Annons:
Ekonomi
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Krisberedskapen inför Brexit var god

De statliga myndigheternas beredskap för en ekonomisk kris i samband med utfallet av den brittiska Brexit-omröstningen var god. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

De svenska myndigheter som har ansvar för finanssektorn var väl förberedda och hade en god beredskap för att kunna hantera en eventuell finansiell kris i samband med Brexit-omröstningen. Inför Storbritanniens EU-omröstning var osäkerheten om de ekonomiska konsekvenserna stor, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Bland annat fanns oro om effekterna på de finansiella marknaderna. En kris hade kunnat utlösas av ett oväntat resultat i omröstningen:

”Vår granskning av berörda myndigheter visar att medborgarna kan känna sig trygga i att regeringen, dess myndigheter och Riksbanken har en god beredskap för att upptäcka och hantera hot mot den finansiella stabiliteten”, säger riksrevisor Margareta Åberg i pressmeddelandet.

Riksrevisionen konstaterar att finansiella kriser är mycket kostsamma och svåra att undvika. Historien visar att snabbhet och beslutsamhet är avgörande vid hanteringen av kriser. Myndigheternas förmåga att agera snabbt kan bryta en negativ förtroendespiral.

Även om myndigheternas krisberedskap i det här fallet var god så finns det enligt granskningen utrymme för förbättringar. Riksrevisionen tycker bland annat att myndigheterna kan bli bättre på att dokumentera rutiner för att snabbt och effektivt kunna ställa om från normal verksamhet till krisorganisation.

”Inför Brexit-omröstningen var detta inget stort problem då de fanns många erfarna och insatta personer på plats. Men tydliga dokumenterade rutiner blir över tiden allt viktigare i takt med personalomsättning och att det institutionella minnet minskar”, säger Riksrevisionens chefsekonom Robert Boije i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!