Annons:

Viktigt dra nytta av högst utbildade

Statens myndigheter kan bli bättre på att utnyttja den kunskap forskarutbildade kan tillföra. Lika viktigt är att doktorerade som vill göra karriär inom akademin har möjlighet att göra det utan att hindras av dåliga villkor.

Lång träning i ett kritiskt förhållningssätt, expertis i att granska på djupet och omfattande sakkunskap. Den som doktorerat har kompetens som inte bara kommer till nytta inom akademin utan också på andra arbetsplatser. Det borde fler arbetsgivare inse.

Statliga myndigheter är bättre än många andra på att anställa personer med forskarexamen. Det är inte överraskande att flera expertmyndigheter har en mycket hög andel bland sina medarbetare – vilket syns i den statistik som Publikt tagit fram i detta nummer. Men även andra slags statliga verksamheter är en viktig arbetsmarknad för forskarutbildade.

Trots det kan även statliga arbetsgivare bli bättre på att se och värdesätta vad anställda som doktorerat kan bidra med. Behovet av kvalificerat utredningsarbete ökar. Och många myndigheter skulle vinna på tätare kontakt med den akademiska forskningen.

Högutbildade medarbetare kan med sina perspektiv och kunskaper också bidra till att utveckla verksamheten som helhet. Myndigheter som står under ett hårt tryck att ständigt nå bättre resultat med begränsade resurser kan dra stor nytta av deras granskande och analytiska blick. Det är viktigt att utveckla en arbetsplatskultur där ett sådant förhållningssätt värdesätts.

Samtidigt som arbetsmarknaden i stort behöver bättre kunskaper om forskarutbildningen, behöver också forskar­utbildningen ge bättre kunskaper om arbetsmarknaden utanför högskolan. Lärosätena måste anpassa sig till en utveckling där allt fler forskarutbildade går vidare till andra slags arbetsplatser i stället för att göra en traditionell forskarkarriär. Den som doktorerar bör under utbildningen rustas för möjligheten att arbeta utanför akademin – och få chans att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare.

Men att det ska finnas en tydlig väg från högskolan till andra arbetsplatser betyder inte att någon ska behöva känna sig tvingad att ta den. I den aktuella ST-rapporten Disputerad – och sen då?berättar några forskarutbildade om sitt val att söka sig utanför den akademiska världen för att få bättre arbetsvillkor och större trygghet. Småbarnsföräldrar vittnar om svårigheterna att förena forskarkarriär med familjeliv.

Det är olyckligt – och ett stort slöseri med resurser – om de som gått en lång forskarutbildning inte ser praktisk möjlighet att välja den karriärväg där de bäst kommer till sin rätt yrkesmässigt. Därför är det helt nödvändigt att förbättra arbetsmiljön och stärka tryggheten för dem som arbetar med forskning och undervisning på universitet och högskolor.

De kunskaper forskarutbildningen ger behövs i alla delar av samhället – inom akademin, men också i industrin, tjänste­sektorn och den offentliga förvaltningen. Om Sverige även i framtiden ska vara ett blomstrande land, där samhället utvecklas och nya idéer föds, så behöver vi skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att bidra på bästa sätt i arbetslivet. Det gäller också de allra högst utbildade. 

 
Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.