Annons:

Urspårad tågpolitik

Förseningar och inställda tåg har blivit vardag i järnvägstrafiken. Bristen på underhåll och investeringar har stora konsekvenser – för enskilda människor och för hela samhället.

Tåget går inte längre som tåget. Vi hör så ofta om kraftiga förseningar att vi inte längre känner oss säkra på att komma fram i tid när vi kliver på ett tåg.

I takt med att antalet männi­skor som reser med tåg ökat har punktligheten försämrats. Och under 2010 ställdes omkring 29 000 avgångar in helt och hållet – en ökning med 130 procent på två år.

Att människor inte kommer till jobbet har ett högt samhällsekonomiskt pris – något som generaldirektörerna för fem myndigheter nyligen påpekade i en debattartikel i Dagens Nyheter. »Det går inte att ha möten på morgonen, då man inte vet om de anställda kommer att hinna till arbetsplatsen på utsatt tid«, skriver de, och tillägger att förseningar och inställda avgångar även innebär att dyrbar arbetstid försvinner vid tjänsteresor.

Trafikstörningarna innebär också stora arbetsmiljöproblem för trafik­företagens anställda, som möter stressade och upprörda resande. När SJs egen reklam skämtar om att med­arbetarna inte vill berätta var de jobbar har något gått verkligt snett.

En allvarlig konsekvens är också att hela arbetsmarknaden fungerar sämre. Människor som inte längre räknar med att det fungerar att pendla söker arbete närmare hemmet. Därmed minskar arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera och behålla personal.

Myndigheter och näringsliv behöver en pålitlig och väl utbyggd infrastruktur. Att se till att väg-, järnvägs-, flyg- och sjötrafik fungerar är minst lika viktigt för tillväxten som att putsa på skatte­systemet. Det behövs investeringar i alla dessa transportsystem, men allra tydligast är järnvägens behov.

Så gott som alla experter är överens: eftersatt underhåll och otillräckliga investeringar har gett oss ett extremt störningskänsligt system där kapaciteten inte räcker till. Otillräckliga anslag till drift och underhåll har skapat en underhållsskuld som enligt Trafikverket uppgår till mångmiljardbelopp. På viktiga sträckor saknas spårkapacitet.

För bara några månader sedan var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds inställning att mer pengar inte var lösningen. »Man måste fundera på hur man använder pengarna«, sade hon då.

Men i dagarna berättade de borgerliga partiledarna att man i vårbudgeten lägger 800 miljoner kronor extra för drift och underhåll. Plötsligt tycks även rege­ringen ha insett att det krävs mer pengar. Problemet är att den summa man anslår enligt all expertis inte räcker långt.

I stället för att satsa på under­hållet av våra spår har regeringen främst ägnat sin energi åt att avreglera persontrafiken. SJ ska utmanas av andra aktörer. Regeringen hoppas att det ska ge mer och bättre järnvägstrafik.

Men kritikerna är många. SJs styrelse­ordförande Ulf Adelsohn har anklagat regeringen för att hasta med en reform som inte tänkts igenom ordentligt. Dagen innan regeringspartierna presenterade det planerade tillskottet till järnvägen meddelades att han får sluta.

Regeringen borde lyssna mer på kritiken. Ett större och mer långsiktigt ekonomiskt tillskott är helt nödvändigt. En gedigen utredning av järnvägstrafikens organisation och järnvägsförseningarnas orsaker bör bli nästa steg.

Målet måste ju vara att tåget återigen ska gå som tåget.

Alexander Armiento, chefredaktör.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.