Annons:
ST och Jusek förlorade målet i Arbetsdomstolen, vilket betyder att arbetstagare som inte vill följa med vid omlokalisering måste säga upp sig själva.Bild:Casper Hedberg
Omlokalisering
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

ST förlorade AD-mål om omlokalisering

Statligt anställda är skyldiga att arbeta på annan ort än där de anställts, fastslår Arbetsdomstolen i en dom i dag, onsdag. Det innebär att ST och Jusek förlorade målet och att arbetstagare måste säga upp sig själva om de inte vill följa med vid omlokalisering.

Målet gäller Fastighetsmäklarinspektionen som ska omlokaliseras till Karlstad senast 1 december 2017 och där ST och Jusek motsatt sig att deras medlemmar är arbetsskyldiga i Karlstad.

Arbetsdomstolen är dock av motsatt uppfattning och slår fast att det sedan mitten av 1960-talet har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten.

Denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten, skriver domstolen, som alltså bedömer att de sex arbetstagare som ST och Jusek har företrätt är skyldiga att ”stadigvarande arbeta i Karlstad”.

Två av rättens ledamöter var skiljaktiga.

Domen innebär att anställda som inte vill flytta med en myndighet som omlokaliseras måste säga upp sig själva, i stället för att arbetsgivaren säger upp. I praktiken innebär det exempelvis kortare uppsägningstid – och kortare tid för den anställda att söka nytt jobb. Den anställde riskerar också att bli avstängd från a-kassan i 45 dagar. 

Domstolen understryker dock att deras utslag endast gäller om hela myndigheter omlokaliseras. 

Bli den första att tycka till!