Annons:
DEBATT
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Visstid större problem än provanställning

Den höga andelen provanställningar vid Uppsala universitet är ett problem. Men ännu allvarligare är problemen med visstidsanställningar, skriver två fackliga representanter vid lärosätet.

I Publikt nr 6-17 tas myndigheternas användning av provanställningar upp. Bland de myndigheter som granskats återfinns Uppsala universitet, där andelen provanställningar enligt Publikts undersökning var 23 procent under perioden 2013–2016. Att andelen provanställningar ökat vid myndigheten är något som de fackliga organisationerna uppmärksammat och jobbar emot.

Vi har sett att det finns en tendens att använda provanställning också för personer som haft liknande arbetsuppgifter tidigare, det vill säga obefogat och i strid med lagstiftarens intention.

Vidare tar artikeln i Publikt upp att de anställda för vilka anställningen avbryts inte har rätt att få någon information om varför. Det håller vi med om är beklagligt, men vi menar att vi har en betydligt allvarligare situation i form av allmänna visstidsanställningar, där personer kan få avsluta sin tjänst efter två år utan att behöva få en motivering för detta.

Än värre står det till med forskar­assistenter, vars tjänster kan avslutas efter fyra år utan krav på motivering. Stort godtycke råder över vem som får vara kvar i akademin och akademiska karriärer avslutas till exempel för att prefekter gör plats för sina före detta doktorander. Utsortering av kvinnor förekommer också. Situationen är rättsosäker och därför menar vi att forskarassistenttjänsterna måste ersättas med de mer trans­parenta biträdande lektoraten.

Men hur var det nu med problemet provanställningar? 2015 gjorde vi en undersökning av samtliga anställningsärenden vid Uppsala universitet under årets åtta första månader. De var 1 339, så redan här kan vi ana att den siffra på 1 735 anställningar under perioden 2013–2016 som Pub­likt redovisar missat något väsentligt – att tillsvidareanställningar är en utrotningshotad anställningsform vid Uppsala universitet. Enbart 13,5 procent av anställnings­ärendena i vår undersökning resulterade i en dylik, doktorander (totalt 18 procent) oräknade!

I vår undersökning hade 26 personer (1,9 procent) fått provanställning, men hela 617 personer (46 procent) allmän visstidsanställning. I jämförelse är provanställningarna alltså bara toppen av isberget. En starkt bidragande orsak till den höga andelen visstidsanställningar är att arbetsgivaren inte behöver motivera användandet av anställningsformen. Det görs dock försök att motivera dem med att det är osäkert om externa medel kommer in framöver, vilket förvisso kan stämma men inte rättfärdigar den otrygghet en allmän visstidsanställning innebär för individen.

Vi ser att anställnings­formen används slentrianmässigt även för anställningar som inte finansieras av externa medel, eftersom en seglivad myt satt sig i väggarna ute i verksamheten – den att tillsvidareanställning innebär att personen har garanterad anställning fram till pensionering och/eller att det är så mycket administration runt att säga upp tillsvidare­anställda. Vi menar att det inte heller är administrationsfritt att använda sig av upprepade allmänna visstids­anställningar. Myten måste mot­arbetas!

Uppsala universitet utmärker sig positivt i jämförelse med andra lärosäten i det att forskare som i konkurrens fått externa medel för egen lön som praxis får tillsvidare­anställning från början. Vi skulle vilja se en betydligt högre andel tillsvidare­anställningar också för andra anställningskategorier, samt att policyn för forskare tillämpades fullt ut.

Det kan tilläggas att allmän visstidsanställning i likhet med andra visstidsanställningar också används för att slussa in önskade individer till diverse positioner. Eftersom en visstidsanställning inte lockar lika många sökande som en tillsvidareanställning ökar chanserna att en mindre meriterad men bekant person kan ro hem en tjänst utan alltför mycket ifråga­sättande.

När en tillsvidareanställning för tjänsten sedan utlyses besitter den bekante den merit som bedöms vara helt avgörande för att få tjänsten, nämligen erfarenhet från tjänsten i fråga. Ett kreativt sätt att tolka kravet att statliga tjänster ska tillsättas efter förtjänst och skicklighet.

Janne Backlund
Ingela Parmryd

STs sektionsstyrelse vid Uppsala universitet

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.