Annons:
Frankrike
Nyhet
AVAnna Trenning-HimmelsbachTyck till!

”Vi är inte Penelope!”

Häromdagen publicerade en grupp tjänstemän på det franska parlamentet ett öppet brev. De känner sig svartmålade efter avslöjandet att Penelope Fillon har haft ett okänt men välbetalt jobb som assistent åt sin make, presidentkandidaten François Fillon.

Historien om Penelope Fillon har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike under de senaste veckorna.

Hon är hustru till François Fillon som är högerpartiets kandidat i vårens presidentval, och plötsligt har det uppdagats att hon har avlönats som parlamentssekreterare under femton års tid. Detta trots att hon själv i flera intervjuer har sagt att hon är hemmafru. 

Polisen utreder just nu om hon verkligen har utfört ett regelrätt arbete, eller om det handlar om en fiktiv anställning. Även två av parets barn ska periodvis ha arbetat för sin pappa under sin studietid.

François Fillon viker inte en tum, utan säger att han inte har brutit mot lagen och hävdar att han är utsatt för en förtalskampanj.

Affären har fått Penelope Fillons ”kolleger” i parlamentet att höja på ögonbrynen.

Häromdagen publicerade facket som organiserar tjänstemännen på parlamentets kansli, SNCP-FO, ett öppet brev i veckotidningen Marianne, under rubriken ”Vi är inte Penelope!”.  Undertecknarna förvånas bland annat över hennes lön som ska ha legat på mellan 40 000 och 79 000 kronor i månaden, medan genomsnittslönen för de som arbetar på parlamentarikernas kanslier ligger på cirka 24 000 kronor i månaden.

Mickael Levy är ombud för SNCP-FO och politisk sekreterare åt Cahterine Vautrin, republikan och ledamot i nationalförsamlingen, alltså en partikamrat till François Fillon.

– Jag kan bevisa vad jag gör på två minuter. Jag kan omedelbart skicka er tiotals dokument som visar vad jag gör i mitt arbete. Jag kan för övrigt snabbt bevisa vad jag har gjort sedan sex år tillbaka, säger han.

Han säger att den senaste tidens uppmärksamhet innebär både för- och nackdelar.

– Först kändes det förfärligt. Det finns de som tror att vårt arbete är ett slöseri med skattemedel. Men nu inser vi att det här också ger oss en möjlighet att förklara vad vi gör.

Totalt arbetar omkring 3 000 personer som assistenter åt de 925 ledamöterna i det franska parlamentet. Vissa arbetar i Paris, andra på delegaternas kontor runt om i landet.

De fackliga organisationerna kräver sedan länge att medarbetarna ska bli en riktig yrkeskår, med gemensamma anställningsregler och en ordentlig lönetrappa.

– I dag har en del visstidsanställningar, medan jag är fast anställd, säger Mickael Levy.

Han säger att arbetsvillkoren har förbättrats något under de senaste åren.

Men facken efterlyser också en tydlig tjänstebeskrivning, där det framgår vilka sysslor som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter.

– Vi befinner oss trots allt i centrum för lagstiftningsarbetet. Våra arbeten ska inte kunna misstänkas bestå av fusk, säger Mickael Levy.

Franska parlamentet
  • Parlamentet i Frankrike består av senaten, som har 348 ledamöter och nationalförsamlingen med 577 ledamöter. Varje ledamot i nationalförsamlingen har en budget på cirka 95 000 kronor i månaden, som ska täcka utgifter för assistentlöner på deras kanslier.
  • Presidentvalet äger rum den 23 april och 7 maj.  Valet till Nationalförsamlingen sker den 11 och 18 juni i år.
  • SNCP-FO = Syndicat National des Collaborateurs Parlementaires är ett fackförbund som ingår i den fackliga centralorganisationen Force Ouvrière.
Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.