Annons:

Viktig kamp mot jobb som gör oss sjuka

Genom sitt arbete för bättre villkor på jobbet bidrar facken till ett hållbart arbetsliv. Arbets­givarna måste lyssna till kraven på insatser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Deras ork tog slut och de drabbades av yrsel, panikångest och handlingsförlamning. I detta nummer av Publikt beskriver tre kvinnor hur de slet så hårt på sina myndighetsjobb att de själva gick sönder.

Sjukskrivningarna i psykiska diagnoser har mer än fördubblats sedan 2010. Ingen vet säkert vad ökningen beror på, konstaterar Försäkringskassans experter. Men det finns en stark koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukskrivningar i psykiska diagnoser som utmattningssyndrom.

Det är ingen djärv gissning att det krävs åtgärder på landets arbetsplatser för att den negativa trenden ska brytas.

Att det finns stora arbetsmiljöbrister styrks av undersökningar som den enkät till STs skyddsombud som förbundet presenterade tidigare i år. Nästan var fjärde svarande anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig.

De problem skyddsombuden lyfter fram i STs enkät är välkända riskfaktorer för ohälsa: stress, otydligt ledarskap och små möjlig­heter att påverka det egna arbetet. Även osäkra anställningar leder till att anställda mår sämre.

Fackens kamp för bättre villkor – trygga jobb, rimlig arbetsbörda, fungerande organisation och inflytande över det egna arbetet – är i förlängningen också en kamp för att människor inte ska riskera att bli sjuka av sina jobb.

Det är en viktig kamp. Konsek­venserna för dem som drabbas kan bli mycket svåra. De som slits ut på grund av en ohållbar arbetssituation är ofta sjukskrivna under lång tid och når kanske aldrig samma kapacitet igen. Många blir tvungna att söka sig bort från jobb de brunnit för.

Hela samhället betalar ett pris när människor far illa på jobbet. Sjukfallen belastar sjukvård och trygghetssystem. De innebär också en kostnad för arbetsgivarna, något som i högsta grad gäller även de offentliga verksamheter som vi alla finansie­rar gemensamt. På de statliga myndigheterna har det totala antalet sjukdagar ökat stadigt under flera år, även om det inte går att skilja ut just psykiska diagnoser i statistiken.

Det kan behövas politiska åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, men ett tungt ansvar vilar på arbets­givarna. 

Det finns en mängd åtgärder som skulle göra situationen på ST-arbetsplatserna bättre. Högst prioriterat måste vara att skapa bättre balans mellan krav och resurser – många anställda har i dag en pressad arbetssituation. Att främja ett öppet klimat och erbjuda fasta, trygga tjänster är också viktigt. Andra angelägna insatser kan vara att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap och att förbättra IT-system så att de underlättar arbetet i stället för att skapa stress. 

Arbetsgivarna ska jobba med sådana frågor inom ramen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det behövs tydligare riktlinjer och hårdare krav. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket trots arbetsgivarorganisationernas motstånd tar beslut om nya föreskrifter på området.

Ett hållbart arbetsliv är både en ekonomisk och en moralisk fråga. Vi har varken råd eller rätt att behandla människor som förbrukningsvaror.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.