsplatsen, i avtalsförhandlingar och i samhällsdebatten.

Det sker redan i dag, men för att kunna hävda och stärka STs position krävs att arbetet fortsätter och intensifieras.

Det är också viktigt att de ST-anslutna arbetskamraterna välkomnar alla nyanställda och förklarar fördelarna med ett fackligt medlemskap. Alltför många blir inte medlemmar i förbundet av den enkla anledningen att de aldrig får frågan.

För att stödja rekryteringen behövs strukturer och arbetssätt som bidrar till att göra ST känt bland nya och framtida anställda. Här spelar aktiviteter gentemot studerande en viktig roll.

Sedan 1 april rekryterar ST studerandemedlemmar till sin egen verksamhet ST Student. Det tidigare samarbetet med syster­förbunden Vision och Unionen under namnet Tria är upplöst. ST satsar i stället på att bygga upp en bra studerandeverksamhet i egen regi.

Nu kan ST synas med sitt eget varumärke på högskolan – men måste också kunna förklara vad det står för.

Det handlar inte bara om de ibland svårförståeliga gränserna på den fackliga kartan. Minst lika viktigt är att kunna göra förbundets värdegrund tydlig och att visa hur man utifrån den arbetar för bättre villkor för studerande och för unga akademiker i arbetslivet.

ST måste ha kraft att lyfta frågor som ligger i de ungas intresse. I centrala och lokala avtalsrörelser och i den politiska sfären. Men också i vardagen på arbetsplatserna.

I slutänden är det en överlevnadsfråga för organisationen. 

 

Alexander Armiento, chefredaktör .

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.