Annons:
Tjänstetillsättningar
Nyhet
Tyck till!

Fler fick rätt om tjänstetillsättning

Under förra året fick de som överklagade tjänstetillsättningar i staten rätt i 28 fall. Migra­tionsverket fick flest beslut emot sig. En av dem som fick rätt, 52-årige Tomasz Striner, anmälde myndigheten för åldersdiskriminering. Nu hotar Diskrimineringsombudsmannen med stämning.

Det är Statens överklagandenämnd som avgör om en statlig tjänstetillsättning följt de regler som gäller. Under 2014 fick de som överklagat rätt i 28 fall, vilket är det högsta antalet bifall under de senaste fem åren.

Men enligt Jennie Bergling, som är föredragande i överklagandenämnden, är det svårt att svara på vad ökningen beror på, då antalet utlysta jobb varie­rar från år till år – både mellan och inom myndigheterna.

När en överklagan får bifall handlar det oftast om att nämnden anser att den som klagat uppfyller annonsens krav bättre än den som fått jobbet.
Ibland visar granskningen också att den som fått jobbet inte uppfyller de krav som ställts.

En av dem som fick rätt mot Migrationsverket var juristen Tomasz Striner som har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Han sökte flera utannonserade jobb som asylhandläggare, men vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år blev kallade till intervju.

Överklagandenämnden beslutade att hela anställningsförfarandet skulle göras om. Men trots att Tomasz Striner blev kallad till intervju, fick han inte någon anställning.

Sedan han överklagat tre av tjänste­tillsättningarna beslutade Statens överklagandenämnd att han borde ha fått en av dem.

Tomasz Striner anser att han blivit lidande av Migrationsverkets hantering.

– Jag hann bara jobba i sex dagar efter­som det vikariat jag fått rätt till gick ut. Innan jag började fick jag också reda på att vikariatet inte skulle förlängas, men samtidigt fick den sökande vars tjänst jag tilldömts förlängd anställning, säger Tomasz Striner.

Han har också gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om åldersdiskriminering. Nu har DO hotat att stämma Migrationsverket.

15 myndigheter fick bakläxa

Antal fall       Myndighet                        

8                    Migrationsverket                                       

5                    Arbetsförmedlingen             

3                    Försäkringskassan

1                    Attunda tingsrätt, Ekobrottsmyndigheten, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Hovrätten för Västra Sverige, Konkurrensverket, Kriminalvården,         Länsstyrelsen i Örebro län, Polismyndigheten i Jönköpings län, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten.

Migrationsverket fälldes åtta gånger
Under 2014 fattade Statens överklagandenämnd beslut i 1  247 ärenden. I 28 fall fick den som överklagat rätt. 2013 var det 19 personer som fick rätt. Flest felaktiga tjänstetillsättningar under 2014 gjorde Migrationsverket med åtta fall.Arbetsförmedlingen gjorde fem och Försäkringskassan tre felaktiga tjänstetillsättningar. Tolv myndigheter gjorde en felaktig tjänstetillsättning vardera under 2014.
Bli den första att tycka till!