Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Statens servicecenter tar över statlig service

Statens servicecenter tar över ansvaret för den verksamhet som i dag bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i 103 gemensamma servicekontor. Kontoren ska också överta serviceuppgifter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarproven inom Trafikverket.

Regeringens beslut är en del i en ett paket på 1,2 miljarder kronor benämnd ”Hela Sverige-satsning”, som kommer att ingå i budgetpropositionen. Till våren kommer också en proposition om landsbygdspolitik, baserad på förslag från Landsbygdskommittén.

Statens servicecenter, SSC, får det utvidgade ansvaret från 1 januari 2019. Tanken med en samlad serviceorganisation för staten är enligt regeringen att erbjuda personliga möten för de människor som inte kan eller vill använda digitala verktyg.

Kostnaden för förändringen beräknas till 80 miljoner kronor nästa år och 185 miljoner kronor när modellen är fullt utbyggd 2021.

Som Publikt har rapporterat kommer regeringen att föreslå i budgetpropositionen för 2018 att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten startar tio nya kontor redan innan SSC tar över.

Regeringen har nu tillsatt en utredare som ska föreslå hur serviceorganisationen ska vara organiserad. Det är därför ännu oklart vem som blir arbetsgivare åt personalen på servicekontoren.

Bli den första att tycka till!