Annons:
Upphandling
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

TCO redo dra Sverige inför EU-kommissionen

Om politikerna inte gör upp om arbetsrättsliga krav vid upphandling kommer TCO att anmäla Sverige till EU-kommissionen. Det skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

När en majoritet i riksdagen beslutade om nya upphandlingsregler ströks de bestämmelser som skulle skydda de anställdas villkor. Konsekvensen blir att Sverige riskerar att bryta mot EU-rätten, skriver Eva Nordmark i Svenska Dagbladet. Om politikerna inte gör upp kommer TCO att anmäla Sverige till EU-kommissionen:

”Vi ser mycket allvarligt på den situation som har uppstått. Det är en så pass viktig fråga att vi är beredda att anmäla Sverige till EU-kommissionen om det inte sker en snabb lösning. Man ska komma ihåg att TCO har gjort den här typen av anmälningar tidigare och vi har varit lyckosamma. Så sent som i våras tvingades Sverige skärpa lagen om anställningsskydd för att försvåra missbruket av visstidsanställningar”, skriver Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Riksdagens beslut innebär enligt TCO att Sverige riskerar att inte leva upp till EU-rättens krav. Om inte regeringen och allianspartierna snabbt hittar en lösning kommer TCO att anmäla Sverige till EU-kommissionen. Det kan resultera i ett överträdelseärende mot Sverige och i förlängningen omfattande böter.

TCO har tidigare lagt fram ett förslag till kompromiss som innebär att upphandlingar under EU-rättens så kallade tröskelvärden undantas från de arbetsrättsliga kraven. Då skulle reglerna bara gälla för stora upphandlingar. När det gäller tjänster skulle villkoren gälla i upphandlingar värda mer än 1,2 miljoner kronor när staten upphandlar och 1,9 miljoner kronor när kommuner upphandlar. För byggentreprenader skulle villkoren gälla om kontraktsvärdet är över knappt 48 miljoner kronor. TCOs förslag innebär att ungefär två tredjedelar av alla upphandlingar skulle undantas från kraven.

”Allianspartierna har angett oro för regeringsförslagets effekter på små och medelstora företag som en anledning till att de röstade ner det. Med TCOs förslag är mindre upphandlingar undantagna, samtidigt som det inte går att vinna stora offentliga kontrakt genom låga löner till de anställda. Det borde gå att enas om”, skriver Eva Nordmark i Svenska Dagbladet.

Bli den första att tycka till!