Annons:
Jämställdhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Våga vara jämställda

Vi vill företrädas av kvinnor, invandrare, unga, välutbildade och en och annan vit medelåders man, skriver tre medlemmar i ST inom Arbetsförmedlingen.

Det var en gången stolt avdelning i ett stolt förbund. I den stolta avdelningen syntes det råda ett idogt arbete för att alla medlemmar skulle ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, ålder eller bakgrund. Syntes och sades det. Från den stolta centralorganisationen via det stolta förbundet ner till den stolta avdelningen och dess stolta sektioner, klubbar och arbetsplatsombud, har budskapet sedan länge skallat:

Jämställdhet! Kvinnor kan lika bra som män! Kvinnoslantar och jämställdhetsplaner! Prioriterade målområden i välformulerade verksamhetsplaner och lönekartläggningar! Lika lön för lika arbete! Mångfald berikar!

Jämställdheten är ett prioriterat område för alla (utom några troll i skuggorna) – i tal och vackra pamfletter. Det har rynkats på stolta fackliga näsor åt samhällets oförmåga att i handling omsätta alla de vackra orden i reell verkstad. Det har skakats på huvudet åt andras oförmåga att ta till vara kvinnors och invandrades kompetens. Man har förnumstigt nickat åt sina egna fina ord om att kvinnor, nysvenskar och unga välutbildade bidrar till en dynamik och utveckling som den styrande normen (medelålders, svenska vita män) inte förmår på egen hand.

»Tänk om bara fler kvinnor, unga, välutbildade och invandrare ville vara med och ta ansvar«, säger normen ofta. »Tänk vad bra allt skulle vara då«.

I den stolta avdelningen hade hösten 2011 ytterligare en mandatperiod gått mot sitt slut och en ny skulle ta sin början genom det yttersta besluts­forumet – ombudsmötet. Ombudsmötets eniga valberedning hade haft tre viktiga fokus för sitt förslag till ny styrelse. Den fackliga ideologin, kompetensen och sist men definitivt inte minst jämställd­heten. Hade det funnits utrymme bland de nominerade hade även mångfalden
prioriterats. Men tyvärr hade inte förtroende­mannaorganisationen förmått att klämma fram ett enda förslag från de nysvenska leden! Sorgligt att konstatera i nådens år 2011.

Vad man säger och vad man gör visar sig när ord ska bli verkstad. För när det verkligen gäller, när orden ska omvandlas till handling, väljer den stolta avdelningens ombudsmöte att visa vad jämställdheten och kvinnors kunnande egentligen är värt – på riktigt. Och det är inte särskilt mycket. Ombudsmötet har sagt sitt. I den nyvalda avdelningsstyrelsen kommer nu inledningsvis en obalans på 3 kvinnor mot 6 män att råda. Eftersom ombudsmötet valde en man som förste ersättare, är risken överhängande att obalansen blir mer regel än undan­tag. I medlemsleden är förhållandet 62 procent kvinnor mot 38 procent män. Kan budskapet bli tydligare? Ändå fanns det kvinnor att välja, kompetenta och ideologiskt djupt förankrade sådana.

Valberedningen hade utifrån sektio­nernas nomineringar alltså lagt ett för­slag för att så långt möjligt säkerställa att en ny avdelningsstyrelse skulle kunna leva upp till en anständig nivå med hänsyn till alla högtravande ord om jämställdhet, kompetens, ideologi och att kvinnor faktiskt gör skillnad. Alla nominerade vidtalades av valberedningen. En kompetent man sa till valberedningens representant att han gärna skulle stå tillbaka på en position till förmån för en kvinna, lika kompetent som han. Inga problem, sa den kompetente. Vi såg en modig och klok, medelålders, svensk, vit man som ville leva som han lärde. Så därför, om någon vid ombudsmötet skulle tala för att den kompetente skulle ges en position högre i hierarkin, upp till de andra normativa männen, måste förstås den för jämställdhet vurmande mannen själv säga ifrån, tänkte vi. Jämställdhet är inte längre tomma ord utan realitet och konkret handling. Trodde vi. Fel igen.

När det kommer tillkrass verklighet är jämställdhetsarbetet i dödskramp i den stolta avdelningen. När det krävs av förtroendemannaorganisationen att gå från ord till handling visar det sig att de vackra orden är lika tomma som någonsin förr. Åter har de vita, etniskt svenska, medelålders männen befunnits mer kompetenta än kvinnor. Och ingen har modet, styrkan, viljan att säga tack, men för jämställdhetens bästa står jag gärna till förfogande på en lägre position. Trollen highfivar i de skumma vrårna. Medelålders svenska män belönas av sin organisation med positioner som tack för inte särskilt lång, men ändå trogen tjänst.

Det talas ofta i den stolta avdelningen om att det är så synd att kompetenta kvinnor inte ställer upp, att det är svårt att övertala kvinnor att vara med för att ta ansvar och påverka. För att inte tala om alla invandrare, unga och väl­utbildade. Oj, hur når man dem? Men så länge den vite, till synes ursvenske medelålders mannen är norm och ingen av dessa kliver åt sidan för att släppa fram det »onormala« kan vi, som tror på alla människors lika värde och mångfald ur alla perspektiv, bara skämmas och skrämmas på flykt.

Den stolta avdelningenhar nu tappat så mycket i organisationsgrad att den riskerar att förlora viktigt inflytan­de vid arbetsgivarens bord till andra arbetstagarorganisationer. Det är bara en tidsfråga. Kan en del av förklaringen vara brist på tänk utanför den normativa boxen? Vi vill bli företrädda av kvinnor, invandrare, unga, välutbildade och en och annan modig vit medelålders man. Vi vill inte tappa tilliten.

Så var finns alla ni modiga som är beredda att i handling verkligen arbeta för större mångfald och jämställdhet och våga släppa fram? Inte bara prata för den egna vinningens skull. Var är ni och varför är ni så tysta? Varför vill ni inte göra gemensam sak med oss icke normativa? Vi är alla våra handlingar. Inte våra ord!

Monica Arnoldsson

Ingvor Bergman

Annie Hjalmarsson

Medlemmar i den stolta avdelningen
ST inom Arbetsförmedlingen

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.