Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Brister i bidragshantering för EU-medborgare

Försäkringskassan behöver förbättra sina rutiner när det gäller att hantera familjeförmåner med EU-anknytning. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.

För familjer från andra EU-länder som utnyttjar den fria rörligheten har rätten till familjeförmåner med EU-anknytning stor betydelse, konstaterar ISF. Granskningen visar att Försäkringskassan arbetar med att effektivisera hanteringen av familjeförmåner, men myndigheten måste enligt ISF i ännu högre utsträckning kunna identifiera EU-ärenden och förkorta handläggningstiden för EU-familjeförmånerna barnbidrag och bostadsbidrag.

”Försäkringskassan har flera utmaningar när det gäller hanteringen av familjeförmåner som ska samordnas enligt EU-rätten, men råder inte själv över alla frågor. I våra rekommendationer till Försäkringskassan fokuserar vi på åtgärder som Försäkringskassan kan vidta på egen hand”, kommenterar ISFs projektledare Susanne Eriksson i ett pressmeddelande.

Granskningen visar att ärenden som rör familjeförmåner och som enligt EU-rätten ska samordnas inte alltid upptäcks eller upptäcks för sent. Det gäller samtliga granskade förmåner.

”ISFs bedömning är att det finns ett fortsatt behov hos Försäkrings­kassan att se över styrning och kompetens på området. De behöver säkerställa att ärenden om barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning som enligt EU-rätten ska samordnas med ett annat medlemsland faktiskt fångas upp. Vi föreslår också flera åtgärder som kan bidra till att korta handläggningstiderna”, betonar Susanne Eriksson.

Bli den första att tycka till!