Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
SPÅRTRAFIKENNyhetRegeringen har ett förslag till hur en höghastighetsjärnväg ska finansieras och har bjudit in de andra politiska partierna till samtal. Men varken Kristdemokraterna eller Moderaterna planerar att dyka upp, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket har lovat skyddsorganisationen inom Arbetsförmedlingen i region syd ett inspektionsbeslut innan jul. Oavsett vad det blir duckar arbetsgivaren för sitt ansvar, enligt huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg. ”Man har en förklaring till varför det har blivit som det blivit, men man svarar fortfarande inte på en enda av våra frågor”, säger han till Publikt.
KulturNyhetFri entré till de statliga museerna har ökat antalet besökare, men kompensationen från staten täcker inte alltid museernas kostnader, skriver Riksrevisionen i en ny granskningsrapport.
DiskrimineringNyhetI en skrivelse till regeringen begär Diskrimineringsombudsmannen, DO, att få möjlighet att besluta om hårdare sanktioner mot den som bryter mot diskrimineringsförbudet. Bristen på effektiva och avskräckande sanktioner kan underminera respekten för lagen, menar myndigheten.
SkolverketNyhetArbetsrätten, arbetsmiljön och arbetslivets villkor finns kvar i det förslag till ny läroplan för grundskolan som presenterats av Skolverket. Därmed har myndigheten backat från sitt tidigare förslag.
StatsförvaltningNyhet19 statliga myndigheter har beslutat om ett fördjupat långsiktigt samarbete för att förhindra bidragsbrott. De deltagande myndigheterna har bildat fem olika arbetsgrupper för det fortsatta arbetet.
DigitaliseringNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om automatiserade myndighetsbeslut uppfyller kraven på effektivitet och rättssäkerhet. Enligt myndigheten finns ingen samlad kunskap om automatiserad myndighetsutövning.
JUSTITIEOMBUDSMANNENNyhetEn granskning av Justitieombudsmannens, JOs, verksamhet ska inledas, har riksdagen beslutat. Utredningen ska bland annat granska om det nuvarande regelverket ger myndighetens och dess ombudsmän möjlighet att agera självständigt.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen upphäver sitt stopp för inköp av sågar från tillverkaren Stihl, sedan företaget beslutat dra in den kalender med lättklädda kvinnor som föranledde det tidigare köpstoppet, skriver Dagens Nyheter.
MIGRATIONSVERKETNyhetNeddragningar väntar när Migrationsverket omorganiserar. Generaldirektören Mikael Ribbenvik menar att minskade anslag tvingar fram en alltför snabb omställning. Facket anser att ledningen inte tagit ansvar för processen, vilket går ut över personalen.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetEn anställd inom Statens institutionsstyrelse, SiS, som hotats av en klient, kom överens med arbetsgivaren om att ett larm skulle installeras i bostaden. När det blev dyrare än förväntat fick den anställde betala en del själv. När klienten senare släpptes meddelade inte SiS den anställde. Nu har huvudskyddsombudet anmält saken till Arbetsmiljöverket.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, vill att Kriminalvården hittar andra sätt att identifiera de intagna för tjänstgörande personal än med namnskyltar. JO påpekar att Kriminalvården är skyldig att skydda de intagnas integritet.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner, enligt det nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger han till Publikt.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet