Annons:
Trafikverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Köerna växer hos Trafikverket

Trafikverket klarar just nu inte av den kraftigt ökade efterfrågan på körkortsprov. Både antalet förstagångsprov och antalet omprov har ökat kraftigt. Samtidigt minskar andelen godkända förare.

Enligt Trafikverket har hög efterfrågan under sommaren och början av hösten lett till växande köer. Trots nyanställningar och utökade öppettider kan myndigheten inte upprätthålla den service som utlovats. En av anledningarna är att antalet körkortstillstånd ökat kraftigt under året. Under perioden januari-augusti har 246 000 körkortstillstånd utfärdats. Det är 19 procent fler än motsvarande period förra året.

Men de växande köerna beror också på att antalet godkända prov minskar, och därmed antalet omprov som måste genomföras. Andelen godkända prov har minskat med fem procent i år.

”Vi ser tyvärr att den grupp som gör många omprov fortsätter att öka. Genom vårt förstagångsföreträde vill vi premiera god förarutbildning och vi uppmanar alla som ska göra omprov att använda tiden väl till ytterligare förberedelser, hushålla med provtillfällena och inte genomföra omprov för tidigt”, kommenterar Kristina Hagberg, chef för förarprov vid Trafikverket i ett pressmeddelande.

Kristina Hagberg anser att det behövs en översyn av hela körkortsprocessen för att motivera körkortstagarna att förbereda sig bättre. Hon pekar också på att utbildare, såväl trafiklärare som privata handledare, har ansvar för att eleven ska ha uppnått utbildningsmålen innan provet.

Ämnen: Trafikverket
Trafikverkets servicelöfte

Trafikverket lovar en tid för kunskapsprov inom två veckor och en tid för körprov senast två veckor från kunskapsprovet på någon av myndighetens provorter.

Om det första kunskapsprovet eller körprovet inte blir godkänt är målet att kunna erbjuda ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader.

Servicelöftet gäller endast första gången man bokar sammanhållet förarprov för behörighet B. Det gäller inte om om man behöver boka ytterligare ett nytt sammanhållet förarprov om första provet inte blev godkänt eller att giltighetstiden på något av proven gått ut.

Källa: Trafikverkets webbplats

Bli den första att tycka till!