Annons:
Chefredaktören
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Viktigt budskap på nöjessidor

Nöjesguiden tar sina läsare på allvar. Tidningen har tagit några steg åt sidan från sina vanliga ämnen och tittat närmare på främlingsfientligheten i Sverige. Jag är imponerad och glad, skriver ST Press chefredaktör Alexander Armiento.

Det är inte alla kommersiellatidskrifter som skulle våga trycka en helt svart förstasida med meningen »Jag är inte rasist, men…« i vita bokstäver, och låta annonser från klädbutiker och restauranger blandas med vassa politiska betraktelser.

Men Nöjesguiden har vågat, och jag är imponerad och glad över det. Denna gratistidning för storstadsbor vars publicistiska tanke är att guida till det bästa nöjet, har tagit några steg åt sidan från de ämnen som annars dominerar spalterna. I sitt färska temanummer tittar man närmare på främlingsfientligheten i Sverige i dag – både den som yttrar sig i riksdagen och den som kommer till tals i fikarummet.

»Det har gått ett år sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen och vi kan redan urskilja ett förändrat samhälls­klimat«, skriver chefredaktör Margret Atladottir och redaktionschef Amat Levin i ledaren. De klargör sin ambition: att hålla liv i diskussionen så att främlingsfientlighet aldrig blir vardagsmat som mottas med en axelryckning.

—•l•—

I numret finns flera texter som skärskådar just Sverigedemokraterna – deras nationalromantiskt anstrukna vurm för kulturarv, den partiet närstående och nyligen nedlagda sajten Politiskt Inkorrekt, deras jämställdhetspolitik som inte tycks syfta till att öka jämställdheten.

Artiklarna avslöjar knappast några hittills okända hemligheter om Sverigedemokraterna. Men de utgör journalistik väl anpassad för en läsekrets som kanske oftare läser om just det nöje som gett tidningen dess namn, men som nog också både vill och bör veta mer om riksdagens nyaste parti. Med sitt ambitiösa anslag tar Nöjesguiden de läsarna på allvar.

En av numrets mest intressanta texter är Mona Masris uppgörelse med klassföraktet som ofta präglar kritiska omdömen om Sverigedemokraternas väljare och som bidrar till att förstärka det utanförskap ur vilket främlingsfientligheten hämtar sin näring.

—•l•—

Läsvärt blir det också när tidningen skriver om den svenska kulturscenen med ett tydligt mångfaldsperspektiv. Amat Levin reflekterar över en svensk filmscen som domineras av vita män och där människor med annan etnisk bakgrund ofta reduceras till stereotyper. Maja Bredberg för ett samtal med rapparna Nimo, Aki och Rapper Ted om fördomar och segregation. Ett samtal som avslutas med Akis konstaterande att alla känner alla i förorten – det finns bara inga svenskar där: »Det är över- och medelklassens svenskar som egentligen är segregerade och det är den segregationen som vi måste bryta.«

För att bekämpa främlingsfientlighet behöver vi inte bara kunskap om hur den yttrar sig utan också arenor där människor med olika bakgrund möts. Även på det området gör Nöjes­guiden ett bra jobb – genom att samla skickliga skribenter som verkligen illustrerar begreppet mångfald. Kulturjournalisten Jan Gradvall formulerade det väl på Twitter: »Aftonbladet hade en kampanj, ›Vi gillar olika‹. Nöjesguiden är den enda tidning som konkret visar det i redaktionsrutan.«

Alexander Armiento är chefredaktör för ST Press.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.