Annons:
Jämställdhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Våga vara jämställda

Vi vill företrädas av kvinnor, invandrare, unga, välutbildade och en och annan vit medelåders man, skriver tre medlemmar i ST inom Arbetsförmedlingen.

Det var en gången stolt avdelning i ett stolt förbund. I den stolta avdelningen syntes det råda ett idogt arbete för att alla medlemmar skulle ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, ålder eller bakgrund. Syntes och sades det. Från den stolta centralorganisationen via det stolta förbundet ner till den stolta avdelningen och dess stolta sektioner, klubbar och arbetsplatsombud, har budskapet sedan länge skallat:

Jämställdhet! Kvinnor kan lika bra som män! Kvinnoslantar och jämställdhetsplaner! Prioriterade målområden i välformulerade verksamhetsplaner och lönekartläggningar! Lika lön för lika arbete! Mångfald berikar!

Jämställdheten är ett prioriterat område för alla (utom några troll i skuggorna) – i tal och vackra pamfletter. Det har rynkats på stolta fackliga näsor åt samhällets oförmåga att i handling omsätta alla de vackra orden i reell verkstad. Det har skakats på huvudet åt andras oförmåga att ta till vara kvinnors och invandrades kompetens. Man har förnumstigt nickat åt sina egna fina ord om att kvinnor, nysvenskar och unga välutbildade bidrar till en dynamik och utveckling som den styrande normen (medelålders, svenska vita män) inte förmår på egen hand.

»Tänk om bara fler kvinnor, unga, välutbildade och invandrare ville vara med och ta ansvar«, säger normen ofta. »Tänk vad bra allt skulle vara då«.

I den stolta avdelningen hade hösten 2011 ytterligare en mandatperiod gått mot sitt slut och en ny skulle ta sin början genom det yttersta besluts­forumet – ombudsmötet. Ombudsmötets eniga valberedning hade haft tre viktiga fokus för sitt förslag till ny styrelse. Den fackliga ideologin, kompetensen och sist men definitivt inte minst jämställd­heten. Hade det funnits utrymme bland de nominerade hade även mångfalden
prioriterats. Men tyvärr hade inte förtroende­mannaorganisationen förmått att klämma fram ett enda förslag från de nysvenska leden! Sorgligt att konstatera i nådens år 2011.

Vad man säger och vad man gör visar sig när ord ska bli verkstad. För när det verkligen gäller, när orden ska omvandlas till handling, väljer den stolta avdelningens ombudsmöte att visa vad jämställdheten och kvinnors kunnande egentligen är värt – på riktigt. Och det är inte särskilt mycket. Ombudsmötet har sagt sitt. I den nyvalda avdelningsstyrelsen kommer nu inledningsvis en obalans på 3 kvinnor mot 6 män att råda. Eftersom ombudsmötet valde en man som förste ersättare, är risken överhängande att obalansen blir mer regel än undan­tag. I medlemsleden är förhållandet 62 procent kvinnor mot 38 procent män. Kan budskapet bli tydligare? Ändå fanns det kvinnor att välja, kompetenta och ideologiskt djupt förankrade sådana.

Valberedningen hade utifrån sektio­nernas nomineringar alltså lagt ett för­slag för att så långt möjligt säkerställa att en ny avdelningsstyrelse skulle kunna leva upp till en anständig nivå med hänsyn till alla högtravande ord om jämställdhet, kompetens, ideologi och att kvinnor faktiskt gör skillnad. Alla nominerade vidtalades av valberedningen. En kompetent man sa till valberedningens representant att han gärna skulle stå tillbaka på en position till förmån för en kvinna, lika kompetent som han. Inga problem, sa den kompetente. Vi såg en modig och klok, medelålders, svensk, vit man som ville leva som han lärde. Så därför, om någon vid ombudsmötet skulle tala för att den kompetente skulle ges en position högre i hierarkin, upp till de andra normativa männen, måste förstås den för jämställdhet vurmande mannen själv säga ifrån, tänkte vi. Jämställdhet är inte längre tomma ord utan realitet och konkret handling. Trodde vi. Fel igen.

När det kommer tillkrass verklighet är jämställdhetsarbetet i dödskramp i den stolta avdelningen. När det krävs av förtroendemannaorganisationen att gå från ord till handling visar det sig att de vackra orden är lika tomma som någonsin förr. Åter har de vita, etniskt svenska, medelålders männen befunnits mer kompetenta än kvinnor. Och ingen har modet, styrkan, viljan att säga tack, men för jämställdhetens bästa står jag gärna till förfogande på en lägre position. Trollen highfivar i de skumma vrårna. Medelålders svenska män belönas av sin organisation med positioner som tack för inte särskilt lång, men ändå trogen tjänst.

Det talas ofta i den stolta avdelningen om att det är så synd att kompetenta kvinnor inte ställer upp, att det är svårt att övertala kvinnor att vara med för att ta ansvar och påverka. För att inte tala om alla invandrare, unga och väl­utbildade. Oj, hur når man dem? Men så länge den vite, till synes ursvenske medelålders mannen är norm och ingen av dessa kliver åt sidan för att släppa fram det »onormala« kan vi, som tror på alla människors lika värde och mångfald ur alla perspektiv, bara skämmas och skrämmas på flykt.

Den stolta avdelningenhar nu tappat så mycket i organisationsgrad att den riskerar att förlora viktigt inflytan­de vid arbetsgivarens bord till andra arbetstagarorganisationer. Det är bara en tidsfråga. Kan en del av förklaringen vara brist på tänk utanför den normativa boxen? Vi vill bli företrädda av kvinnor, invandrare, unga, välutbildade och en och annan modig vit medelålders man. Vi vill inte tappa tilliten.

Så var finns alla ni modiga som är beredda att i handling verkligen arbeta för större mångfald och jämställdhet och våga släppa fram? Inte bara prata för den egna vinningens skull. Var är ni och varför är ni så tysta? Varför vill ni inte göra gemensam sak med oss icke normativa? Vi är alla våra handlingar. Inte våra ord!

Monica Arnoldsson

Ingvor Bergman

Annie Hjalmarsson

Medlemmar i den stolta avdelningen
ST inom Arbetsförmedlingen

Bli den första att tycka till!
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.