Annons:
Tjänstetillsättningar
Nyhet
Tyck till!

Fler fick rätt om tjänstetillsättning

Under förra året fick de som överklagade tjänstetillsättningar i staten rätt i 28 fall. Migra­tionsverket fick flest beslut emot sig. En av dem som fick rätt, 52-årige Tomasz Striner, anmälde myndigheten för åldersdiskriminering. Nu hotar Diskrimineringsombudsmannen med stämning.

Det är Statens överklagandenämnd som avgör om en statlig tjänstetillsättning följt de regler som gäller. Under 2014 fick de som överklagat rätt i 28 fall, vilket är det högsta antalet bifall under de senaste fem åren.

Men enligt Jennie Bergling, som är föredragande i överklagandenämnden, är det svårt att svara på vad ökningen beror på, då antalet utlysta jobb varie­rar från år till år – både mellan och inom myndigheterna.

När en överklagan får bifall handlar det oftast om att nämnden anser att den som klagat uppfyller annonsens krav bättre än den som fått jobbet.
Ibland visar granskningen också att den som fått jobbet inte uppfyller de krav som ställts.

En av dem som fick rätt mot Migrationsverket var juristen Tomasz Striner som har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Han sökte flera utannonserade jobb som asylhandläggare, men vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år blev kallade till intervju.

Överklagandenämnden beslutade att hela anställningsförfarandet skulle göras om. Men trots att Tomasz Striner blev kallad till intervju, fick han inte någon anställning.

Sedan han överklagat tre av tjänste­tillsättningarna beslutade Statens överklagandenämnd att han borde ha fått en av dem.

Tomasz Striner anser att han blivit lidande av Migrationsverkets hantering.

– Jag hann bara jobba i sex dagar efter­som det vikariat jag fått rätt till gick ut. Innan jag började fick jag också reda på att vikariatet inte skulle förlängas, men samtidigt fick den sökande vars tjänst jag tilldömts förlängd anställning, säger Tomasz Striner.

Han har också gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om åldersdiskriminering. Nu har DO hotat att stämma Migrationsverket.

15 myndigheter fick bakläxa

Antal fall       Myndighet                        

8                    Migrationsverket                                       

5                    Arbetsförmedlingen             

3                    Försäkringskassan

1                    Attunda tingsrätt, Ekobrottsmyndigheten, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Hovrätten för Västra Sverige, Konkurrensverket, Kriminalvården,         Länsstyrelsen i Örebro län, Polismyndigheten i Jönköpings län, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten.

Migrationsverket fälldes åtta gånger
Under 2014 fattade Statens överklagandenämnd beslut i 1  247 ärenden. I 28 fall fick den som överklagat rätt. 2013 var det 19 personer som fick rätt. Flest felaktiga tjänstetillsättningar under 2014 gjorde Migrationsverket med åtta fall.Arbetsförmedlingen gjorde fem och Försäkringskassan tre felaktiga tjänstetillsättningar. Tolv myndigheter gjorde en felaktig tjänstetillsättning vardera under 2014.
Bli den första att tycka till!
EUNyhetEuropakommissionen vill tvinga lobbyister som verkar gentemot EU-parlamentet och ministerrådet att registrera sig. Så ska kommissionen infria sitt löfte om ökad öppenhet.
KriminalvårdenNyhetAntalet återfall i brott har minskat från 40 till 31 procent under de senaste tio åren. Det finns ingen skillnad mellan vilken anstalt man varit intagen på, konstaterar Kriminalvården.
POLISENNyhetTidigt i våras larmade en intern projektgrupp inom Polisen om hur chefer i lokalpolisområdena saknar administrativt stöd och har svårt att leda verksamheten. Men nu, ett halvt år senare, har inte mycket hänt. Varje region får lösa problemet på sitt eget vis.
SkatteverketFördjupningAllt fler traditionellt polisiära uppgifter sköts av civila statstjänstemän. En av dem är utredaren Emma Boberg på Skatteverket. Forskaren Lars Korsell säger att brottsbekämpningen behöver fler personer med specialistkunskaper, både inom Polisen och på andra myndigheter.
InternationelltNyhetFacklig utbildning för unga och hjälp med kampanjarbete för att förändra attityder. Det hoppas Habiba Khemiri Sellini och Samia Bouslama Letaeif, från Tunisiens fackliga centralorganisation UGTT, få hjälp med via MENA-projektet som ST är en del av. Nu är kvinnorna på besök i Sverige.
ArbetsrättNyhetAndelen tidsbegränsat anställda på svensk arbetsmarknad är betydligt högre nu än för ett par decennier sedan. Dessutom är den högre i statlig sektor än bland privatanställda. Det framgår av aktuell statistik.
StatsförvaltningNyhetOmorganisationer tar ofta längre tid att genomföra och kostar mer än planerat. Det är viktigt att involvera medarbetarna och att planera utifrån organisationens kultur och erfarenheter, enligt en rapport från Statskontoret.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljön för STs medlemmar har försämrats på flera områden och allt fler drar sig för att slå larm om missförhållanden. Det framgår av förbundets nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016.
AVTALNyhetPå fredag löper det treåriga avtalet för anställda på statliga myndigheter ut. Fram tills dess träffas parterna dagligen för att försöka nå en överenskommelse.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen varnar för att skattepengar kan användas fel och att uppställda mål inte nås i Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända. Det uppger Ekot som läst en kommande granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn nyanställd på Migrationsverket fick ingen introduktionsutbildning utan uppmanades av kollegorna att gå in och läsa existerande ärenden i databasen för att lära sig jobbet. Det fick till följd att hon anmäldes av arbetsgivaren till personalansvarsnämnden för dataintrång och sekretessbrott.
AsylNyhetAntalet asylansökningar ökar på nytt i EU, men fortsätter att minska i Sverige. Enligt statistik som redovisas av Europaportalen ligger Sverige nu på tionde plats i antal asylansökningar per capita, och under EU-snittet.
Barns rättNyhetKammarrätten i Stockholm anser inte att FNs barnkonvention bör införlivas i svensk lag. Barnkonventionen innehåller vaga formuleringar och saknar den precision som svensk lag har, anser domstolen.
Statens servicecenterNyhetRiksrevisionen svarar på kritiken från Statens servicecenters generaldirektör. ”Vi använder enkäter då och då när informationen inte går att få fram på annat sätt. Det gör forskare och Statskontoret också”, säger Ingvar Önnhage, som varit projektledare för granskningen av servicecentret.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets skuld till kommunerna är uppe i minst 20 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket pengar som det anslag regeringen vill ge kommunerna till välfärden.
StatsförvaltningNyhetAnneli Hulthén, tidigare socialdemokratisk kommunpolitiker i Göteborg, blir ny landshövding i Skåne län. Hon tillträder efterträder Margareta Pålsson som gick i pension till midsommar.
LÄNSSTYRELSERNyhetFörslaget att starta tre storlän i Norrland, Svealand och Västra Götaland redan i januari 2018 är oroväckande. Det skriver Sveriges landshövdingar i en gemensam debattartikel.
HögskolanNyhetKarolinska Institutet behåller sin placering som det bästa av Sveriges och Nordens lärosäten i Times Higher Educations årliga rankning. Elva svenska lärosäten finns med på listan över världens 400 främsta.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter bildades för att effektivisera myndigheternas administration. Men missnöjet gror bland myndig­heter och fackliga företrädare och en enkät från Statskontoret ger svidande kritik. Nu bemöter generaldirektören kritiken.
Statens servicecenterNyhetFå myndigheter anser att Statens servicecenters tjänster har ökat deras effektivitet, konstaterar Riksrevisionen. Statens servicecenters generaldirektör går dock till motangrepp och anklagar både Riksrevisionen och Statskontoret för ”metodbrister”.
FlyktingarNyhetSocialstyrelsen ska genomföra en studie av magnetkamera som metod att bedöma åldern på ensamkommande flyktingbarn. Studien kommer att genomföras av oberoende forskare.
LönerNyhetDe som inte är med i facket får mindre löneökning än fack­medlemmarna. De får ofta också mindre än den nivå som anges i STs centrala kollektiv­avtal – medan de fackligt anslutna nästan alltid får mer. Så ser det ut på ett antal myndigheter som Publikt granskat.
ArbetsmiljöNyhetVar femte yrkesarbetande känner flera gånger i månaden psykiska obehag inför att gå till jobbet. Samtidigt har allt färre varit utan sjukdagar senaste året, enligt Företagshälsornas senaste jobbhälsobarometer.
BudgetNyhetArbetsgivarverket är positivt till regeringens förslag i budgeten att höja anslagen till forskning och innovation, men varnar för att höjda skatter kan minska intresset för högre utbildning.