Annons:
Internationellt
Nyhet
AVMattias Lahti DavidssonTyck till!

Finanskrisen försvagade kollektivavtalen

På global nivå är det en mindre del av arbetskraften som omfattas av kollektivavtal i dag än när finanskrisen utlöstes 2008. Det konstaterar ILO, den internationella arbetsorganisationen, i en rapport.

När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008 blev följden en global finanskris,, som fick svåra samhälleliga följder i många länder.

FN-organet ILO, den internationella arbetsorganisationen, har studerat hur kollektivavtalens täckningsgrad - andelen av arbetskraften som omfattas av kollektivavtal - påverkades av finanskrisen. När 48 länder granskas visar det sig att täckningsgraden minskat med 4,6 procent sedan hösten 2008, skriver ILO.

Variationerna mellan länderna är stor. Mest stryk har kollektivavtalen tagit i Rumänien, Grekland, Slovenien och Portugal. I tio av studiens länder har andelen arbetstagare som omfattas av kollektivavtal ökat, trots krisen. Bland dem finns Finland och Australien.

För Sveriges del noterar ILO en minskning.

De länder som bibehållit eller till och med ökat kollektivavtalens täckningsgrad har med olika typer av lagstiftning stöttat arbetsmarknadens parter och föreningsfriheten, konstaterar ILO i rapporten.

Bli den första att tycka till!