Annons:
Omlokaliseringar
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

”Återetablering – inte omlokalisering”

Det är inte en omlokalisering att flytta ut statliga jobb från Stockholm, det handlar om en återetablering av jobb som flyttats från landsorten. Det skriver Terese Bengard från Hela Sverige ska leva i en debattartikel.

Att det finns statliga jobb i hela landet har betydelse på många plan, skriver Terese Bengard, verksamhetschef vid Hela Sverige ska leva, i en debattartikel i Arbetet. Det innebär att staten aktivt visar att man finns i hela landet. Det är en signal att staten vill se ett sammanhållet land där landsbygdens invånare känner sig lika sedda och inkluderade som stadens.

De statliga jobben får hög status när de finns på mindre orter, vilket leder till positiva attityder gentemot myndigheter och statliga verk, anser Terese Bengard. Statliga jobb genererar arbetstillfällen i sig, men de medför också kringtjänster för andra företag, som lokalvård, restauranger, IT, konsultuppdrag med mera.

”På lång sikt sparar man även pengar med hjälp av lägre omkostnader, och det kommer att finnas akademiska och intressanta jobb på fler platser än i storstäderna som också i många fall får en mer trogen personal, vilket innebär att man bygger upp humankapitalet. Det skapar också en bredare och mer dynamisk arbetsmarknad, vilket är positivt för det lokala näringslivet, och Sveriges myndigheter får del av andra perspektiv än det normerande storstadsperspektivet,” skriver hon.

Mellan 2008 och 2014 ökade antalet statliga jobb med 10 000 i Stockholm. Det handlar enligt Hela Sverige ska leva i stor utsträckning om jobb som tidigare funnits ”i resten av landet”. Det landsbygdsutredningen föreslagit är alltså inte en omlokalisering utan en återetablering, skriver Terese Bengard.

”Vi håller med STs ordförande Britta Lejon, som påpekar hur fel det är att å ena sidan lägga fram detta förslag och å andra sidan samtidigt placera nya myndigheter i Stockholm och Göteborg. Vi menar att det visar att den urbana normen är stark och att tydliga direktiv måste bryta trenden. Med förslaget om återetablering försöker landsbygdsutredningen göra just detta – och vi stödjer det helhjärtat,” skriver hon.

Bli den första att tycka till!