Annons:

Uppmuntra anställda att kritisera

På arbetsplatser med högt i tak kan med­arbetarna bidra till utveckling. Därför är det ett problem för hela samhället när myndighetsanställda inte vågar föra fram kritik.

För att myndigheterna ska kunna utvecklas och bli mer effektiva måste de ta till vara medarbetarnas kunskap och engagemang. Det förutsätter att de anställda kan säga sin mening i den offentliga debatten och internt på arbetsplatsen.

Men i en undersökning som Fackförbundet ST gjort bland sina medlemmar svarar många att de inte har den möjligheten. Bara 27 procent instämmer helt i att de internt kan föra fram kritik mot hur verksamheten fungerar. Många instämmer »delvis«, vilket måste anses vara otillräckligt. 11 procent instämmer inte alls.

När det handlar om möjligheten att offentligt framföra kritiska uppfattningar ser siffrorna ännu dystrare ut. Det är tydligt att den grundlagsskyddade meddelarfriheten, som ger offentliganställda rätt att tala med journalister om vad som sker på deras arbetsplatser, i praktiken inte fungerar som den ska.

Statstjänstemäns rätt att bidra till insyn genom att lämna information till medierna är viktig och måste försvaras. Men även deras möjlighet att internt föra fram kritiska synpunkter på hur verksamheten fungerar är viktig för vårt samhälle.

Sådan kritik är ett uttryck för engagemang, för en tro på möjligheterna till förbättring. En god arbetsgivare välkomnar ett sådant engagemang från dem som själva ser hur saker fungerar på arbetsplatsen, och drar nytta av det för att upptäcka och komma till rätta med brister. Öppen­heten främjar ett gott klimat och bidrar till utveckling.

Men viljan att säga sin mening kan vara skör. Om anställda uppfattar att frispråkighet kan straffa sig i form av sämre arbetsvillkor, lön eller utvecklingsmöjligheter kommer tystnaden att breda ut sig. Att många myndighetsanställda i dag har osäkra anställningar eller ser en risk att ersättas av inhyrd arbetskraft spär på känslan av utsatthet.

Arbetsgivarna måste inseatt många medarbetare inte känner sig trygga nog att framföra sina åsikter – och göra allt de kan för att ändra på det.

En självklar åtgärd borde vara att omvandla så många osäkra jobb som möjligt till tillsvidareanställningar. Det är också centralt att i ord och handling tydligt visa att alla medarbetares synpunkter är välkomna – också om de är kritiska. Var och en som för fram sin åsikt måste bemötas på ett sätt som stimulerar, och inte avskräcker, andra att följa efter. Blotta misstanken om att den som uppfattas som obekväm kan utsättas för repressalier räcker för att skrämma till tystnad. Att 21 procent av de svarande i STs enkät anser sig ha drabbats av nack­delar när de framfört kritik visar på en misstro som kommer att ta tid att reparera.

Som statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg säger till Publikt är det orimligt att anställda på myndigheter ska behöva oroa sig för att stöta sig med ledningen. Både STs ordförande Britta Lejon och civilminister Stefan Attefall konstaterar att kunskaperna om statstjänstemannarollen, yttrandefriheten och meddelarfriheten måste bli större.

Det krävs att myndighetscheferna tar de dystra siffrorna på allvar och agerar.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.