Annons:
Bild:Saga Bergebo
Val 2018
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Valdebatt utan de stora samhälls­frågorna

Många av de stora samhällsfrågorna har lyst med sin frånvaro i sommarens valdebatt, konstaterar fackliga företrädare och statsvetare som Publikt talat med. »Ingen går till val på någon tydlig idé om hur man vill förändra samhället«, säger TCOs samhällspolitiska chef Samuel Engblom.

Vårens kapplöpning mellan partierna om skärpt migrationspolitik och hårdare tag mot brott avbröts av den heta, torra sommaren med sina stora bränder. Sommarens extremväder har flyttat miljö- och klimatfrågan högre upp på den politiska dagordningen. Men debatten om andra, traditionellt stora valfrågor som skatter, arbetsmarknad, bostäder och utbildning är det ingen riktig fart på, framhåller forskare och fackliga företrädare, när Publikt talar med dem i mitten av augusti.

– Det känns som om valrörelsen inte riktigt har börjat än, säger Henrik Ekengren Oscarsson, valforskare och professor i statsvetenskap i Göteborg.

Agendan ser väldigt annorlunda ut mot vad den brukar, noterar han.

– Frågor om migration och lag och ordning brukar inte vara högt på dagordningen, men nu är det de områdena och sjukvård och lite skola. Vi ser inte röken av arbetsmarknad och syssel­sättning, eller skatter och ekonomi.

På Umeå universitet satt stats­vetaren Magnus Blomgren och väntade på politiska utspel under Almedals­veckan. Men han fick vänta förgäves.

– Det var ganska lite. Min över­gripande bild är att politikerna är väldigt avvaktande. Märkligt avvaktande.

Han tror och hoppas att det blir mer av normal debatt när medierna trappar upp sin valbevakning och partierna släpper valmanifest, men väljarna får i år kort tid på sig att värdera partiernas politik. Och han tror att uppmärksamheten den sista tiden före valet kommer att riktas mot regeringsfrågan, »vem som får leka med vem«, snarare än sakfrågor.

Även TCOs samhällspolitiske chef Samuel Engblom är bekymrad. Flertalet partier spelar på samma plan­halva vad gäller migrationen och mer resurser till Polisen, men det blir mest symbol- och signalpolitik, anser han.

– Inget parti går till val på en tydlig idé om hur man vill förändra samhället. Och vi har få klara konfliktlinjer. Inte ens vad gäller vinster i välfärden, som partierna beskriver som en ideologisk vattendelare, är det egentligen så svartvitt som de vill påskina.

Samtidigt som skiljelinjerna är oklara har tonen i det politiska samtalet hårdnat, påpekar Samuel Engblom. Han gissar att politikerna påverkats av det ofta häts­ka tilltalet i sociala medier.

– Det är viktigt att alla partiföreträdare, uppifrån och ner, bemöter sina motståndare på ett respektfullt sätt. Annars riskerar vi att få en skada som blir bestående.

En förklaring till den vacklande starten på valrörelsen kan vara att den kommer i gång allt senare, tror stats­vetaren Magnus Blomgren.

– För femton år sedan började den i maj. Men nu jagar partierna marginalväljarna, och verkar medvetna om att dessa ofta flyttar på sig de sista veckor­na.

En annan faktor kan vara att politikerna inte vill sticka ut hakan och riskera att få kritik, säger han.

– Ibland kan det vara bekvämare att vänta och svara på andras förslag i stället för att driva på. Det är ett spel och en timing.

Statsvetarkollegan Henrik Ekengren Oscarsson pekar på att tunga frågor som sysselsättning och ekonomi har svårt att ta plats när det ser bra ut på den fronten.

– Oppositionen vill inte i onödan ge regeringen möjlighet att få cred och beröm från väljarna. Socialdemokraterna har väldigt svårt att utnyttja en ekonomi som nästan boomar.

STs ordförande Britta Lejon instämmer i den bedömningen.

– Och det är bekymmersamt att arbets­marknaden inte diskuteras, för ekonomin kommer inte att tuffa som tåget i evighet. Det hade varit bra att få lite mera klart vad man då tänker sig. Hur vill till exempel Alliansen få till en välfungerande arbetsmarknad om man lägger ned eller strippar Arbetsförmedlingen? Jag har ingen bild av det.

Just nu är arbetsmarknaden så stark att de flesta infödda svenskar får jobb, men nyanlända har fortsatta svårig­heter att etablera sig. Det innebär en fara att frågor om arbetslöshet, fattig­dom och utanförskap enbart kommer att handla om »de andra« och bli en del av integrationsfrågan, säger TCOs Samuel Engblom. Den bilden kan bli bestående, varnar han.

– När den typen av retorik fastnat är det svårt att backa bandet. Och då riskerar vi på sikt att urholka stödet för välfärdsstaten – som varit en viktigt del i att göra Sverige till ett av världens mest konkurrenskraftiga och jämlika länder.

Arbetsmarknadspolitik och skatter är typiska områden där politikens vänster-högerskala kommer till uttryck. I årets valrörelse har värderingsfrågor tagit större plats. Samuel Engblom tror att många politiker sneglar på Brexit, Donald Trump och Sverige­demokraternas framgångar och börjar driva högerpopulistiska förslag.

– Det ska bli intressant att se om de partier som försöker fokusera på andra frågor får framgång i det.

Enligt Magnus Blomgren på Umeå universitet är dock vänster-höger­skalan fortfarande viktig för medborgarna.

– Värderingar om sådant som globa­lisering och liberalisering påverkar väljarna i allt större utsträckning, men dimensionen vänster-höger dominerar än. I stort sett gör väljarna bedömningar på ganska ideologiska grunder utifrån vänster-högerskalan.

Att väljarna röstar på ett parti och inte en viss regeringskoalition innebär ett särskilt huvudbry i detta val, eftersom regeringsfrågan är oviss och väntas bli komplicerad. Magnus Blomgren kallar det ett demokratiskt problem.

– Detta är det stora dilemmat med vårt system. Det blir ett glapp mellan vad vi väljare vet och vad vi kan förvänta oss efter valet. Vi röstar på partierna, som sedan får göra upp. Men för väljarna blir valet väldigt olika beroende på exempelvis om Socialdemokraterna går åt vänster, mitten eller till och med gör upp med Moderaterna. Eller om Moderaterna går mot mitten eller mot Sverigedemokraterna.

Henrik Ekengren Oscarsson håller med om att »det är väldigt svårt att veta vart valsedeln tar vägen«.

– Det kan öppna för ärlig röstning, att man inte tittar strategiskt utan röstar efter hjärtat, säger han. Svårig­heten är väl att mentalt förbereda väljarna på oortodoxa regeringslösningar efter valet, och slippa en svekdebatt.

Både STs Britta Lejon och TCOs Samuel Engblom är oroliga för ytter­ligare en mandatperiod med en minoritetsregering.

– Om vi får en svag minoritets­regering, som måste förhandla med oppositionen i riksdagens utskott, kan det vara svårt att åstadkomma en långsiktig politik. Oavsett valutslag hoppas jag att partierna förstår att vi behöver ha en samarbetsinriktad tid framför oss, säger Britta Lejon.

En möjlig svårighet är, tror hon, att vi mentalt är kvar i en föreställning om två politiska block, fast vi nu har tre. Hon befarar att den insikten kommer först när det blir påtagligt svårt att styra Sverige, och vi får en sämre ekonomisk utveckling och ett lägre internationellt förtroende.

– Vi kanske måste gå igenom ett stålbad innan det sker.

De fackliga organisationerna har som vanligt försökt lyfta sina frågor under våren och försommaren. Senare, när valrörelsen är tänkt att pågå, träder facken tillbaka för att inte bli ett slagträ i debatten.

– Den tionde september växlar vi upp igen, säger Samuel Engblom. Vår prioritet är att TCOs förslag ska in i regeringsförklaringen.

Han hyser också gott hopp om att partierna kommer att driva flera cent­rala fackliga frågor.

– Just nu ligger de under radarn och skapar inga rubriker, men i exempelvis skattefrågan rör det sig rejält.

TCO förordar sedan länge en genomgripande skattereform, och Samuel Engblom är övertygad om att steg mot en sådan kommer att tas under nästa mandatperiod.

– De flesta är inne på någon form av skatteväxling, och då kommer klimatfrågan in. Det är en fråga som värderas rätt högt bland TCO-förbundens medlemmar.

Ett annat TCO-förslag som Samuel Engblom tycker börjar få genomslag är kompetensutveckling och vidare­utbildning under hela arbetslivet.

Sverige behöver enligt TCO bli bättre förberett för nästa lågkonjunktur, för teknisk utveckling och global konkurrens. Även där finns en koppling till klimatförändringarna.

– Vad händer till exempel vid ett skifte till elbilar? Det kan gå fort, och då behövs inte tillverkning av växellådor i fordonsindustrin. Vår lösning kan inte vara att försvara de gamla jobben, utan det ska finnas en möjlighet att ställa om sig till de nya.

STs ordförande Britta Lejon framhåller för sin del att ett av kraven i förbundets valmanifest fått stöd av en enig riksdag redan före sommaren: obligatorisk utbildning för stats­tjänste­män.

– Det beslutet beror nog på att vi har haft kontakter med både regerings­partier och opposition, säger hon.

Hon tycker också att ST i någon mån har bidragit till att en satsning på höghastighetståg verkar närma sig.

– Det har ju varit en svår fråga för många partier, men nu verkar det finnas beredskap att få fram pengar för detta. Vi är ett av få förbund som drivit det, tillsammans med närings­livet, för vi tror att det vore bra för Sverige.

Hon är dessutom viss om att STs kritik mot regeringens omlokaliseringar har bidragit till att omfattningen än så länge blivit begränsad.

– Vi hade ju en parlamentarisk utredning som föreslog flytt av 10 000 statliga jobb. Nu blev det beslut om runt 2 000 under denna mandat­period.

 

Läs också Publikts valbevakningsartiklar om omlokaliseringar och turordningsregler.

 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.