Annons:
HÖGSKOLA
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fler kvinnor lärare på högskolan

Andelen kvinnliga lärare och forskare har ökat kraftigt. Men det är fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller högre tjänster, visar statistisk från SCB.
Förra året hade universiteten och högskolorna knappt 64 000 anställda. Efter två år av personalminskning har nu nedgången hejdats. Könsfördelningen bland högskolepersonalen är i stort sett jämn, med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men den varierar mycket mellan olika tjänstekategorier, konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Inom samtliga vetenskapsområden är kvinnliga professorer i minoritet. Och trots att antalet professorer har fördubblats på drygt tio år är bara 17 procent kvinnor. Även bland lektorerna är kvinnorna i minoritet, 37 procent. I forskarutbildningen finns det däremot ungefär lika många manliga och kvinnliga studenter.

Det är stor skillnad i könsfördelning mellan olika ämnesområden och mellan olika högskolor. Störstandel kvinnor som undervisar och forskar har vård- och lärarutbildningar. Vid Lärarhögskolan i Stockholm är sju av tio lärare kvinnor, medan Chalmers och KTH har den lägsta andelen kvinnor bland lärarna med 17 respektive 19 procent.

Bli den första att tycka till!