Annons:
Bild:Mostphotos.
Uppföljning
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Varsel på Green Cargo – så gick det sedan

2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Publikt har följt upp hur det har gått.

Då: Green Cargo varslade var femte 

I januari 2013 gick facken på det statsägda godstrafikföretaget Green Cargo med på ett krisavtal. De anställda skulle hjälpa till att vända förlust till vinst genom att gå ned i tjänst. Men det räckte inte. 2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Då hade bolaget 2 300 anställda. I planen ingick också att flytta personal från flera orter i landet till Hallsberg. När Publikt intervjuade STs företrädare var de oroliga för arbetsmiljön i stort, emot flytten till Hallsberg och tveksamma till om åtgärderna skulle få bolaget på fötter.
 

Nu: "Vi är alldeles för få"

Besparingsåtgärderna på Green Cargo för fem–sex år sedan innebar både att medarbetare gick ned i tid och att bolaget minskade antalet anställda. Men företaget går fortfarande med förlust.

I dag har Green Cargo 1 900 anställda, 400 färre än för fem år sedan. Men trots det och trots de andra åtgärder som vidtogs för att vända förlust till vinst hade företaget fortfarande röda siffror i årsredovisningen för 2018. Resultatet blev minus 122 miljoner kronor efter skatt. Enligt företaget beror det främst på minskade transport-
volymer, ökade fasta kostnader – främst inom it – och ökade kostnader för underhåll av lok.

Någon brist på arbetsuppgifter finns inte, anser Kenth Bergqvist, ordförande för ST inom Green Cargo. Tvärtom tycker han att företaget behöver anställa fler:

– Vi är alldeles för få. Det gäller alla personalgrupper över hela linjen. Det märks allra tydligast på att vi har det högsta övertidsuttaget någonsin.

En del i krisplanen var ju att anställda skulle gå ned i tid för att vända förlust till vinst – gick det?

– Just under den perioden blev det inga uppsägningar, men det blev heller inga tydliga besparingar för bolaget i slutänden eftersom personalen fick gå in och arbeta övertid. Så på vissa orter blev det mycket dyrare.

Hur är arbetsmiljön i dag?

– Vi var ju oroliga för arbetsmiljön redan då och är det fortfarande. Det börjar märkas på sjukskrivningarna. Förutom att vi är för få har vi också haft en generationsväxling. Då hade vi fler äldre anställda. Nu är medelåldern lägre, och de yngre är ibland föräldralediga eller vabbar. Och eftersom vi är så få anställda måste andra täcka upp.

ST kritiserade beslutet att flytta personal till Hallsberg – hur blev det?

– Vi tappade mycket kompetens första tiden och trycket blev för hårt. Dels drog man ju ned på antalet anställda, dels blev det svårare att utföra arbetsuppgifterna när man inte hade närhet till kollegerna. Av sexton–sjutton anställda personalfördelare blev sju sjukskrivna. Och de behöver fortfarande bli fler.

ST förespråkar att bolaget ska decentralisera igen och flytta ut personal, åtminstone på vissa orter.

Kenth Bergqvist menar att hela Green Cargo är underbemannat och säger att det är den viktigaste frågan för ST. Han tycker också att schemaläggningen behöver ses över, speciellt för produktionspersonalen – lokförare och de som jobbar på bangården. De har långa pass med mycket bortavaro och övernattning på annan ort, vilket är svårt att kombinera med familj.

– När det gäller företaget och dess ekonomi sätter vi stort hopp till vår nya vd Ted Söderholm som började 7 januari. Det blir lite av en ny start, säger Kenth Bergqvist.

Bli den första att tycka till!
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.