Annons:
MITTUNIVERSITETETNyhetMittuniversitetets ledning har stoppat höstens intagning till socionomutbildningen. Orsaken uppges vara interna arbetsmiljöproblem på avdelningen för socialt arbete. Beslutet mottogs med förvåning och bestörtning, säger professor Majen Espvall på avdelningen.
ArbetsmiljöverketNyhetSedan de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes för ett år sedan har Arbetsmiljöverket använt dem i över 500 inspektioner.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. JOs utredning visar att det kan ta upp till 25 veckor att handlägga ett ärende om omprövning.
ArbetsmiljöFördjupningFör ett år sedan trädde en föreskrift om arbetsgivarnas ansvar för den psykosociala arbetsmiljön i kraft. Publikt har undersökt hur reglerna tillämpas på olika statliga arbetsplatser. »Den stora skillnaden är att man kan slänga fram den här nu«, säger skyddsombudet Malin Liodden på Arbetsförmedlingen i Lindesberg och drämmer det orange häftet i skrivbordet.
SpårtrafikenNyhetJärnvägstrafiken har hittills i vinter följt tidtabellen betydligt bättre än tidigare år. Det konstaterar Trafikverket i en rapport. Jämfört med förra året har punktligheten för persontågen ökar med 4,3 procentenheter.
KriminalvårdenNyhetKlas Andersson tvingades att lämna utbildningen till kriminal­vårdare och sin anställning i Kriminalvården. Enligt honom var orsaken att han varit öppen med att han använde läkemedlet Sobril. »De har behandlat honom väldigt illa«, anser ST-företrädaren Hardy Avebring.
FacketNyhetPå många arbetsplatser har ST svårt att hitta medlemmar som är beredda att ta på sig fackliga uppdrag. Hög arbetsbelastning och en negativ attityd från cheferna är vanliga förklaringar. »Det är oerhört svårt att få folk att ställa upp ideellt«, säger Brent Godman, förtroendevald i ST inom Lantmäteriet.
ArbetsmiljöNyhetTvå statliga utredningar kring arbetsmiljöfrågor presenterades på tisdagen. Den ena föreslår att ett nationellt centrum för arbetsmiljö skapas, och den andra förändringar i reglerna om arbetsmiljö.
SpårtrafikenNyhetST och arbetsgivarorganisationen Almega är på kollisionskurs i avtalsförhandlingarna om villkoren inom spårtrafiken. Arbetstiden är den största stötestenen. »Våra medlemmar upplever redan i dag att det är jättebekymmer med arbets­tiderna«, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beskedet har mött starka reaktioner från naturorganisationer – och nu även ST. ”Vi är kritiska till bristen på samverkan”, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen.
SjukförsäkringenNyhetDet senaste året har sjukpenningtalet ökat med 2,5 procent. Det visar Försäkringskassans senaste redovisning. Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 80 procent.
E-förvaltningNyhetRegeringen vill att Riksarkivet ska göra sina samlingar tillgängliga för alla på webben. I dag krävs ett särskilt abonnemang för att få leta i Riksarkivets digitala material.
RÄTTSVÄSENDETNyhet​Produktiviteten vid Sveriges tingsrätter har sjunkit på senare år. Även om det ser olika ut på olika håll i landet skulle tingsrätterna som helhet kunna bli mer effektiva, visar Riksrevisionens granskning.
RevisionNyhetFjorton av statens myndigheter och en stiftelse får någon form av anmärkning i Riksrevisionens årliga granskning av årsredovisningar. Allvarligast är kritiken mot Statens fastighetsverk och Tillväxtverket.
StatsförvaltningNyhetEnligt en kartläggning som Statskontoret genomfört har de flesta statliga myndigheter betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Men bara var tredje anser själva att de är en del av det psykologiska försvaret.
POLISENNyhetFler civilanställda inom Polisen kommer att leda till någons död, skriver Carina Bäck, ordförande för Polisförbundet Stockholm syd i en debattartikel i Expressen. STs avdelningsordförande Karin Svenning replikerar att det är trist att försöka ”skapa ett vi och dem” inom Polisen.
UDNyhetEn person som säger sig jobba på Sveriges ambassad i Jordanien har försökt ta betalt för att ge förtur till uppehållstillstånd. En kvinna har uppmanats att betala över 100 000 kronor, uppger SVT och Ekot.
OmlokaliseringNyhetArbetsgivarverket är kritiskt till landsbygdskommitténs förslag att omlokalisera statliga myndigheter. I ett remissvar till utredningen anser arbetsgivarorganisationen att omlokalisering leder till effektivitetsförluster och stora kostnader.
IntegrationNyhetDen särskilde utredaren Jonas Nygren har fått regeringens uppdrag att inrätta en ny myndighet, Delegationen mot segregation. Delegationen ska leda ett reformprogram under åren 2017-2025.
SiSNyhetKriminalvården har meddelat att man inte kommer att förlänga hyreskontraktet för Statens institutionsstyrelses ungdomshem Berga. Ett åttiotal fast anställda berörs om ungdomshemmet med 40 vårdplatser stänger.
öppenhetNyhetI höstas lade Justitiekanslern ned utredningen mot Havs- och vattenmyndigheten, som anmälts för att ha röjt identiteten på en anonym källa till myndighetens egen tidning. Nu tar Högsta förvaltningsdomstolen upp fallet.
StatsförvaltningNyhetFler statliga myndigheter behöver vara närvarande lokalt och regeringen bör styra den statliga lokala närvaron, föreslår Statens servicecenter."Det är ett bra förslag. Regeringen måste ta ett större ansvar och öka styrningen", säger civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Publikt.
DiskrimineringNyhetDet var indirekt diskriminering när Arbetsförmedlingen drog tillbaka ersättningen till en arbetssökande som inte ville söka ett jobb av religiösa skäl. Det fastslår Svea hovrätt i en dom.
SPÅRTRAFIKEN NyhetKonduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan i Stockholm byts ut mot biljettstolpar. I morgon börjar arbetsgivaren Arriva förhandla med ST om vad som ska hända med de runt 60 anställda som berörs av beslutet.
ARBETSRÄTTNyhetST har vunnit en tvist i Arbetsdomstolen, vars bakgrund var en infekterad strid om tillsättningen av en rektor vid Sameskolan i Jokkmokk. ”För ST var det viktigt att markera att så här får statliga myndigheter inte agera”, kommenterar förbundsjuristen Anders Hult.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket ska krympa under de närmaste två åren. Förhandlingarna om neddragningar har börjat, men ST flaggar nu för att de inte fungerar. Sanna Norblad, STs avdelningsordförande, efterlyser en övergripande plan.
RehabiliteringNyhetRegeringen och Vänsterpartiet vill skärpa kraven på arbetsgivare att arbeta med rehabilitering av sjukskrivna. Enligt förslaget ska en plan för återgång till arbete tas fram efter 30 dagars sjukskrivning.
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda inom staten fortsätter att öka och uppgick i september 2016 till 261 300 personer. Sedan 2010 är en majoritet kvinnor. Det framgår av Arbetsgivarverkets rapport om löneutvecklingen inom staten.
arbetsrättNyhetTvå nya domar från EU-domstolen gör klart att arbetsgivare får kräva att anställda inte bär religiösa kläder och symboler när de träffar kunder. Men det är inte säkert att statliga arbetsgivare kan agera på samma sätt, enligt STs förbundsjurist Veera Littmarck.
FörsäkringskassanNyhetAnvändare på Försäkringskassans tjänst Mina sidor informerade på måndagen myndigheten att de fått tillgång till hemliga uppgifter om andra användares ärenden. Försäkringskassan stängde då tjänsten.