Annons:
Se till att komma väl förberedd till lönesamtalet, betonar STs rådgivare Beatrice Kantén.Bild:Lotta Sjöberg
DITT JOBB: lönesamtalet
Ditt jobb
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Viktigt vara väl förberedd inför lönesamtalet

Lönesamtalet är din chans att visa att du är värd en löneförhöjning. För att lyckas behöver du förbereda dig väl och tänka igenom vad du har presterat i relation till målen.

Räkna inte med att chefen ser allt du gör. Det är du själv som bäst vet vad du bidragit med under året. Så se till att berätta om det! säger Helén Gustafsson, coach på Carisma coaching.

– Det finns inget att förlora i ett löne­samtal. Man får ju inte lönesänkning. Däremot har du allt att vinna på att lyfta fram vad du kan.

För många kan det kännas ovant att breda ut sig om hur bra man är. Men är det någon gång man ska göra det så är det i lönesamtalet. Och då gäller det att ha tänkt igenom vad man vill trycka på, betonar Beatrice Kantén, rådgivare på ST.

– Är man inte förberedd kan det resultera i att chefens ord är det enda som blir gällande.

I lönesamtalet räcker det inte att berätta vad du är bra på i allmänhet. För att din arbetsgivare ska vara beredd att betala mer för dina insatser behöver du koppla ihop vad du gör med verksamhetens mål.

Arbetsgivaren har en skyldighet att vara tydlig med vad som förväntas av dig som medarbetare och vad lönesättningen grundas på. I bästa fall finns detta nedskrivet i form av verksamhetsplan och lönekriterier. Experternas råd är att ta fram dessa dokument för att ha dem till hands när du för­bereder dig. 

Går det inte att få fram konkreta skrivningar kan du i stället relatera dina insatser till de mål som brukar lyftas fram under exempelvis personalmöten och uppföljningar.

Ta en stund inför lönesamtalet för att spalta upp vad du åstadkommit under året, med målen i åtanke. Exakt vad du ska ta upp beror på vilken typ av verksamhet du jobbar i. Men ett generellt råd är att vara så konkret som möjligt och visa på saker som är mätbara.

– Om vi tar Försäkringskassan som exempel så kan det kanske handla om hur många ärenden man haft, säger Beatrice Kantén.

Det är också bra att ta spjärn mot ditt senaste medarbetarsamtal för att ringa in din prestation. Fundera över vad du och din chef kom överens om, och hur det har gått under året. Ni kan ha satt upp mål om att du skulle fortbilda dig inom något område, ansvara för ett visst projekt eller effektivisera någon arbetsuppgift.

Har du uppnått målen, eller till och med överträffat dem, är det viktigt att tydliggöra det. Se också till att ta upp om du åstadkommit saker som inte fanns med i planen från början. Kanske har det dykt upp något ytterligare uppdrag eller projekt under året, som du tagit på dig ansvaret för?

Har du däremot inte lyckats med allt som var planerat kan lönesamtalet vara ett bra tillfälle att förklara varför. Kanske blev du fördröjd av ett oväntat uppdrag eller av ovanligt hög arbets­belastning.

Utöver de mätbara prestationerna bör du också fundera över hur du bidrar till arbetsplatsen på andra sätt, råder Helén Gustafsson. Har du kvaliteter som får hela gruppen att må och fungera bättre?

Det kan till exempel handla om att du förmedlar positiv stämning eller kommer med konstruktiva förslag som driver gruppen framåt.

När du väl är färdig med listan över allt du gjort och bidrar med till verksamheten är det dags att koka ned den till några få punkter, som du kan ha nedskrivna på en lapp som stöd vid lönesamtalet.

Helén Gustafsson tipsar även om att ta en stund för att peppa dig själv och förbereda dig mentalt.

– Ingen annan talar för dig i lönesamtalet. Så den mentala inställningen är viktig – att du signalerar att du tror på dig själv och är värd att lyssna på!

Bli den första att tycka till!
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
UtvecklingssamarbeteFördjupningFackförbunden för offentliganställda i Nordafrika och Mellanöstern har en tuff situation. Kvinnor som är aktiva i fackföreningsrörelsen måste dessutom ofta kämpa mot sina egna förbund. I ett projekt som ST är en del av får kvinnor i regionen lära sig hur de kan arbeta för att stärka sin egen och andra kvinnors position, både i facket och i samhället.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetNär Linda Håkansson, som är civilanställd inom Polisen, anmälde att hon ville arbeta som volontär på en brotts­offerjour fick hon nej av arbetsgivaren. Nu har ST förhandlat och arbets­givaren har tagit tillbaka sitt beslut. »Jag blev jätteglad när jag fick rätt«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i Jean-Claude Arnaults kulturförening Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla. Det framkommer i en granskning av en extern utredare. Lärosätet kritiseras också för sitt agerande i samband med att en doktorand berättade att hon utsatts för övergrepp.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Arbetsmiljöverket för en annonskampanj myndigheten genomförde under hösten och vintern 2017. Enligt JO stred kampanjen mot kraven på saklighet och opartiskhet.
OhälsaNyhetDen samhällsekonomiska kostnaden för sjukskrivningar blev 62 miljarder kronor för 2017 – enbart sett till det arbete som inte utförs. Det visar en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia.
EUNyhetTrots att hon ville säga ja lydde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson riksdagens order och röstade nej när EU-länderna beslutade att bilda en gemensam arbetsmarknadsbyrå. Nu oroas hon över att Sverige inte ska få något inflytande när frågan går vidare, skriver SvD.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en handläggare vid Försäkringskassan för att hon fällt olämpliga kommentarer om en försäkrad. Kommentarerna spelades in på den försäkrades telefonsvarare.
KonkurrensverketNyhetDet är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med sin tillsyn. Det framgår av en ny rapport från myndigheten.
TransportstyrelsenNyhetStatssekreteraren och expeditionschefen vid näringsdepartementet föreslog att Maria Ågren skulle skriva under ett strafföreläggande för att regeringen skulle slippa en offentlig rättegång om it-skandalen. Det uppgav hon själv under den rättegång i Arbetsdomstolen där hennes avsked prövas.
RegeringenNyhetFörre justitieministern Thomas Bodström erbjöds en halv miljon kronor för att hoppa av som landshövding i samband med Allra-skandalen. Det uppger han själv i SVTs ”Min sanning”.
RIKSDAGENNyhetNästan 40 anställda på riksdagen uppger att de har drabbats av hälsoproblem de senaste åren. Arbetsgivaren undersöker om det beror på mögelskador.