Annons:

Vägen till en bättre Arbetsförmedling

För att lyckas med sitt svåra uppdrag måste Arbetsförmedlingens nya generaldirektör skapa tillit bland medarbetarna – och bättre förutsättningar för dem att kunna göra sitt jobb.

De senaste åren har vi fått läsa många svarta rubriker som handlat om Arbetsförmedlingen. Några har berättat om klena resultat. Andra om missnöjda och rädda medarbetare. Åter andra om missförhållanden inom företag som utfört uppdrag åt myndigheten – problem som inte upptäckts, eller bara negligerats.

Ett tungt ansvar vilar på de politiker som gjort det svårt för myndigheten att göra ett bra jobb. Som detaljreglerat arbetsförmedlarnas uppdrag på ett sätt som inte främjar effektivitet och utveckling. Som krävt att privata utförare ska få allt större utrymme trots att deras resultat inte imponerat. Som kommit med nya uppdrag utan att låta dem följas av tillräckliga resurser.

Men alla Arbetsförmedlingens problem kan inte skyllas på den politiska styrningen. Däremot borde larmrapporterna om lågt i tak och utbrett missnöje fått regeringen att agera tidigare. När styrelsen till sist sade ifrån, ledde det till att Angeles Bermudez-Svankvist tvingades lämna sin post. Det var ett logiskt beslut – situationen på myndigheten är ytterst generaldirektörens ansvar.

Men det är inget lätt jobb som nu blivit ledigt. Arbetsförmedlingens verksamhet har alltid varit föremål för granskning och debatt. Det är inte konstigt. Det är en institution med en central roll för att förverkliga politikernas ambitioner att sätta fler människor i arbete. Det är också en av våra största myndigheter, med 13 000 anställda som har rätt att ställa höga krav på sin högsta chef.

Det finns inget enkelt recept för att lyckas med det tuffa uppdraget. Men arbetet måste börja med att på nytt bygga upp förtroende och tillit bland medarbetarna. Och det kan bara ske genom att skicka tydliga och konsekventa signaler om att debatt och kritik är nyttig och välkommen. Alla anställda behöver känna sig trygga nog att framföra sina åsikter, så att de vågar och vill bidra till att utveckla verksamheten.

Det är också viktigt att skapa en bra arbetsmiljö, där alla har förutsättningar att göra ett gott arbete. Ledningen måste lyssna till medarbetarna, prioritera bland uppgifterna och utveckla stödfunktionerna. Men också ha modet att gente­mot myndighetens uppdragsgivare tala klarspråk om hur lagstiftning och resurser påverkar möjligheten att nå de resultat som önskas.

Det krävs dessutom att Arbetsförmedlingen bygger upp rutiner som kan säkerställa kvaliteten i de tjänster man upphandlar. Annars kan nya avslöjanden om tvivelaktiga leveran­törer fortsätta att urholka förtroendet för myndigheten.

Alla chefer behöver ha ett gott samarbete med fack och anställda för att nå framgång. STs företrädare inom Arbetsförmedlingen har arbetat hårt för att medarbetarnas kompetens och förmåga bättre ska tas tillvara. De känner myndigheten och dess utmaningar väl. Om Arbetsförmedlingens nya generaldirektör drar nytta av deras och alla andra anställdas engagemang kommer chansen att lyckas med uppdraget att vara betydligt större. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.