Annons:
Chefredaktören
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Viktigt budskap på nöjessidor

Nöjesguiden tar sina läsare på allvar. Tidningen har tagit några steg åt sidan från sina vanliga ämnen och tittat närmare på främlingsfientligheten i Sverige. Jag är imponerad och glad, skriver ST Press chefredaktör Alexander Armiento.

Det är inte alla kommersiellatidskrifter som skulle våga trycka en helt svart förstasida med meningen »Jag är inte rasist, men…« i vita bokstäver, och låta annonser från klädbutiker och restauranger blandas med vassa politiska betraktelser.

Men Nöjesguiden har vågat, och jag är imponerad och glad över det. Denna gratistidning för storstadsbor vars publicistiska tanke är att guida till det bästa nöjet, har tagit några steg åt sidan från de ämnen som annars dominerar spalterna. I sitt färska temanummer tittar man närmare på främlingsfientligheten i Sverige i dag – både den som yttrar sig i riksdagen och den som kommer till tals i fikarummet.

»Det har gått ett år sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen och vi kan redan urskilja ett förändrat samhälls­klimat«, skriver chefredaktör Margret Atladottir och redaktionschef Amat Levin i ledaren. De klargör sin ambition: att hålla liv i diskussionen så att främlingsfientlighet aldrig blir vardagsmat som mottas med en axelryckning.

—•l•—

I numret finns flera texter som skärskådar just Sverigedemokraterna – deras nationalromantiskt anstrukna vurm för kulturarv, den partiet närstående och nyligen nedlagda sajten Politiskt Inkorrekt, deras jämställdhetspolitik som inte tycks syfta till att öka jämställdheten.

Artiklarna avslöjar knappast några hittills okända hemligheter om Sverigedemokraterna. Men de utgör journalistik väl anpassad för en läsekrets som kanske oftare läser om just det nöje som gett tidningen dess namn, men som nog också både vill och bör veta mer om riksdagens nyaste parti. Med sitt ambitiösa anslag tar Nöjesguiden de läsarna på allvar.

En av numrets mest intressanta texter är Mona Masris uppgörelse med klassföraktet som ofta präglar kritiska omdömen om Sverigedemokraternas väljare och som bidrar till att förstärka det utanförskap ur vilket främlingsfientligheten hämtar sin näring.

—•l•—

Läsvärt blir det också när tidningen skriver om den svenska kulturscenen med ett tydligt mångfaldsperspektiv. Amat Levin reflekterar över en svensk filmscen som domineras av vita män och där människor med annan etnisk bakgrund ofta reduceras till stereotyper. Maja Bredberg för ett samtal med rapparna Nimo, Aki och Rapper Ted om fördomar och segregation. Ett samtal som avslutas med Akis konstaterande att alla känner alla i förorten – det finns bara inga svenskar där: »Det är över- och medelklassens svenskar som egentligen är segregerade och det är den segregationen som vi måste bryta.«

För att bekämpa främlingsfientlighet behöver vi inte bara kunskap om hur den yttrar sig utan också arenor där människor med olika bakgrund möts. Även på det området gör Nöjes­guiden ett bra jobb – genom att samla skickliga skribenter som verkligen illustrerar begreppet mångfald. Kulturjournalisten Jan Gradvall formulerade det väl på Twitter: »Aftonbladet hade en kampanj, ›Vi gillar olika‹. Nöjesguiden är den enda tidning som konkret visar det i redaktionsrutan.«

Alexander Armiento är chefredaktör för ST Press.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetEn handläggare och ST-medlem på Göteborgs universitet fick avdrag på lönen efter att ha blivit jävsanklagad och beskylld för att ha försökt ta ledigt med lön utan att ha rätt till det. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler förnekar uppgifter om att hon slutade frivilligt. I en skrivelse till riksdagens konstitutionsutskott, KU, skriver hon att den uppgiften är ”en total nyhet”, uppger TT.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
POSTNORDNyhetSjunkande volymer gör att prissättningen för inrikesbrev måste förändras, skriver regeringen i ett förslag.
ArbetsförmedlingenNyhetDet blir svårt att förändra Arbetsförmedlingen i enlighet med januariavtalet. Det säger tidigare statssekreteraren Irene Wennemo till Ekot. Hon deltog själv i förhandlingarna mellan regeringen och Centern och Liberalerna.
SpårtrafikNyhetSeko går till Arbetsdomstolen för att tvinga arbetsgivaren Transdev att betala skadestånd i konflikten om ob-ersättning till tågvärdar. I den nya stämningen dubblar Seko kravet på allmänt skadestånd från 10 000 till 20 000 kronor per person.
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.