Annons:
MIGRATIONSVERKETNyhetNeddragningarna inom Migrationsverket går vidare. I myndighetens region nord ska 100 – 120 årsarbetare bort från mottagningen. Samtidigt behövs mer personal på regionens prövningsenheter.
ArbetsrättNyhetRegeringen föreslår att den så kallade lex Laval avskaffas. Enligt ett förslag till nya utstationeringsregler ska svenska fack alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, om nödvändigt med hjälp av stridsåtgärder.
EUNyhetFör sjätte året i rad vägrar Sverige att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EUs bokslut, den här gången för år 2015. Anledningen är de stora avvikelserna från budget. Hur många EU-länder som går på samma linje är oklart.
EtableringFördjupningHermine Jakob och andra flyktingar röjer fram gammal kulturmiljö i Skogsstyrelsens regi. Tanken är att de ska lära sig svenska och få in en fot på arbetsmarknaden.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAtt slå mot Arbetsförmedlingen är inte en konstruktiv väg för att förbättra svensk arbetsmarknadspolitik. Däremot måste utbildningssystemen förbättras så att alla klarar gymnasieskolan. Det säger STs ordförande Britta Lejon apropå allianspartiernas förslag att lägga ned Arbetsförmedlingen.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsmiljöproblem och märkliga incidenter har under ett par års tid rapporterats från en avdelning på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Efter att ST krävt en översyn av ledarskapet har avdelningens chef meddelat att hon slutar. ”Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt,” säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
RegeringenNyhetRegeringen har beslutat att sakråd ska bli en ny arbetsmetod i Regeringskansliet. Genom sakråd ska regeringen samråda med det civila samhället i specifika sakfrågor och stärka dialogen med civilsamhället.
IntegritetNyhetRegeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning om datalagring. Bakgrunden är EU-domstolens dom från december 2016. Syftet är att fortsatt ge tillgång till uppgifter om internettrafik för brottsutredningar.
NorgeNyhetNorska regeringen har beslutat att flytta statliga jobb från Oslo till orter utanför huvudstaden, uppger NRK. Planerna på omokalisera 1 200 jobb och 600 praktikplatser kritiseras av facket.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAllianspartierna säger för första gången gemensamt att Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form. Andra aktörer ska ta över arbetsförmedling, coachning och utbildning, medan staten endast ska ansvara för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning.
IntegritetNyhetFem svenska myndighetschefer riktar skarp kritik mot EU-domstolens beslut att den hittillsvarande svenska modellen för datalagring inte är förenlig med EU-rätten. Utan uppgifterna blir det svårare att motverka brott, skriver de fem.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen lämnar tillbaka närmare 3,5 miljarder kronor till staten, uppger SVT. Myndigheten har inte lyckats göra av med hela anslaget för att skapa jobb åt långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariationer.
PersonalansvarsnämnderNyhetMyndigheternas interna »domstolar«, personalansvarsnämnderna, straffar varje år hundratals statligt anställda. Polisen står för drygt hälften av det totala antalet fall hos de tio största myndigheterna, visar Publikts granskning.
PolisenNyhetFörra året slutade nästan var tionde civilanställd inom Polisen. Bland poliserna var andelen som slutade betydligt lägre. Knappt var tjugonde polis lämnade myndigheten 2016. »Med­arbetarna upplever inte att de utvecklas och blir sedda«, säger Robert Tkalcic, STs huvudskyddsombud i region väst.
FastighetsmäklarinspektionenNyhetNär Fastighetsmäklarinspektionen flyttar sätts det nya omställningsavtalet på prov. Myndigheten tappar mycket kompetens, säger STs Maud Widén.
Statens fastighetsverkNyhetFrustrationen på Statens fastighetsverk var stor redan innan den omfattande korruptionshörvan rullades upp, säger STs Bruno Lenell.
LuftfartsverketNyhetKritiken mot Luftfartsverkets inriktningsbeslut om att fjärrstyra flygledningen på fem flygplatser från Stockholm har inte låtit vänta på sig. »Hur ska man garantera säkerheten och varför ska statliga jobb flyttas från regionen?«, undrar Hans Lindberg, S, kommunalråd i Umeå.
PostnordNyhetPostnord backar ett steg från sin tidigare inställning till kollektivavtal. Krav på kollektiv­avtal ska nu ställas på alla transporter som går inom Sverige.
SocialförsäkringarNyhetRuth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, kritiserar Försäkringskassan för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Enligt henne tar politiken över juridiken i bedömningen av sjukfall.
SkatteverketNyhetSkatteverket avvisar regeringens förslag till en ny bankskatt. Skatteförslaget är enligt myndighetens remissvar så komplicerat, tidsödande och betungande att det inte bör införas, skriver Dagens Industri.
FörsäkringskassanNyhetEn tidigare handläggare vid Försäkringskassan misstänks för nya bedrägerier, efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för trolöshet mot huvudman, skriver Svenska Dagbladet. Mannen misstänks ha lurat till sig miljoner i assistansersättning.
LönerNyhetMinimilönerna varierar stort mellan 22 medlemsländer, från 235 euro i månaden i Bulgarien till 1 999 euro i Luxemburg. I sex av EU-länderna finns ingen minimilön, enligt Eurostat.
SPÅRTRAFIKNyhetDen rangerare som under flera år varit misstänkt för grovt arbetsmiljöbrott i samband med en olycka på Saltsjöbanan är inte längre misstänkt.
TurkietNyhetI Turkiet har mer än 10 000 offentliganställda fackmedlemmar som varit avstängda från sina jobb fått komma tillbaka till sina arbetsplatser, skriver Arbetet Global. Enligt myndigheterna är de fortfarande misstänkta för terrorbrott.
PostenNyhetRegeringen förbereder en krisplan för Postnord, skriver Dagens Nyheter. En viktig förklaring är vad som kallats en ”aggressiv digitalisering” i Danmark, där alla medborgare måste ha e-post för myndighetsbrev.
EkonomiNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lanserar en bok om statlig finansiering, som ska vara till stöd för tjänstemän som arbetar med den typen av frågor på statliga myndigheter.
PolisenNyhetPolisområdeschefen i Västmanland, Lena Tysk, slutar sin tjänst omedelbart. Beslutet kommer sedan hon åtalats misstänkt för att ha hotat en lokalpolisområdeschef.
MigrationsverketNyhetNära 2 375 jobb kan försvinna från Migrationsverket de närmaste åren, enligt en ny prognos. "Det är klart att det är stor oro därute bland medlemmarna”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
E-förvaltningNyhetSvenska myndigheter ligger efter när det gäller e-handel. Bara varannan faktura som myndigheterna tar emot är digital. Övriga länder i Norden ligger före Sverige, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, vill införa kroppsvisitering i samband med högskoleprov. Fusk i samband med provet måste få allvarliga konsekvenser, skriver myndighetens ledning i en debattartikel.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetChefen drev igenom en omställning på ett sätt som stred mot myndighetens ledningsfilosofi och statens värdegrund. Det anser Försäkringskassans internrevision, som rekommenderar att chefen anmäls till personalansvarsnämnden.
FrankrikeNyhetHäromdagen publicerade en grupp tjänstemän på det franska parlamentet ett öppet brev. De känner sig svartmålade efter avslöjandet att Penelope Fillon har haft ett okänt men välbetalt jobb som assistent åt sin make, presidentkandidaten François Fillon.
BeredskapNyhetRiksrevisionen kritiserar efter en granskning regeringens och myndigheternas hantering av flyktingsituationen under hösten 2015. Varken beredskap eller samordning var tillräcklig i den akuta situationen, anser Riksrevisionen.
RekryteringNyhetArbetsgivarverket har registrerat Jobba statligt som ett nytt varumärke hos Patent- och registreringsverket, PRV. Varumärket ska användas för att marknadsföra staten som attraktiv arbetsgivare.
PolisenNyhetSamtliga polisanställda ska krigsplaceras på sina ordinarie tjänster vid Polisen, beslutade rikspolischef Dan Eliasson i slutet av januari, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetBristen på arbetskraft inom statlig sektor ökar. Det visar Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer för staten. Sju av tio myndigheter har rapporterat att det saknats sökande i samband med rekryteringar.
OffentlighetNyhetBåde Sjöfartsverket och näringsdepartementet får allvarlig kritik av JO för att de underlåtit att diarieföra allmänna handlingar och använt privata e-postadresser för att undvika diarieföring.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill att de statliga myndigheterna ska erbjuda fler praktikplatser riktade till personer med funktionsnedsättning. Praktikplatserna ska förmedlas genom Arbetsförmedlingen.
Nämnden för statligt stöd till trossamfundNyhetÅke Göransson, chef på Nämnden för statligt stöd till trossamfund, utsattes i söndags för ett mordförsök. Skadorna är allvarliga men han har nu kunnat lämna sjukhuset. Medarbetarna på nämnden är i chock men glada över att åter ha kontakt med sin chef.
RiksrevisionenNyhetEfter det senaste årets turbulens och avgångar presenterade riksdagens konstitutionsutskott i dag nya riksrevisorer. Alla tre är i nuläget generaldirektörer för varsin myndighet.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården har växande problem med en ny typ av kriminella gäng på anstalterna. Därför arbetar Kriminalvården med en ny strategi mot organiserad brottslighet, skriver myndighetens chef Nils Öberg.
ArbetsmarknadNyhetAndelen långtidsarbetslösa ökar på arbetsmarknaden samtidigt som sysselsättningen ökar. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Av de arbetslösa saknar 120 000 personer gymnasieexamen.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, bygger ut ungdomshemmet Johannisberg i Kalix. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.
Nämnden för statligt stöd till trossamfundNyhetÅke Göransson, chef på Nämnden för statligt stöd till trossamfund, utsattes i helgen för ett mordförsök, skriver Dagens Nyheter. Skadorna är allvarliga men inte livshotande. En gärningsman är gripen.
KriminalvårdenNyhetTre av fyra platser står tomma på Kriminalvårdens högsäkerhetsfängelser. Enligt gatutidningen Faktum kostar varje intern där 22 500 kronor per dag, jämfört med 3 000 kronor på vanlig anstalt.