Annons:
Automatisering
Fördjupning
AVAnn DahlinTyck till!

Datorer lär sig göra komplexa bedömningar

Inom tre till fem år har Försäkringskassans datorer lärt sig att göra komplexa bedömningar av rätten till sjukpenning och andra ersättningar, tror myndighetens IT-direktör Stefan Olowsson.

– Datorn ska kanske inte fatta beslutet, säger Stefan Olowsson. Men den kan i varje fall ge ett underlag för bedömning och tala om att handläggaren med 80 procents sannolikhet bör fatta ett visst beslut.

»Cognitive computing« kan göra verksamheten mer rättssäker, tror han. Tekniken finns och har testats av myndigheten. Datorerna ska matas med erfarna handläggares kunskaper.

Stefan Olowsson bedömer inte att teknikutvecklingen kommer att få några personalkonsekvenser de närmaste åren. Det beror på att man måste hantera alltmer komplexa regler i socialförsäkringen, säger han.

– Vårt mål är att vara kvar på nuvarande nivå trots kraftiga pensionsavgångar.

STs avdelningsordförande Siv Norlin menar dock att det sannolikt finns potential för riktigt stora effektiviseringar och i förlängningen neddragningar av personal.

– I vilken storlek och takt det blir vet vi inte. Vi har ställt frågan men inte fått något bra svar.

Under våren ska Försäkringskassan presentera en långsiktig digitaliseringsplan. Den kan leda till en snabbare och mer sammanhållen IT-utveckling, tror Siv Norlin, och säger att det kan innebära både för- och nackdelar.

–  Hittills har vi klarat oss utan nedskärningar, men någonstans går gränsen. Om neddragningarna inte går att lösa med naturlig avgång blir det förstås väldiga problem ur ett fackligt perspektiv.

Bli den första att tycka till!