Annons:
Bild:Mostphotos.
Uppföljning
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Varsel på Green Cargo – så gick det sedan

2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Publikt har följt upp hur det har gått.

Då: Green Cargo varslade var femte 

I januari 2013 gick facken på det statsägda godstrafikföretaget Green Cargo med på ett krisavtal. De anställda skulle hjälpa till att vända förlust till vinst genom att gå ned i tjänst. Men det räckte inte. 2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Då hade bolaget 2 300 anställda. I planen ingick också att flytta personal från flera orter i landet till Hallsberg. När Publikt intervjuade STs företrädare var de oroliga för arbetsmiljön i stort, emot flytten till Hallsberg och tveksamma till om åtgärderna skulle få bolaget på fötter.
 

Nu: "Vi är alldeles för få"

Besparingsåtgärderna på Green Cargo för fem–sex år sedan innebar både att medarbetare gick ned i tid och att bolaget minskade antalet anställda. Men företaget går fortfarande med förlust.

I dag har Green Cargo 1 900 anställda, 400 färre än för fem år sedan. Men trots det och trots de andra åtgärder som vidtogs för att vända förlust till vinst hade företaget fortfarande röda siffror i årsredovisningen för 2018. Resultatet blev minus 122 miljoner kronor efter skatt. Enligt företaget beror det främst på minskade transport-
volymer, ökade fasta kostnader – främst inom it – och ökade kostnader för underhåll av lok.

Någon brist på arbetsuppgifter finns inte, anser Kenth Bergqvist, ordförande för ST inom Green Cargo. Tvärtom tycker han att företaget behöver anställa fler:

– Vi är alldeles för få. Det gäller alla personalgrupper över hela linjen. Det märks allra tydligast på att vi har det högsta övertidsuttaget någonsin.

En del i krisplanen var ju att anställda skulle gå ned i tid för att vända förlust till vinst – gick det?

– Just under den perioden blev det inga uppsägningar, men det blev heller inga tydliga besparingar för bolaget i slutänden eftersom personalen fick gå in och arbeta övertid. Så på vissa orter blev det mycket dyrare.

Hur är arbetsmiljön i dag?

– Vi var ju oroliga för arbetsmiljön redan då och är det fortfarande. Det börjar märkas på sjukskrivningarna. Förutom att vi är för få har vi också haft en generationsväxling. Då hade vi fler äldre anställda. Nu är medelåldern lägre, och de yngre är ibland föräldralediga eller vabbar. Och eftersom vi är så få anställda måste andra täcka upp.

ST kritiserade beslutet att flytta personal till Hallsberg – hur blev det?

– Vi tappade mycket kompetens första tiden och trycket blev för hårt. Dels drog man ju ned på antalet anställda, dels blev det svårare att utföra arbetsuppgifterna när man inte hade närhet till kollegerna. Av sexton–sjutton anställda personalfördelare blev sju sjukskrivna. Och de behöver fortfarande bli fler.

ST förespråkar att bolaget ska decentralisera igen och flytta ut personal, åtminstone på vissa orter.

Kenth Bergqvist menar att hela Green Cargo är underbemannat och säger att det är den viktigaste frågan för ST. Han tycker också att schemaläggningen behöver ses över, speciellt för produktionspersonalen – lokförare och de som jobbar på bangården. De har långa pass med mycket bortavaro och övernattning på annan ort, vilket är svårt att kombinera med familj.

– När det gäller företaget och dess ekonomi sätter vi stort hopp till vår nya vd Ted Söderholm som började 7 januari. Det blir lite av en ny start, säger Kenth Bergqvist.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.