Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utbildning nyckeln till jobb i Sverige

Det är stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Den tydligaste skiljelinjen går mellan den som har och den som inte har gymnasieutbildning, konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport.

Arbetslösheten är högre och sysselsättningsgraden lägre bland utrikes födda, konstaterar Arbetsförmedlingen i sin rapport. En av de tydligaste skiljelinjerna går mellan de som saknar gymnasieutbildning och de som har gymnasieutbildning eller högre. Den svenska arbetsmarknaden kan enligt rapporten karaktäriseras som en högkvalificerad arbetsmarknad med förhållandevis höga trösklar och en, i ett internationellt perspektiv, liten andel så kallade ”enkla jobb”.

Fyra av tio bland de utrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar gymnasieutbildning. Nästan 16 000 personer inom etableringsuppdraget saknar utbildning på svensk grundskolenivå. Utbildningsnivån är något lägre bland kvinnor i etableringen än bland män.

Arbetsförmedlingen drar slutsatsen att utbildning är avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Men det är inte hela lösningen. För att lyckas med integrationen krävs en kombination av olika åtgärder och reformer, där subventionerade anställningar är en viktig pusselbit.

”Det är en utmaning att nära hälften av de inskrivna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, när så många arbetsgivare kräver att man har en gymnasieexamen. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler till utbildning”, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande. 

Bli den första att tycka till!