Annons:
Tankesmedja
Debatt
AVKjell Nilsson0 kommentarerTyck till!

Vill TCO överge den svenska modellen?

TCO-förbundens planer på att starta en egen tankemedja oroar Kjell Nilsson. Han anser att tanke­smedjans inriktning strider mot STs politik.

Som Publikt rapporterat (nr 4-2015) har STs förbundsstyrelse ställt sig bakom TCOs förslag att bilda en tankesmedja. Men det var en splittrad styrelse som tog beslutet. Frågan har varit kontroversiell, bland annat för att vi är många som uppfattar att tanke­smedjans inriktning tycks strida mot STs politik att vara en fack­förening för alla på en arbetsplats. 

Den indikerar att TCO kan vara på väg att överge den svenska modellen, där solidaritet mellan olika tjänstemanna­grupper och arbetare skapat ett löntagarkollektiv med större facklig styrka än i de flesta andra länder – en modell som utgjort grunden för den svenska välfärdsstaten. 

Motivet för att bilda en tanke­smedja är att det inte finns någon tankesmedja »som tar sin utgångspunkt i välutbildade och professio­nella yrkesutövares verklighet och villkor«. Jag har svårt att se det som en allvarlig brist. Politik som tillfredsställer den välmående medelklassen verkar redan vara högt prioriterad av de flesta politiska partier. 

Däremot behöver löntagarintressen och fackliga perspektiv få större inflytande. Det finns också formule­ringar som pekar åt detta håll, exempel­vis nämns förutsättningar för fackligt arbete och inflytande samt idéer och underlag som bidrar till ökad medlemsnytta – men med »särskilt fokus på akademiker och unga«. Jag har svårt att se en speciell TCO-profil i inriktningen.

Ett viktigt syfte för TCOs tankesmedja sägs vara att »lyfta fram och förstärka den svenska partsmodellen«. Detta låter ju bra, men jag undrar vad man inom TCO förstår med detta efter att organisationen utsett Fredrik Reinfeldt till hedersambassadör för den svenska partsmodellen. En statsminister vars regering såg till att en halv miljon människor lämnade a-kassan (och facket), införde både allmän visstidsanställning vars missbruk TCO anmält till EU-domstolen och Lex Laval som försvagar förhandlings- och strejkrätten, och som satte sig emot TCOs krav på höjt tak i a-kassan.  

Ett annat syfte med tankesmedjan är att bidra till att »både kollektiva och individuella lösningar har en plats i samhällsutvecklingen«. Formuleringen är en konstig utgångspunkt för en facklig organisation, vars själva grundidé är löntagarnas organisering i kollektiva former för att få inflytande. 

Tankesmedjans inriktning kan också avisera ett brott med den välfärdsmodell som kännetecknat Sverige, där bland annat inkomst­relaterade trygghetssystem inom den offentliga sektorn har hållit samman löntagare med olika inkomster ända sedan den inkomstbaserade tilläggspensionen ATP beslutades i slutet av 1950-talet.

Att bryta upp alliansen mellan olika löntagargrupper till förmån för de högre tjänstemännens intresse riskerar att göra oss svagare.

Att skilja ut grupper av löntagare påminner om Alliansregeringens strategi, som haft konsekvensen att stora grupper börjat privatförsäkra sig när trygghetssystemen försämrats. Det gynnar inte våra tjänstemannagrupper. Det blir dyrare och minskar också solidariteten mellan olika grupper och intresset av att betala skatt. Det gynnar knappast ett tjänstemannakollektiv som till stora delar arbetar inom offentligfinansierad verksamhet. 

Ett aktuellt exempel på vikten av solidaritet mellan lägre och högre betalda är de pågående tjänstepensionsförhandlingarna. Företräder vi bara de välavlönade lär det bli svårt att få stöd från de med lägre lön för rimlig kompensation för inkomstbortfall. Det förlorar alla på – även de lägre avlönade har gynnats av alliansen med medel­klassen, eftersom de högre skatteintäkter detta medfört också höjt lägstanivåerna.

Jag oroas av tecknen på att den nya tankesmedjans inriktning visar att TCO nu är på väg att överge den modell som kännetecknats av solidaritet mellan olika löntagar­grupper.

Kjell Nilsson ledamot i STs avdelnings­styrelse inom universitets- och högskoleområdet och ersättare i förbundsstyrelsen 

 

Svar: Jag ser fram emot tankesmedjans start

Jag är glad att vi i Fackförbundet ST, tillsammans med de tretton and­ra fackförbunden inom TCO, kan starta en ny tankesmedja. Vi gör den här satsningen därför att vi vill att det fackliga inflytandet ska öka.     

Kjell Nilsson oroar sig för att tanke­smedjan ska ha en inriktning som hotar solidariteten mellan arbetare och tjänstemän och att det skulle kunna leda till att vi överger den svenska modellen. Jag är övertygad om att den svenska fackförenings­rörelsens förmåga att hålla ihop är avgörande för vår förmåga att försvara alla våra medlemmars villkor och finansiera välfärden. Därför vill jag lugna Kjell Nilsson på denna punkt. Det finns inga sådana planer. 

Tankesmedjan ska arbeta med frågor om morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande. Planen är att tankesmedjan ska jobba med frågor som ligger framåt i tiden på cirka 15–20 års sikt. Tanke­smedjans uppdrag är att stärka den svenska modellen. Om inte vi fackliga värnar och utvecklar den svenska partsmodellen så kan vi räkna med att det finns andra starka parter som vill rasera den. Därför ser jag fram emot starten av vår tankesmedja. 

Britta Lejon ordförande i fackförbundet ST

 

 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.