Annons:
Bild:Mostphotos.
Uppföljning
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Varsel på Green Cargo – så gick det sedan

2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Publikt har följt upp hur det har gått.

Då: Green Cargo varslade var femte 

I januari 2013 gick facken på det statsägda godstrafikföretaget Green Cargo med på ett krisavtal. De anställda skulle hjälpa till att vända förlust till vinst genom att gå ned i tjänst. Men det räckte inte. 2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Då hade bolaget 2 300 anställda. I planen ingick också att flytta personal från flera orter i landet till Hallsberg. När Publikt intervjuade STs företrädare var de oroliga för arbetsmiljön i stort, emot flytten till Hallsberg och tveksamma till om åtgärderna skulle få bolaget på fötter.
 

Nu: "Vi är alldeles för få"

Besparingsåtgärderna på Green Cargo för fem–sex år sedan innebar både att medarbetare gick ned i tid och att bolaget minskade antalet anställda. Men företaget går fortfarande med förlust.

I dag har Green Cargo 1 900 anställda, 400 färre än för fem år sedan. Men trots det och trots de andra åtgärder som vidtogs för att vända förlust till vinst hade företaget fortfarande röda siffror i årsredovisningen för 2018. Resultatet blev minus 122 miljoner kronor efter skatt. Enligt företaget beror det främst på minskade transport-
volymer, ökade fasta kostnader – främst inom it – och ökade kostnader för underhåll av lok.

Någon brist på arbetsuppgifter finns inte, anser Kenth Bergqvist, ordförande för ST inom Green Cargo. Tvärtom tycker han att företaget behöver anställa fler:

– Vi är alldeles för få. Det gäller alla personalgrupper över hela linjen. Det märks allra tydligast på att vi har det högsta övertidsuttaget någonsin.

En del i krisplanen var ju att anställda skulle gå ned i tid för att vända förlust till vinst – gick det?

– Just under den perioden blev det inga uppsägningar, men det blev heller inga tydliga besparingar för bolaget i slutänden eftersom personalen fick gå in och arbeta övertid. Så på vissa orter blev det mycket dyrare.

Hur är arbetsmiljön i dag?

– Vi var ju oroliga för arbetsmiljön redan då och är det fortfarande. Det börjar märkas på sjukskrivningarna. Förutom att vi är för få har vi också haft en generationsväxling. Då hade vi fler äldre anställda. Nu är medelåldern lägre, och de yngre är ibland föräldralediga eller vabbar. Och eftersom vi är så få anställda måste andra täcka upp.

ST kritiserade beslutet att flytta personal till Hallsberg – hur blev det?

– Vi tappade mycket kompetens första tiden och trycket blev för hårt. Dels drog man ju ned på antalet anställda, dels blev det svårare att utföra arbetsuppgifterna när man inte hade närhet till kollegerna. Av sexton–sjutton anställda personalfördelare blev sju sjukskrivna. Och de behöver fortfarande bli fler.

ST förespråkar att bolaget ska decentralisera igen och flytta ut personal, åtminstone på vissa orter.

Kenth Bergqvist menar att hela Green Cargo är underbemannat och säger att det är den viktigaste frågan för ST. Han tycker också att schemaläggningen behöver ses över, speciellt för produktionspersonalen – lokförare och de som jobbar på bangården. De har långa pass med mycket bortavaro och övernattning på annan ort, vilket är svårt att kombinera med familj.

– När det gäller företaget och dess ekonomi sätter vi stort hopp till vår nya vd Ted Söderholm som började 7 januari. Det blir lite av en ny start, säger Kenth Bergqvist.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.