Annons:
Lufttrafiken
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Statligt stöd till flygplatser okej för EU

EU-kommissionen har godkänt att flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå får stöd med skattepengar. Stödet behövs för att binda samman företag och medborgare i de två regionerna.

Enligt kommissionen är Sveriges planer på att bevilja ersättning för allmän trafikplikt till de två regionala flygplatserna förenliga med EUs regler för statligt stöd. Den offentliga finansieringen kommer att bidra till regional sammanlänkning och utveckling, utan att otillbörligt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden

”Flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå bedriver verksamhet i glesbygdsområdena Västernorrland respektive Västerbotten. Kommissionen har konstaterat att den ersättning som de erhåller är nödvändig för att binda samman medborgarna och företagen i dessa två områden med resten av Sverige och EU”, säger kommissionären Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, i ett pressmeddelande.

Sverige hade anmält till EU sin avsikt att ge de två flygplatserna i uppdrag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Flygplatsoperatörerna måste förvalta flygplatserna så att de kan ta emot alla flygbolag som vill flyga till och från dem. Flygplatsernas ägare betalar operatörerna för att täcka förlusterna fram till december 2023. Ersättningen täcker kostnader som andra flygplatser själva står för, och innebär därmed statligt stöd enligt EUs regler.

Enligt kommissionen skulle ”brist på godtagbara förbindelser mellan Västernorrland respektive Västerbotten och Stockholm och resten av Europa på ett betydande sätt försämra invånarnas levnadsstandard och minska verksamheten och affärsutsikterna i dessa regioner”.

Bli den första att tycka till!