Annons:
Rehabilitering
Nyhet
AVJanne SundlingTyck till!

Blandat resultat av rehabsatsningen

Rehabiliteringsgarantin har lett till att sjukfrånvaron minskat med 26 procent bland dem som fått KBT-behandling och är kvar i arbete. Men bland dem som fått smärtbehandling är resultaten genomgående negativa. Det visar den utvärdering som presenterades i dag.

I dag, fredag, lämnade ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, och IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, den utvärdering av rehabiliteringsgarantin som regeringen beställde i våras.

Garantin gäller de två diagnoser som står för 70 procent av alla sjukskrivningar:

• Patienter med ångestsyndrom, depression och stress skulle få kognitiv beteendeterapi, KBT.

• Patienter med långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg skulle få multimodal behandling, MMR.

Utvärderingen visar att den bästa effekten finns bland de unga som fått KBT-behandling och  haft relativt begränsade sjukskrivningar. Bland dem som inte var sjukskrivna när de började KBT-behandlingen har sjukfrånvaron minskat med 26 procent. För dem som gick in i KBT-behandling och var sjukskrivna har den bara minskat med 1,6 procent.

Men för dem som behandlats för smärtbesvär är resultaten genomgående negativa. Bland dem som inte var sjukskrivna när de började MMR -behandlingen har sjukfrånvaron ökat med 60 procent. Bland dem som var sjukskrivna och fick MMR-behandling är ökningen 11 procent.

Pathrik Hägglund från ISF sade vid en presskonferens att det finns en omfattande ohälsa bland dem som fått MMR-behandling.

– Och de har en svag position på arbetsmarknaden. De resultat vi kommit fram till är inte helt oväntade, förklarade han.

Per Johansson från IFAU sade att ska göras studier där man försöker hitta grupper som visar på positiva effekter:

– Slutsatsen måste vara att man funderar över hur MMR-behandlingarna kan förbättras.

För smärtpatienterna är MMR-behandlingen omfattande med ett 20-tal behandlingstillfällen. För KBT-patienterna handlar det om tio behandlingstillfällen.

– Det finns en inlåsning i form av den omfattande MMR-behandlingen. Vi ser också att en återgång i arbete inte alltid varit ett tydligt mål för rehabiliteringen, sade Pathrik Hägglund.

Undersökningen har baserats på uppgifterna i Region Skånes vårddatabas där samtliga skånska deltagare i rehabiliteringsgarantin mellan januari 2010 och juni 2011 ingår. Deltagarna i rehabiliteringsgarantin har jämförts med individer med likartade problem som inte fått behandling.

Under veckan har regeringen och SKL beslutat förlänga överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin under 2013.

Ämnen: Hälsa
Rehabiliteringsgarantin
  • KBT, kognitiv beteendetearpi, används vanligen för patienter med måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress.
  • MMR, Multimodal rehabilitering innebär att ett team från olika professioner behandlar långvarig diffus smärta i axlar, nacke eller rygg.

Genom rehabiliteringsgarantin genomförde landstingen 55 167 KBT-behandlingar 2011. Samma år genomfördes 9 238 multimodala behandlingar.  

Bli den första att tycka till!
MiljöNyhetAv totalt minst 80 000 förorenade markområden i landet äger staten minst 10 000. Med dagens takt kommer det att ta minst 100 år innan de sanerats, enligt en granskning från Riksrevisionen.
EUNyhetDen regionala regeringen i belgiska Vallonien har i en uppgörelse med den nationella regeringen gått med på att godkänna EUs handelsavtal med Kanada. Men först ska uppgörelsen godkännas av regionparlamentet.
HögskolanNyhetUppsala universitets styrelseordförande Carola Lemne backar från det omstridda förslaget att minska personalens inflytande när en ny rektor ska utses. Nu skickas ett nytt förslag ut på remiss för beslut i december. ”Vi står bakom det nya förslaget” säger ST-sektionens ordförande Marie Ols.
StatsförvaltningFördjupningFörvaltningspolitik må låta snustorrt, men civilminister Ardalan Shekarabi, S, tycker att han fått en vinstlott. Hittills har han lanserat en »tillitsreform« i offentliga verksamheter, berett marken för storregioner och utlovat nya myndighetsflyttar. Och hamnat på kollisionskurs med riksdagen om upphandlingar.
PolisenNyhetHändelsen där en chef inom polisen hotade en underställd är inte en isolerad företeelse, anser Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Den är ett exempel på en osund tysthetskultur inom kåren, skriver hon i sin blogg.
SjukskrivningarNyhetFörsäkringskassan förutspår i en prognos att sjuktalen kommer att vända nedåt kring årsskiftet. Sjuktalen har ökat varje år sedan 2010. För september i år redovisar Försäkringskassan en fortsatt ökning.
ArbetsmiljöNyhetMånga skyddsombud hindras av arbetsgivaren från att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Tio procent av de skyddsombud som svarat på en enkät från LO uppger att de rentav motarbetas.
OmlokaliseringNyhetSvenska Institutet ska lägga ned sitt kontor på Gotland. Det har myndighetens generaldirektör Annika Rembe beslutat. Alla fast anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning i Stockholm.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kommer att fatta fler beslut i asylärenden i år än någonsin. Enligt prognosen kommer 108 000 ärenden att avgöras 2016, vilket är 50 000 fler än under året innan.
PolisenNyhetPolischefen i Västmanland som i vittnens närvaro uppges ha hotat en underställd chef som låtit sig intervjuas i SVT anmäler sig själv till internutredningen. Regionpolischef Carin Götblad välkomnar beslutet.
e-hälsomyndighetenNyhetE-hälsomyndigheten behöver nyrekrytera ett stort antal medarbetare i samband med omlokaliseringen till Kalmar. Myndighetens generaldirektör Torsten Håkansta är en av dem som inte flyttar med.
PolisenNyhet”Har du pratat om det här i media är du död”. Det hotet fick polischefen i Sala, Agneta Kumlien, ta emot av sin chef enligt flera vittnen. Hotet är dessutom ett flagrant brott mot meddelarfriheten.
MSBNyhetRäddningsskolan Sandö i Ångermanland kommer att drivas vidare. Därmed räddas ett hundratal jobb inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver lokala medier.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden om myndighetens filmade webbmöten. Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är besviken. ”Oron kvarstår ju för de anställda”, säger han till Publikt.
MigrationsverketNyhetArbetsmiljöverket kräver nu att Migrationsverket förklarar varför allt färre incidenter där personalen utsatts för hot och våld rapporteras vidare.
SäkerhetNyhetFlera viktiga myndigheters webbplatser låg nere under fredagen efter överbelastningsattacker. I Sverige drabbades bland annat regeringen.se och krisinformation.se, uppger SVT.
MIGRATIONSVERKETNyhetRelationerna mellan facket och ledningen på Migrationsverket har förbättrats sedan Mikael Ribbenvik blev tf generaldirektör i september. Särskilt populärt är beslutet att avskaffa den integrerade kundtjänsten som stal tid från medarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har startat ett pilotprojekt som syftar till att förenkla överföring av information mellan myndigheternas administrativa system. Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som deltar i pilotprojektet.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan fick rätt i striden med Datainspektionen, DI, om myndighetens filmade webbmöten. Enligt förvaltningsrätten är kameraövervakningslagen inte tillämplig i fallet.
EUNyhetDen belgiska regionen Vallonien fortsätter att blockera det framförhandlade frihandelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada. Ministerrådets ordförande Donald Tusk tvivlar på frihandelns framtid.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket anställda utsätts för allt mer hot och våld. Samtidigt skickas allt färre incidenter vidare till Arbetsmiljöverket. STs avdelningsordförande Sanna Norblad säger att hon ser mycket allvarligt på statistiken. "Det är flera allvarliga incidenter. Vi kommer att ta upp detta", säger hon till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ge Kriminalvården större ansvar för transporter av frihetsberövade personer. Syftet är att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan Polisens och Kriminalvårdens uppgifter.
EUNyhetDet framförhandlade frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, tycks vara på väg att stupa på mållinjen. Den belgiska regionen Vallonien blockerar Belgien från att underteckna avtalet.
AvtalsrörelsenNyhetLO har i dag, onsdag, klubbat ett ja till att samordna nästa års avtalsrörelse, rapporterar Ekot. Förra året sprack samordningen och de flesta av de fjorton LO-förbunden förhandlade var och ett för sig.
MigrationsdomstolarNyhetMigrationsdomstolarna ska ges möjlighet att ta hjälp av andra förvaltningsrätter för att beta av de många migrationsmål som väntar på avgörande. Regeringen föreslår en tillfällig reglering.
Mänskliga rättigheterNyhetRegeringen vill inrätta ett nytt nationellt institut med riksdagen som huvudman för att stärka de mänskliga rättigheterna.
ArbetsmiljöNyhetDe flesta myndigheter har ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot kan uppföljningen av de åtgärder som vidtas bli bättre. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
Whistleblowers in the EU
ÖppenhetNyhet44 olika aktörer presenterade på måndagen ett gemensamt upprop till stöd för visselblåsare i hela EU. Bakom uppropet står bland andra PSI, den internationella organisationen för fackförbund inom offentlig sektor.
ArbetsförmedlingenNyhetVisserligen har det blivit färre sysselsättningsplatser hos sociala företag, men samtidigt kan Arbetsförmedlingen erbjuda en bredare uppsättning stöd. Det skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg som svar på kritiken från ett trettiotal idéburna organisationer.
Statens institutionsstyrelseNyhetSiS måste satsa på vidareutbildning och nya karriärmöjligheter för att locka fler att söka sig till jobb inom myndigheten. Samtidigt måste staten öka anslagen till SiS, anser ST inom SiS i en debattartikel.
HögskolanNyhetFler kvinnor studerar till yrken som traditionellt ses som manliga. Motsvarande strömningar mot traditionellt sett kvinnliga yrken ses inte bland män, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Rapporten visar också att det är svårare för kvinnor än för män att göra karriär inom högskolan.
RättsväsendeNyhetRegeringen har gett fyra myndigheter särskilda uppdrag kring våldsbejakande extremism. Det berör Kriminalvården, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse, SiS.