Annons:

Värna tryggheten

De borgerliga partiernas förslag om en försämrad a-kassa försvagar individens skyddsnät, slår mot facket, minskar rörligheten på arbetsmarknaden och motverkar Sveriges växtkraft
Arbetsmarknaden är föränderlig. Gamla jobb försvinner och nya skapas. Människor förlorar sina anställningar men de flesta vinner också nya. Den dynamiken är viktig för utvecklingen. Arbetsmarknaden måste erbjuda möjlighet att utvecklas och byta arbete. Hellre än att ge olönsamma branscher konstgjord andning bör vi ha system som gynnar omställning, så att nya företag på nya områden kan ta över som motorer i näringslivet. I det långa loppet ger det en starkare ekonomi.

En väsentlig del av en sådan modell är tryggheten för den enskilde. Med en arbetslöshetsförsäkring som garanterar att det inte är en katastrof att mista jobbet ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Fler vågar vidareutbilda sig, ta arbete i en osäker bransch eller kanske flytta med en partner som fått jobb på annan ort.

Representanter för det svenska näringslivet vill i stället öka otryggheten och sänka ersättningarna. Resultatet blir en press nedåt på lönerna. Det är ett kortsiktigt resonemang som knappast kan sägas driva utvecklingen framåt.

Tyvärr har de borgerliga partierna anslutit sig till den linjen. De har lagt fram ett förslag som innebär en dyrare a-kassa med försämrad ersättning. Egenavgiften höjs kraftigt. Taket sänks från 730 till 680 kronor per dag, vilket motsvarar 80 procent av inkomsten upp till 18700 kronor. Efter 200 ersättningsdagar sänks ersättningsnivån från 80 till 70 procent. Möjligheten att kvalificera sig genom heltidsstudier – studerandevillkoret – tas bort. Dessutom slopas rätten till skatteavdrag för både fackavgift och a-kassa.

I TCOs analys av förslaget konstateras att nettokostnaden den som är medlem i fack och a-kassa kan öka med flera tusenlappar per år. Samtidigt minskar andelen som kan få ut 80 procent av inkomsten. Det riskerar att undergräva försäkringens legitimitet. Redan i dag betalar de som har inkomster över taket enligt TCOs beräkningar 16 miljarder mer till systemet än vad man som grupp får ut. Med de borgerliga partiernas reform skulle denna skillnad öka ytterligare.

I förslaget blir det obligatoriskt att vara med i en a-kassa. Det kan tyckas ha fördelar att säkerställa att alla får en inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Men de som i dag – frivilligt – valt att stå utanför är färre än dem som med det borgerliga förslagets strängare inträdesregler helt skulle utestängas från försäkringen.

De borgerliga vill dessutom att de kassor där arbetslösheten bland medlemmarna är hög också ska ha högre avgifter. Tanken är naturligtvis att löntagare i dessa grupper ska hålla tillbaka lönekraven. Förutom att det är ett sätt att på de anställdas bekostnad hålla krisbranscher under armarna lär det inte ens fungera – särskilt om en bred, statlig Alfa-kassa ska vara ett alternativ öppet för alla. Följden blir i stället att små kassor med facklig anknytning och branschkännedom riskerar att slås ut.

De borgerliga partiernas förslag försvagar skyddsnätet på arbetsmarknaden. Det är till nackdel för individen. Det slår också mot fackföreningarna som bär upp de kollektivavtal som de »nya moderaterna« säger sig värna. Dessutom leder den ökade otryggheten till sämre rörlighet på arbetsmarknaden och i förlängningen svagare växtkraft för Sverige.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.