Annons:
Arbetsförmedlingens ledning måste sätta upp rimliga mål som inte äventyrar tilliten inom myndigheten, skriver Johan Berg.Bild:Mostphotos.
Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Värna självledarskapet inom myndigheten

Självledarskapet som börjat tillämpas på Arbetsförmedlingen har ökat tilliten inom myndigheten. Nu är det viktigt att regeringen och myndighetsledningen agerar så att den positiva utvecklingen inte går förlorad, skriver arbetsförmedlaren Johan Berg.

Arbetsförmedlingen har under de senaste åren stärkt tilliten inom myndigheten och detaljstyrningen har minskat. Det är viktigt att den utvecklingen fortsätter.

2014 inledde Arbetsförmedlingen det arbete som kallas »förnyelse­resan«. Vid den tiden och under Alliansregeringens styre hade idéerna från New Public Management fått regera fritt. Myndigheten kännetecknades av hård detaljstyrning och kontroll på alla nivåer i organisationen. Alliansregeringen ställde höga krav på återrapportering, som innebar att ledningen formulerade mål som vare sig mellanchefer eller medarbetare hade utrymme att kunna påverka. Det här tärde på både chefer och medarbetare, som upplevde sig kontrollerade.

Men i och med förnyelseresan har en ny ledningsfilosofi införts, som bygger på så kallat självledarskap. Det handlar om en tillitsbaserad styrning, med syfte att ge chefer och arbetsförmedlare handlingsutrymme att göra professionella bedömningar och bestämma hur mål ska uppnås. Utvecklingen underlättades av att regeringens krav på återrapportering näst­ intill halverades när Ylva Johansson, S, tillträdde som arbetsmarknads­minister hösten 2014.

Förändringarna har haft effekt och modellen har lovordats av EU-kommissionen. Statskontoret har konstaterat att arbetsförmedlare och chefer upplever att tilliten inom myndigheten ökat. Även dialogen mellan olika nivåer i myndigheten upplevs ha ökat, samtidigt som detaljstyrningen minskat. Statskontoret konstaterar att 61 procent av arbetsförmedlarna upplever sig ha handlingsutrymme att använda sin kompetens och erfarenhet i arbetet med arbetssökande. Endast 14 procent svarar att de inte har det.

Nu ställs inte längre krav på att arbets­förmedlare vid varje kontakt med de arbetssökande ska ge jobb­förslag eller på hur frekvent uppföljningar ska göras. För oss som jobbar i verksamheten är det mål som saknar förankring i hur det operativa arbetet fungerar, med den tunga arbetsbörda som arbetsförmedlar­rollen innebär.

Men tidrapporteringssystemet Tajma, som infördes i oktober i år, riskerar att minska tilliten inom Arbetsförmedlingen. Systemet kan uppfattas som ett kontrollverktyg för ledningen. För att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta är tre saker därför viktiga:

  1. Hur verktyget kommer att användas. I dag görs mätningar både på grupp- och individnivå. Det är viktigt att uppföljningarna av mätningarna inte görs alltför frekvent, framför allt på individnivå, eftersom det annars finns en uppenbar risk för ökad stress hos arbetsförmedlarna.
  2. Att ledningen sätter rimliga mål. Som nämnts ovan innebar den tidigare styrningen av myndigheten att det sattes upp mål som inte var rimliga, vilket tärde på både chefer och arbetsförmedlare.
  3. Hur regeringens krav på återrapportering utvecklas. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen påverkar hur styrningen inom myndigheten utformas. De senaste två åren har antalet uppdrag med krav på återrapportering ökat och rege­ringen har stärkt resultatstyrningen. Samtidigt har regeringen kraftigt underfinansierat myndigheten, som lider av hög sjukfrånvaro.

Ett alltför starkt fokus på resultat kan göra det svårare att balansera självledarskapet, vilket Statskontoret lyfter fram i sin rapport. Det vore olyckligt.


Johan Berg, arbetsförmedlare sedan 2014 och arbetsmarknadsdebattör.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetEn kriminalvårdare har åtalats för tjänstefel, sedan han beordrat stopp för kisspaus under transporten av en intagen. Den 25-årige mördaren är fortfarande på rymmen, uppger SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
RättsväsendetNyhetRegeringen har beslutat om nya regleringsbrev för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. De båda myndigheterna ska tillsammans redovisa hur de kan bli bättre på att utreda brott och ställa skyldiga inför rätta.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
StatsförvaltningNyhetDen statliga myndighet som har högst förtroende i klassen för svenska institutioner är Polisen. I botten finns Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det framgår av årets upplaga av Förtroendebarometern.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.