Annons:
Tankesmedja
Debatt
AVKjell Nilsson0 kommentarerTyck till!

Vill TCO överge den svenska modellen?

TCO-förbundens planer på att starta en egen tankemedja oroar Kjell Nilsson. Han anser att tanke­smedjans inriktning strider mot STs politik.

Som Publikt rapporterat (nr 4-2015) har STs förbundsstyrelse ställt sig bakom TCOs förslag att bilda en tankesmedja. Men det var en splittrad styrelse som tog beslutet. Frågan har varit kontroversiell, bland annat för att vi är många som uppfattar att tanke­smedjans inriktning tycks strida mot STs politik att vara en fack­förening för alla på en arbetsplats. 

Den indikerar att TCO kan vara på väg att överge den svenska modellen, där solidaritet mellan olika tjänstemanna­grupper och arbetare skapat ett löntagarkollektiv med större facklig styrka än i de flesta andra länder – en modell som utgjort grunden för den svenska välfärdsstaten. 

Motivet för att bilda en tanke­smedja är att det inte finns någon tankesmedja »som tar sin utgångspunkt i välutbildade och professio­nella yrkesutövares verklighet och villkor«. Jag har svårt att se det som en allvarlig brist. Politik som tillfredsställer den välmående medelklassen verkar redan vara högt prioriterad av de flesta politiska partier. 

Däremot behöver löntagarintressen och fackliga perspektiv få större inflytande. Det finns också formule­ringar som pekar åt detta håll, exempel­vis nämns förutsättningar för fackligt arbete och inflytande samt idéer och underlag som bidrar till ökad medlemsnytta – men med »särskilt fokus på akademiker och unga«. Jag har svårt att se en speciell TCO-profil i inriktningen.

Ett viktigt syfte för TCOs tankesmedja sägs vara att »lyfta fram och förstärka den svenska partsmodellen«. Detta låter ju bra, men jag undrar vad man inom TCO förstår med detta efter att organisationen utsett Fredrik Reinfeldt till hedersambassadör för den svenska partsmodellen. En statsminister vars regering såg till att en halv miljon människor lämnade a-kassan (och facket), införde både allmän visstidsanställning vars missbruk TCO anmält till EU-domstolen och Lex Laval som försvagar förhandlings- och strejkrätten, och som satte sig emot TCOs krav på höjt tak i a-kassan.  

Ett annat syfte med tankesmedjan är att bidra till att »både kollektiva och individuella lösningar har en plats i samhällsutvecklingen«. Formuleringen är en konstig utgångspunkt för en facklig organisation, vars själva grundidé är löntagarnas organisering i kollektiva former för att få inflytande. 

Tankesmedjans inriktning kan också avisera ett brott med den välfärdsmodell som kännetecknat Sverige, där bland annat inkomst­relaterade trygghetssystem inom den offentliga sektorn har hållit samman löntagare med olika inkomster ända sedan den inkomstbaserade tilläggspensionen ATP beslutades i slutet av 1950-talet.

Att bryta upp alliansen mellan olika löntagargrupper till förmån för de högre tjänstemännens intresse riskerar att göra oss svagare.

Att skilja ut grupper av löntagare påminner om Alliansregeringens strategi, som haft konsekvensen att stora grupper börjat privatförsäkra sig när trygghetssystemen försämrats. Det gynnar inte våra tjänstemannagrupper. Det blir dyrare och minskar också solidariteten mellan olika grupper och intresset av att betala skatt. Det gynnar knappast ett tjänstemannakollektiv som till stora delar arbetar inom offentligfinansierad verksamhet. 

Ett aktuellt exempel på vikten av solidaritet mellan lägre och högre betalda är de pågående tjänstepensionsförhandlingarna. Företräder vi bara de välavlönade lär det bli svårt att få stöd från de med lägre lön för rimlig kompensation för inkomstbortfall. Det förlorar alla på – även de lägre avlönade har gynnats av alliansen med medel­klassen, eftersom de högre skatteintäkter detta medfört också höjt lägstanivåerna.

Jag oroas av tecknen på att den nya tankesmedjans inriktning visar att TCO nu är på väg att överge den modell som kännetecknats av solidaritet mellan olika löntagar­grupper.

Kjell Nilsson ledamot i STs avdelnings­styrelse inom universitets- och högskoleområdet och ersättare i förbundsstyrelsen 

 

Svar: Jag ser fram emot tankesmedjans start

Jag är glad att vi i Fackförbundet ST, tillsammans med de tretton and­ra fackförbunden inom TCO, kan starta en ny tankesmedja. Vi gör den här satsningen därför att vi vill att det fackliga inflytandet ska öka.     

Kjell Nilsson oroar sig för att tanke­smedjan ska ha en inriktning som hotar solidariteten mellan arbetare och tjänstemän och att det skulle kunna leda till att vi överger den svenska modellen. Jag är övertygad om att den svenska fackförenings­rörelsens förmåga att hålla ihop är avgörande för vår förmåga att försvara alla våra medlemmars villkor och finansiera välfärden. Därför vill jag lugna Kjell Nilsson på denna punkt. Det finns inga sådana planer. 

Tankesmedjan ska arbeta med frågor om morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande. Planen är att tankesmedjan ska jobba med frågor som ligger framåt i tiden på cirka 15–20 års sikt. Tanke­smedjans uppdrag är att stärka den svenska modellen. Om inte vi fackliga värnar och utvecklar den svenska partsmodellen så kan vi räkna med att det finns andra starka parter som vill rasera den. Därför ser jag fram emot starten av vår tankesmedja. 

Britta Lejon ordförande i fackförbundet ST

 

 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.