Annons:
Naturvårdsverket
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Vill satsa på klimat och biologisk mångfald

Sverige har misslyckats med att nå de uppställda klimatmålen, och nu vill Naturvårdsverket prioritera klimat och biologisk mångfald. Det framgår av en redovisning som myndigheten lämnat till regeringen.

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren, anser Naturvårdsverket. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Det visar myndighetens utvärdering av miljömålen.

”Det behöver göras mer för att vi ska nå miljömålen. Många av dagens miljöutmaningar är gränsöverskridande. Här kan Sverige påverka den globala utvecklingen genom att till exempel stärka EUs klimatpolitik och ta en ledande roll i genomförandet av Baselkonventionen om gränsöverskridande handel med avfall”, kommenterar generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att gå före med skärpta krav på bygg- och fastighetssektorn, anser Naturvårdsverket. Myndigheten vill också att staten ska ställa högre miljökrav på sitt eget skogsbruk.

”Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att hantera sin egen miljöpåverkan på ett föredömligt sätt. Höga miljökrav i verksamheterna och i upphandlingarna, ansvarsfulla investeringar, och klimatsmart resande är exempel på sådant”, påpekar Björn Risinger. 

Vår konsumtion ligger bakom många av de miljöproblem Naturvårdsverket lyfter fram. Flygresor, livsmedel, elektronik och textilier har stor miljö- och hälsopåverkan. Vår konsumtion av kött och palmolja bidrar till avskogning i tropikerna, som utarmar den biologiska mångfalden och påverkar klimatet. De utsläpp av växthusgaser som konsumtionen orsakar behöver minska kraftigt den närmaste tioårsperioden för att år 2050 vara högst en tiondel av dagens, anser Naturvårdsverket.

För att förbättra styrningen mot miljömålen föreslår Naturvårdsverket bland annat:

 • fler tidiga och breda samhällsekonomiska konsekvensanalyser
 • översyn av subventioner för att minska deras negativa miljöpåverkan
 • analys av incitament och styrmedel för ett långsiktigt hållbart skogsbruk
 • en vässad miljöbalk med stärkt tillämpning.
18 förslag från myndigheter i samverkan

I arbetet med den fördjupade utvärderingen har 26 myndigheter och länsstyrelserna, alla med utpekat ansvar för miljömålen, gemensamt tagit fram 18 förslag på åtgärder till regeringen som handlar om:

 • effektiv hushållning med mark och vatten i samhällsplaneringen,
 • hållbart byggande med minskad miljöpåverkan ur livscykelperspektiv,
 • utredning för attraktivare kollektivtrafik,
 • beredskapskontrakt för samhällsomställning,
 • pilotstudie – regionala center för beredskapslivsmedel,
 • regionalt arbete med hållbar konsumtion och produktion,
 • gemensam kunskap om livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan,
 • stöd till lokala och regionala satsningar för en giftfri miljö,
 • kunskapsöverföring om klimatpåverkan från byggmaterial och metoder,
 • miljölastbilspremie,
 • återvätning av torvmarker,
 • förändrad infrastrukturplanering och genomförande av etappmålet om kollektivtrafik, cykel och gång,
 • förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment,
 • kostnadseffektiv restaurering av sjöar och vattendrag,
 • förbättrad hänsyn till vattenmiljöer i skogsbruket,
 • lokala landskapsinitiativ.
 • Källa: Naturvårdsverkets rapport
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.