Annons:

Urspårad tågpolitik

Förseningar och inställda tåg har blivit vardag i järnvägstrafiken. Bristen på underhåll och investeringar har stora konsekvenser – för enskilda människor och för hela samhället.

Tåget går inte längre som tåget. Vi hör så ofta om kraftiga förseningar att vi inte längre känner oss säkra på att komma fram i tid när vi kliver på ett tåg.

I takt med att antalet männi­skor som reser med tåg ökat har punktligheten försämrats. Och under 2010 ställdes omkring 29 000 avgångar in helt och hållet – en ökning med 130 procent på två år.

Att människor inte kommer till jobbet har ett högt samhällsekonomiskt pris – något som generaldirektörerna för fem myndigheter nyligen påpekade i en debattartikel i Dagens Nyheter. »Det går inte att ha möten på morgonen, då man inte vet om de anställda kommer att hinna till arbetsplatsen på utsatt tid«, skriver de, och tillägger att förseningar och inställda avgångar även innebär att dyrbar arbetstid försvinner vid tjänsteresor.

Trafikstörningarna innebär också stora arbetsmiljöproblem för trafik­företagens anställda, som möter stressade och upprörda resande. När SJs egen reklam skämtar om att med­arbetarna inte vill berätta var de jobbar har något gått verkligt snett.

En allvarlig konsekvens är också att hela arbetsmarknaden fungerar sämre. Människor som inte längre räknar med att det fungerar att pendla söker arbete närmare hemmet. Därmed minskar arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera och behålla personal.

Myndigheter och näringsliv behöver en pålitlig och väl utbyggd infrastruktur. Att se till att väg-, järnvägs-, flyg- och sjötrafik fungerar är minst lika viktigt för tillväxten som att putsa på skatte­systemet. Det behövs investeringar i alla dessa transportsystem, men allra tydligast är järnvägens behov.

Så gott som alla experter är överens: eftersatt underhåll och otillräckliga investeringar har gett oss ett extremt störningskänsligt system där kapaciteten inte räcker till. Otillräckliga anslag till drift och underhåll har skapat en underhållsskuld som enligt Trafikverket uppgår till mångmiljardbelopp. På viktiga sträckor saknas spårkapacitet.

För bara några månader sedan var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds inställning att mer pengar inte var lösningen. »Man måste fundera på hur man använder pengarna«, sade hon då.

Men i dagarna berättade de borgerliga partiledarna att man i vårbudgeten lägger 800 miljoner kronor extra för drift och underhåll. Plötsligt tycks även rege­ringen ha insett att det krävs mer pengar. Problemet är att den summa man anslår enligt all expertis inte räcker långt.

I stället för att satsa på under­hållet av våra spår har regeringen främst ägnat sin energi åt att avreglera persontrafiken. SJ ska utmanas av andra aktörer. Regeringen hoppas att det ska ge mer och bättre järnvägstrafik.

Men kritikerna är många. SJs styrelse­ordförande Ulf Adelsohn har anklagat regeringen för att hasta med en reform som inte tänkts igenom ordentligt. Dagen innan regeringspartierna presenterade det planerade tillskottet till järnvägen meddelades att han får sluta.

Regeringen borde lyssna mer på kritiken. Ett större och mer långsiktigt ekonomiskt tillskott är helt nödvändigt. En gedigen utredning av järnvägstrafikens organisation och järnvägsförseningarnas orsaker bör bli nästa steg.

Målet måste ju vara att tåget återigen ska gå som tåget.

Alexander Armiento, chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.