Annons:
DEBATT
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Visstid större problem än provanställning

Den höga andelen provanställningar vid Uppsala universitet är ett problem. Men ännu allvarligare är problemen med visstidsanställningar, skriver två fackliga representanter vid lärosätet.

I Publikt nr 6-17 tas myndigheternas användning av provanställningar upp. Bland de myndigheter som granskats återfinns Uppsala universitet, där andelen provanställningar enligt Publikts undersökning var 23 procent under perioden 2013–2016. Att andelen provanställningar ökat vid myndigheten är något som de fackliga organisationerna uppmärksammat och jobbar emot.

Vi har sett att det finns en tendens att använda provanställning också för personer som haft liknande arbetsuppgifter tidigare, det vill säga obefogat och i strid med lagstiftarens intention.

Vidare tar artikeln i Publikt upp att de anställda för vilka anställningen avbryts inte har rätt att få någon information om varför. Det håller vi med om är beklagligt, men vi menar att vi har en betydligt allvarligare situation i form av allmänna visstidsanställningar, där personer kan få avsluta sin tjänst efter två år utan att behöva få en motivering för detta.

Än värre står det till med forskar­assistenter, vars tjänster kan avslutas efter fyra år utan krav på motivering. Stort godtycke råder över vem som får vara kvar i akademin och akademiska karriärer avslutas till exempel för att prefekter gör plats för sina före detta doktorander. Utsortering av kvinnor förekommer också. Situationen är rättsosäker och därför menar vi att forskarassistenttjänsterna måste ersättas med de mer trans­parenta biträdande lektoraten.

Men hur var det nu med problemet provanställningar? 2015 gjorde vi en undersökning av samtliga anställningsärenden vid Uppsala universitet under årets åtta första månader. De var 1 339, så redan här kan vi ana att den siffra på 1 735 anställningar under perioden 2013–2016 som Pub­likt redovisar missat något väsentligt – att tillsvidareanställningar är en utrotningshotad anställningsform vid Uppsala universitet. Enbart 13,5 procent av anställnings­ärendena i vår undersökning resulterade i en dylik, doktorander (totalt 18 procent) oräknade!

I vår undersökning hade 26 personer (1,9 procent) fått provanställning, men hela 617 personer (46 procent) allmän visstidsanställning. I jämförelse är provanställningarna alltså bara toppen av isberget. En starkt bidragande orsak till den höga andelen visstidsanställningar är att arbetsgivaren inte behöver motivera användandet av anställningsformen. Det görs dock försök att motivera dem med att det är osäkert om externa medel kommer in framöver, vilket förvisso kan stämma men inte rättfärdigar den otrygghet en allmän visstidsanställning innebär för individen.

Vi ser att anställnings­formen används slentrianmässigt även för anställningar som inte finansieras av externa medel, eftersom en seglivad myt satt sig i väggarna ute i verksamheten – den att tillsvidareanställning innebär att personen har garanterad anställning fram till pensionering och/eller att det är så mycket administration runt att säga upp tillsvidare­anställda. Vi menar att det inte heller är administrationsfritt att använda sig av upprepade allmänna visstids­anställningar. Myten måste mot­arbetas!

Uppsala universitet utmärker sig positivt i jämförelse med andra lärosäten i det att forskare som i konkurrens fått externa medel för egen lön som praxis får tillsvidare­anställning från början. Vi skulle vilja se en betydligt högre andel tillsvidare­anställningar också för andra anställningskategorier, samt att policyn för forskare tillämpades fullt ut.

Det kan tilläggas att allmän visstidsanställning i likhet med andra visstidsanställningar också används för att slussa in önskade individer till diverse positioner. Eftersom en visstidsanställning inte lockar lika många sökande som en tillsvidareanställning ökar chanserna att en mindre meriterad men bekant person kan ro hem en tjänst utan alltför mycket ifråga­sättande.

När en tillsvidareanställning för tjänsten sedan utlyses besitter den bekante den merit som bedöms vara helt avgörande för att få tjänsten, nämligen erfarenhet från tjänsten i fråga. Ett kreativt sätt att tolka kravet att statliga tjänster ska tillsättas efter förtjänst och skicklighet.

Janne Backlund
Ingela Parmryd

STs sektionsstyrelse vid Uppsala universitet

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.