Annons:

Uppmuntra anställda att kritisera

På arbetsplatser med högt i tak kan med­arbetarna bidra till utveckling. Därför är det ett problem för hela samhället när myndighetsanställda inte vågar föra fram kritik.

För att myndigheterna ska kunna utvecklas och bli mer effektiva måste de ta till vara medarbetarnas kunskap och engagemang. Det förutsätter att de anställda kan säga sin mening i den offentliga debatten och internt på arbetsplatsen.

Men i en undersökning som Fackförbundet ST gjort bland sina medlemmar svarar många att de inte har den möjligheten. Bara 27 procent instämmer helt i att de internt kan föra fram kritik mot hur verksamheten fungerar. Många instämmer »delvis«, vilket måste anses vara otillräckligt. 11 procent instämmer inte alls.

När det handlar om möjligheten att offentligt framföra kritiska uppfattningar ser siffrorna ännu dystrare ut. Det är tydligt att den grundlagsskyddade meddelarfriheten, som ger offentliganställda rätt att tala med journalister om vad som sker på deras arbetsplatser, i praktiken inte fungerar som den ska.

Statstjänstemäns rätt att bidra till insyn genom att lämna information till medierna är viktig och måste försvaras. Men även deras möjlighet att internt föra fram kritiska synpunkter på hur verksamheten fungerar är viktig för vårt samhälle.

Sådan kritik är ett uttryck för engagemang, för en tro på möjligheterna till förbättring. En god arbetsgivare välkomnar ett sådant engagemang från dem som själva ser hur saker fungerar på arbetsplatsen, och drar nytta av det för att upptäcka och komma till rätta med brister. Öppen­heten främjar ett gott klimat och bidrar till utveckling.

Men viljan att säga sin mening kan vara skör. Om anställda uppfattar att frispråkighet kan straffa sig i form av sämre arbetsvillkor, lön eller utvecklingsmöjligheter kommer tystnaden att breda ut sig. Att många myndighetsanställda i dag har osäkra anställningar eller ser en risk att ersättas av inhyrd arbetskraft spär på känslan av utsatthet.

Arbetsgivarna måste inseatt många medarbetare inte känner sig trygga nog att framföra sina åsikter – och göra allt de kan för att ändra på det.

En självklar åtgärd borde vara att omvandla så många osäkra jobb som möjligt till tillsvidareanställningar. Det är också centralt att i ord och handling tydligt visa att alla medarbetares synpunkter är välkomna – också om de är kritiska. Var och en som för fram sin åsikt måste bemötas på ett sätt som stimulerar, och inte avskräcker, andra att följa efter. Blotta misstanken om att den som uppfattas som obekväm kan utsättas för repressalier räcker för att skrämma till tystnad. Att 21 procent av de svarande i STs enkät anser sig ha drabbats av nack­delar när de framfört kritik visar på en misstro som kommer att ta tid att reparera.

Som statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg säger till Publikt är det orimligt att anställda på myndigheter ska behöva oroa sig för att stöta sig med ledningen. Både STs ordförande Britta Lejon och civilminister Stefan Attefall konstaterar att kunskaperna om statstjänstemannarollen, yttrandefriheten och meddelarfriheten måste bli större.

Det krävs att myndighetscheferna tar de dystra siffrorna på allvar och agerar.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.