Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Två procent av jobben automatiseras varje år

Under åren 2006-2011 försvann 450 000 jobb genom att manuella arbetsuppgifter automatiserats, enligt en rapport från Reforminstitutet. Störst har minskningen varit inom industrin, i administration och i butiker.

Enligt en rapport som Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, presenterade i fjol finns mer än vartannat jobb i Sverige i yrken som kan komma att automatiseras inom 20 år. Nu har Reforminstitutet på uppdrag av SSF undersökt dynamiska förändringar på arbetsmarknaden under perioden 2006-2011. Slutsatsen är att automatiseringen har inneburit att mer än två procent av de befintliga jobben försvinner årligen. Vart tionde jobb har automatiserats under femårsperioden, motsvarande 450 000 arbetstillfällen.

”Svensk politik behöver i mycket större utsträckning fokusera på reformer som hejdar några av automatiseringens avigsidor, och ökar dess potential”, skriver Reforminstitutets chef Stefan Fölster i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Men samtidigt som jobb som går att automatisera försvinner ökar arbetstillfällena i andra sektorer. Antalet dataspecialister ökade under den undersökta perioden med 20 procent, från drygt 80 000 till nästan 100 000 personer. Enligt institutets prognos kommer den gruppen att växa snabbast av alla de närmaste 20 åren och öka till runt 240 000. Dessutom kommer andra grupper att öka snabbt, som till exempel civilingenjörer, varav en del arbetar med digitalisering. Men ökningen bland dessa grupper kan inte helt kompensera för bortfallet av jobb som automatiseras.

En viktigare jobbmotor har enligt Stefan Fölster varit att växande inkomster ökar efterfrågan på vissa arbetsintensiva yrken, till exempel inom turism, närproducerade livsmedel och delikatesser. I byggbranschen kan många nuvarande moment kan automatiseras, men ökande inkomster ökar efterfrågan på designade och miljövänliga, mer arbetskrävande, byggen. Ändrad efterfrågan till följd av högre inkomster har ökat antal jobb med ungefär en procentenhet per år, skriver han.

”Om Sverige ska fortsätta att parera automatiseringens fällor så krävs en mycket mer aktiv automatiseringsagenda än vad som dryftas i regeringens vårbudget”, skriver Stefan Fölster.

Bli den första att tycka till!