Annons:

Viktigt dra nytta av högst utbildade

Statens myndigheter kan bli bättre på att utnyttja den kunskap forskarutbildade kan tillföra. Lika viktigt är att doktorerade som vill göra karriär inom akademin har möjlighet att göra det utan att hindras av dåliga villkor.

Lång träning i ett kritiskt förhållningssätt, expertis i att granska på djupet och omfattande sakkunskap. Den som doktorerat har kompetens som inte bara kommer till nytta inom akademin utan också på andra arbetsplatser. Det borde fler arbetsgivare inse.

Statliga myndigheter är bättre än många andra på att anställa personer med forskarexamen. Det är inte överraskande att flera expertmyndigheter har en mycket hög andel bland sina medarbetare – vilket syns i den statistik som Publikt tagit fram i detta nummer. Men även andra slags statliga verksamheter är en viktig arbetsmarknad för forskarutbildade.

Trots det kan även statliga arbetsgivare bli bättre på att se och värdesätta vad anställda som doktorerat kan bidra med. Behovet av kvalificerat utredningsarbete ökar. Och många myndigheter skulle vinna på tätare kontakt med den akademiska forskningen.

Högutbildade medarbetare kan med sina perspektiv och kunskaper också bidra till att utveckla verksamheten som helhet. Myndigheter som står under ett hårt tryck att ständigt nå bättre resultat med begränsade resurser kan dra stor nytta av deras granskande och analytiska blick. Det är viktigt att utveckla en arbetsplatskultur där ett sådant förhållningssätt värdesätts.

Samtidigt som arbetsmarknaden i stort behöver bättre kunskaper om forskarutbildningen, behöver också forskar­utbildningen ge bättre kunskaper om arbetsmarknaden utanför högskolan. Lärosätena måste anpassa sig till en utveckling där allt fler forskarutbildade går vidare till andra slags arbetsplatser i stället för att göra en traditionell forskarkarriär. Den som doktorerar bör under utbildningen rustas för möjligheten att arbeta utanför akademin – och få chans att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare.

Men att det ska finnas en tydlig väg från högskolan till andra arbetsplatser betyder inte att någon ska behöva känna sig tvingad att ta den. I den aktuella ST-rapporten Disputerad – och sen då?berättar några forskarutbildade om sitt val att söka sig utanför den akademiska världen för att få bättre arbetsvillkor och större trygghet. Småbarnsföräldrar vittnar om svårigheterna att förena forskarkarriär med familjeliv.

Det är olyckligt – och ett stort slöseri med resurser – om de som gått en lång forskarutbildning inte ser praktisk möjlighet att välja den karriärväg där de bäst kommer till sin rätt yrkesmässigt. Därför är det helt nödvändigt att förbättra arbetsmiljön och stärka tryggheten för dem som arbetar med forskning och undervisning på universitet och högskolor.

De kunskaper forskarutbildningen ger behövs i alla delar av samhället – inom akademin, men också i industrin, tjänste­sektorn och den offentliga förvaltningen. Om Sverige även i framtiden ska vara ett blomstrande land, där samhället utvecklas och nya idéer föds, så behöver vi skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att bidra på bästa sätt i arbetslivet. Det gäller också de allra högst utbildade. 

 
Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.