Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Bara var tredje chef inom EU är kvinna

Av 7,3 miljoner chefer i näringslivet i Europa är bara var tredje kvinna. De kvinnliga cheferna tjänar dessutom i genomsnitt 23,4 procent mindre än de manliga kollegorna, visar siffror från Eurostat.

I EU finns närmare 7,3 miljoner chefer i företag med minst 10 anställda. 4,7 miljoner är män och 2,6 miljoner kvinnor, trots att arbetskraften i unionen består av ungefär hälften av vardera könet, konstaterar Eurostat i en rapport. Dessutom har de kvinnliga företagsledarna i genomsnitt bara drygt tre fjärdedelar av männens löner.

Men mönstret på den samlade EU-nivån döljer ännu större skillnader mellan de olika medlemsländerna. I sex av EU-länderna är mindre än var fjärde chef kvinna. Minsta andel kvinnliga chefer finns i Tyskland, Italien och Cypern med 22 procent, i Belgien och Österrike är 23 procent av cheferna kvinnor och i Luxemburg 24 procent. Bara i Lettland är mer än varannan chef kvinna (53 procent).

Också löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga chefer varierar kraftigt mellan EUs medlemsländer. Inte någonstans tjänar kvinnliga chefer lika mycket som männen. Närmast kommer Rumänien, med ett lönegap på fem procent mellan män och kvinnor. Den allra största löneskillnaden finns på arbetsmarknaden i Ungern, där kvinnliga chefer tjänar två tredjedelar jämfört med en manlig kollega.

Ämnen: Jämställdhet, EU
Störst lönegap mellan manliga och kvinnliga chefer

Ungern             33,7 procent

Italien                33,5 procent

Tjeckien            29,7 procent

Slovakien          28,3 procent

Polen                 27,7 procent

Österrike           26,9 procent

Tyskland           26,8 procent

Portugal            25,9 procent

Estland              25,6 procent

Storbritannien 25,1 procent

(Sverige             16 procent)

Källa: Eurostat

Störst andel kvinnor bland cheferna

Lettland            53 procent

Bulgarien          44 procent

Polen                 44 procent

Irland                43 procent

Estland              42 procent

Litauen              41 procent

Ungern              41 procent

Rumänien        41 procent

Frankrike           40 procent

Sverige              40 procent

Källa: Eurostat

Bli den första att tycka till!