Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

MigrationsverketNyhetEn anställd på Migrationsverket har kopplat upp sin hemdator mot arbetsdatorn med otillåten programvara och misskött sina arbetstider. Medarbetaren hade tillgång till olika it-system och har därmed äventyrat myndighetens it-säkerhet, skriver Migrationsverket i anmälan till personalansvarsnämnden och begär att personen avskedas.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska möjliggöra att Statens servicecenter tar över alla statliga lokala servicekontor från 1 juni. I remissen föreslås nödvändiga lagändringar.
HögskolanNyhetTre av fyra forskarutbildningar på landets lärosäten får omdömet "hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering. De övriga får omdömet ifrågasatt kvalitet.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket fortsätter att minska antalet anställda under 2019. I samband med att verksamheten upphör på fem orter varslar myndigheten om uppsägning av 92 medarbetare.
HögskolanNyhetEn ny dialogbaserad och lärosätesanpassad modell för styrningen av universitet och högskolor är vad Styr- och resursutredningen föreslår i sitt betänkande. Enligt förslaget ska styrningen läggas fast genom en samlad proposition vart fjärde år.
RegeringskanslietNyhetTjänstemännen på Regeringskansliet behöver ändra sina rutiner för att säkerställa att offentlighetsprincipen följs, anser riksdagens konstitutionsutskott. KU. I sin granskning riktar KU kritik mot handläggningen av digitala arbetsgrupper.
Svenska kraftnätNyhetUtländska it-tekniker har fått tillgång till övergripande system som styr det svenska stamnätet för elförsörjning. De har anlitats av Svenska kraftnät utan lagstadgad säkerhetsprövning, uppger Dagens Nyheter.
DiskrimineringNyhetDet var diskriminering när Malmö universitet inte gav tillräckligt stöd till en student med nedsatt hörsel. Det medger universitetet, som nu i tingsrätten accepterat att betala 30 000 kronor i ersättning.
StatsförvaltningNyhetBristande och motsägelsefulla underlag från de statliga myndigheterna försämrar förutsättningarna för långsiktig planering och politiska beslut, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
ArbetsrättNyhetUtredningen om ett hållbart arbetsliv över tid har presenterat flera förslag för att förbättra arbetstagarnas rättigheter. Men något direkt förbud mot "hyvling" föreslås inte av utredningen.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrygghetsstiftelsen, som hjälper uppsagda myndighetsanställda, förbereder sig för en stor tillströmning från Arbetsförmedlingen. ”Vi är beredda från Malmö till Kiruna”, säger kommunikationsansvariga Catharina Eriksen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tredjedel av Arbetsförmedlingens personal sägs upp samtidigt som stora förändringar i myndighetens uppdrag planeras. Nu reagerar arbetsmarknadsforskare mot hur frågan hanteras. De befarar att de stora förlorarna blir de många arbetssökande som redan har svårt att få jobb.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inte att ett eventuellt höjt anslag i en ändringsbudget eller en utökad anslagskredit kommer att förändra myndighetens planer. Antalet varslade kommer ändå att ligga kvar. ”Jag skulle hantera utökade resurser på ett annat sätt”, säger han till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetSverige har misslyckats med att nå de uppställda klimatmålen, och nu vill Naturvårdsverket prioritera klimat och biologisk mångfald. Det framgår av en redovisning som myndigheten lämnat till regeringen.
SpårtrafikNyhetTransdev kommer inte betala skadestånd till andra än de två tågvärdar på Öresundståg som fått rätt i Arbetsdomstolen, AD. Fallet gällde ob-ersättning vid "väntetid", vilket de flesta anställda fått retroaktivt efter domen.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet