ST förlorade mål om föräldraledighet i Arbetsdomstolen

KRIMINALVÅRDEN2022-01-20
Kriminalvårdens transportenhet bröt inte mot lagen när tre medarbetare bara beviljades föräldraledighet på deltid under förutsättning att de accepterade att bli omplacerade, slår Arbetsdomstolen fast i sin dom.

Domen gäller tre anställda på Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, som ansökt om föräldraledighet för att förkorta vissa arbetsdagar i början och slutet. Syftet med föräldraledigheten var att kunna hämta och lämna barn på fritids.

Arbetsgivaren nekade de anställda den typen av föräldraledighet med hänvisning till att NTEs verksamhet ställer stora krav på flexibilitet och att det fanns risk att dessa personer inte skulle kunna ta vissa uppdrag. För att kunna vara föräldralediga enligt sina önskemål erbjöds de anställda i stället omplacering till häkte, vilket bland annat innebar mer helgjobb. I två av fallen gick de anställda med på omplacering och i ett fall motsatte sig den anställda det, vilket resulterade i att det inte blev någon föräldraledighet.

I våras tog ST fallen till Arbetsdomstolen och menade att arbetsgivaren missgynnat de två omplacerade medarbetarna och nekat den tredje föräldraledighet.

Men Arbetsdomstolen går på Kriminalvårdens linje och ST förlorar målet i alla tre fall. Två av sju domstolsledamöter var skiljaktiga.

STs förbundsjurist Jenny Ekenstierna är besviken över domen.

– Jag är förvånad över att domstolen gjort en annan bedömning än oss.

Föräldraledighetslagen ger anställda rätt till föräldraledighet i form av förkortad arbetstid så länge det inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Om det medför påtaglig störning ska arbetstagaren om möjligt erbjudas omplacering.

Enligt STs bedömning var störningen inte påtaglig i dessa fall, men rätten går alltså på Kriminalvårdens linje och menar tvärtom att den var det.

– Vi får ta med oss att rätten i alla fall slår fast att det krävs en stark påverkan på verksamheten för att arbetsgivaren ska kunna omplacera någon på grund av föräldraledigheten. Även om vi bedömer storleken på påverkan olika i just dessa fall, säger Jenny Ekenstierna.

Men ST kommer inte att släppa frågan med detta, understryker hon.

– Vi är mycket bekymrade över hur NTE tillämpar lagen och bygger sin verksamhet på så hög grad av flexibilitet att de 600 medarbetarna i stort sett aldrig kan veta när arbetsdagen tar slut och därmed aldrig kan hämta från förskola eller skola. Arbetstagare ska kunna kombinera jobb och familj, men för att kunna arbeta på NTE krävs det nästan att din partner är hemmafru, eller i vart fall har ett jobb som går att kombinera med hela ansvaret för hämtning och lämning.

Jenny Ekenstierna poängterar att ST nu kommer att fortsätta försöka påverka arbetsgivaren.

– Rätten har slagit fast Kriminalvården inte brutit mot lagen, men vad man får göra och bör göra är olika saker.

Genom att göra det omöjligt att vara föräldraledig i början och slutet av en dag blir arbetsplatsen oattraktiv för i stort sett alla som har barn med omsorgsbehov, menar Jenny Ekenstierna.

– Det är särskilt problematiskt eftersom NTE redan har både hög personalomsättning och arbetsmiljöproblem. Synen på föräldraledighet drabbar inte bara de med små barn utan alla på arbetsplatsen, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.