Annons:
När lokföraren inte gick med på att äta antabus omplacerades han av MTR. Nu stämmer facket arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen.Bild:Linn Berglund
Arbetsrätt
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Lokförare som vägrade antabus till AD

Facket stämmer arbetsgivarna inom pendeltågstrafiken i Storstockholm inför Arbetsdomstolen, AD, sedan en lokförare omplacerats därför att han vägrat äta antabus på arbetsgivarens uppmaning.

I samband med en hälsoundersökning i februari visade prover att pendeltågsföraren hade förhöjda CDT-värden, som kan tyda på förhöjd alkoholkonsumtion, skriver Lag & Avtal. Lokföraren förklarade att han under en ledighetsperiod konsumerat mer alkohol än normalt, i samband med att hans bror firade sin 60-årsdag.

Arbetsgivaren krävde att han skulle gå igenom ett särskilt program hos ett företag som specialiserat sig på missbruk i arbetslivet. Upprepad provtagning visade på att de förhöjda värdena sjönk och inget framkom som tydde på att mannen var, eller hade varit, aktiv alkoholmissbrukare.

Arbetsgivaren krävde ändå att lokföraren skulle äta antabus under ett år. Lokföraren vägrade att acceptera medicineringen, med hänvisning till att han inte var sjuk. Med stöd av facket meddelade han att han var beredd att gå med på andra åtgärder, som blodprover och alkotest.

Arbetsgivaren MTR Pendeltågen AB vidhöll sitt besked om omplacering och meddelade att hans nya månadslön skulle bli 11 418 kronor lägre än som pendeltågsförare. Omplaceringen genomfördes i augusti.

Nu stämmer hans fackförbund Seko Almega Spårtrafikföretagen och MTR Pendeltågen AB inför AD för ogiltig uppsägning, kollektivavtalsbrott och brott mot mbl, skriver Lag & Avtal. Enligt facket är omplaceringen att likställa med en uppsägning utan saklig grund. Seko kräver att uppsägningen ska ogiltigförklaras och att bolaget betalar lokföraren 150 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd, las, och 100 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen, mbl.

Bli den första att tycka till!