Annons:
SjukpenningNyhetTCO kritiserar sjukförsäkringen i en debattartikel i Dagens Samhälle. Sjukförsäkringen ger inte längre tillräcklig trygghet och möjlighet till rehabilitering, anser TCO.
ArbetsmarknadNyhetSkogsstyrelsen och ytterligare 25 andra myndigheter får upp till 270 miljoner kronor till att ta fram nya jobb inom de gröna näringarna för nyanlända och långtidsarbetslösa.
JämställdhetNyhetLuleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram ett nytt webbverktyg som mäter hur väl en organisation lyckats integrera jämställdhetsarbetet i verksamheten.
ledarskapFördjupningDen högsta chefen är ytterst ansvarig för verksamheten. Men i hur stor utsträckning kan en generaldirektör påverka kulturen på en arbetsplats? Forskare på området uttrycker delvis olika ståndpunkter. Publikt punktmarkerade Försäkringskassans Ann-Marie Begler för att söka svar på frågan.
migrationsverketNyhetRunt 100 anställda drabbas när Migrationsverket lägger ned alla enheter utom en i Gävleborgs län. ”Vi är i chock. Vi visste att det skulle bli neddragningar, men att det skulle bli i den här omfattningen hade vi aldrig trott”, säger STs arbetsplatsombud Elisabeth Lindström.
ArbetsrättNyhetDen avskedade generaldirektören för Transportstyrelsen, Maria Ågren, stämmer staten genom sitt fackförbund Sveriges ingenjörer. I stämningsansökan hävdas att hon inte gjort sig skyldig till något brott.
OffentlighetNyhetEn chef vid Migrationsverket bröt mot efterforskningsförbudet när hen frågade en medarbetare varför denne begärt ut offentliga handlingar från myndigheten, konstaterar Justitieombudsmannen, JO.
JONyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, föreslår att riksdagen utser Thomas Norling till ny justitieombudsman, JO, från 1 april nästa år.
ArbetsmiljöNyhetDen som utsätts för ett våldsbrott får betala ett högt pris, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU. De våldsutsatta förlorar oftare arbetet eller blir sjukskrivna efter övergreppet, jämfört med andra.
RiksrevisionenNyhetFinanspolitikens avvägning i förhållande till konjunkturen och kommunernas behov av statsbidrag behöver bli tydligare i regeringens ekonomiska propositioner och statens årsredovisning, anser Riksrevisionen.
#metooNyhetBara arton riksdagsledamöter deltog när riksdagen debatterade metoo-rörelsen. Av de närvarande var tre män, skriver Dagens Nyheter.
#metooNyhet1017 personer inom Kriminalvården står bakom ett #metoo-upprop som överlämnats till myndighetens HR-chef. 150 olika händelser där kvinnor har trakasserats eller särbehandlats på jobbet beskrivs i #virivermurarna.
#metooNyhetRegeringen mötte på fredagen arbetsmarknadens parter för att diskutera hur kränkningar och övergrepp i arbetslivet ska motarbetas genom ett intensifierat arbetsmiljöarbete.
TjänstepensionNyhetRegeringen vill gå längre än EUs tjänstepensionsdirektiv och ha ännu högre krav på tjänstepensionsföretagen. Men parterna i den statliga sektorn menar att det riskerar att försämra avkastningen och därmed tjänstepensionen.
InformationssäkerhetNyhetFörsvarets radioanstalts sajt låg nere från sent i går kväll till i dag på förmiddagen. Men det var ingen cyberattack, utan resultatet av en underhållsåtgärd, säger en talesperson på myndigheten till Svenska Dagbladet.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har beslutat att uppdra till Tillitsdelegationen att genomföra projekt som fokuserar på att utveckla också de statliga myndigheternas interna arbete med tillitsbaserad styrning.
KollektivtrafikNyhetTågvärdar och bussförare upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke, enligt en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Rapporterna om hot och våld ökar.
ArbetsförmedlingenNyhetHuvudskyddsombuden vid Arbetsförmedlingen har anmält myndigheten till Arbetsmiljöverket. Ledningen måste ha en handlingsplan för att få bukt med ohälsan och den extremt höga arbetsbelastningen, skriver de i anmälan. "Folk mår dåligt", säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
SCBNyhet32 anställda på Statistiska centralbyrån ville inte följa med när jobben flyttas från Stockholm till Örebro. Nu sägs de upp på grund av arbetsbrist.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan anmäler åtta medarbetare och två chefer till personalansvarsnämnden efter att ha upptäckt att medarbetarna tagit emot produkter från det omskrivna it-utbildningsföretaget Labcenter.
SjukpenningNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd för två mål som gäller nedsatt arbetsförmåga i förhållande till vad som är normalt på arbetsmarknaden. Målen gäller förlängd ersättning från Försäkringskassan.
DomstolNyhetEn rådman vid en tingsrätt i Mellansverige varnas av statens personalansvarsnämnd för att ha meddelat domar alldeles för långsamt. JO har tidigare kritiserat de långa handläggningstiderna.
KORRUPTIONNyhetFler myndigheter än vad som tidigare varit känt har åtalsanmält medarbetare som tagit emot datorutrustning i samband med en it-utbildning. En av dem är Åklagarmyndigheten. Nu utreds anställda vid sex statliga myndigheter för misstänkta korruptionsbrott.
#metooNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har anlitat en advokatbyrå för att utreda sexuella trakasserier som en hög chef påstås ha begått, rapporterar Dagens industri. Chefen är avstängd från sitt arbete.
PolisenNyhetKammarrätten ger prövningstillstånd för en överklagad dom om polisens upphandling av passtillverkning. Det meddelade domstolen på tisdagen.
MyndighetsorganisationNyhetFler statliga jobb ska komma Västernorrland till del. På torsdagens regeringssammanträde väntas bland annat ett beslut om att placera den nya Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall.
ARBETSMARKNADNyhetBara vart tredje konfliktvarsel mot arbetsgivare läggs mot företag som har kollektivavtal, enligt en kartläggning från Medlingsinstitutet. Fackföreningar som har kollektivavtal varslar sällan om konflikt.
KorruptionNyhetTingsrätten i Stockholm har friat cheferna vid tre kulturmyndigheter som varit åtalade för tagande av muta. Också de organisationsföreträdare som åtalats för givande av muta har frikänts.
DiskrimineringNyhetRedan dagens åldersgräns för hur länge man har rätt att jobba kvar hos sin arbetsgivare är diskriminerande, anser Diskrimineringsmannen, DO, i en debattartikel. Att höja gränsen från 67 till 69 år förändrar inte detta.
KorruptionNyhetI samband med en träff mellan branschorganisationer och Arbetsförmedlingen bjöd arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv förmedlarna på mousserande vin. På arbetstid.
ÖppenhetNyhetNästan 900 sidor om regeringens kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd har hanterats inom en intern webbplats. På så sätt har man undvikit att diarieföra materialet, skriver Dagens Nyheter. Utrikesminister Margot Wallström skriver till tidningen att hon ska låta utreda utrikesdepartementets hantering av handlingar.
KorruptionNyhetRiksrevisionen ska granska om det förekommer inköp från företag som ägs av anställda eller anställdas anhöriga. Enligt myndigheten är upphandling ett riskområde för oegentligheter inom statlig verksamhet.
HögskolanNyhetElva av landets lärosäten ska med start nästa sommar anordna fler sommarkurser. Kurserna ska i första hand inriktas på att hjälpa studenter att snabbare nå en lärarexamen.
#METOONyhetEtt nytt upprop mot sextrakasserier och andra kränkningar har startats för offentliganställda: #allmänhandling. Så här långt har drygt 1700 personer blivit medlemmar i Facebookgruppen. ”Vi jobbar för allmänhetens bästa och vill också säga vårt”, säger Nancy Schuch, en av initiativtagarna.
ArbetsrättNyhetRestid ska i vissa fall betraktas som arbetstid. Det fastslår EFTA-domstolen i en färsk dom som kan få betydelse även på den svenska arbetsmarknaden.
HögskolanNyhetEfter att allt för många remissinstanser varit kritiska drar regeringen tillbaka ett lagförslag som skulle minska snedrekryteringen till landets lärosäten, rapporterar Sveriges Radio.
A-kassanNyhetI en departementspromemoria föreslår regeringen att en karensdag stryks i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att antalet karensdagar i a-kassan minskar från sju till sex.
TCONyhetVar fjärde tjänsteman anser sig ha behov av studie- och yrkesvägledning, och fler än varannan säger att de inte har möjlighet att få vägledning via jobbet. Det visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av TCO.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, inför nu på bred front ett nytt kvalitetsgranskningssystem för högskolorna. Myndigheten har genomfört en pilotstudie vid fyra högskolor med den nya modellen.
#metooNyhetSTs ordförande Britta Lejon har skickat brev till myndighets- och bolagsledningar, med anledning av vad som kommit fram i #metoo-kampanjen. ”Jag påminner om att lagstiftningen skärpts och erbjuder STs stöd i arbetet för att motverka trakasserier”, säger hon till Publikt.