Annons:
högskolanNyhetEtt tiotal medarbetare på Stockholms universitet har blivit hotade och trakasserade sedan samarbetet med en forskare avslutats. STs ordförande vid universitetet, Alejandra Pizarro Carrasco, säger att hot och våld inte är något nytt vid universitetet, men att det nu ser annorlunda ut.
RegeringskanslietNyhetTvå konsultbolag har arbetat med Regeringskansliets telekommunikation utan något säkerhetsskyddsavtal, uppger SVT. Enligt uppgifter till SVT har det inneburit att Regeringskansliet inte följt lagstiftningen kring rikets säkerhet.
PostnordNyhetPosten ska vara att lita på! Det förklarade näringsminister Mikael Damberg när han under fredagen meddelade att svenska staten går in med 400 miljoner kronor för att rädda Postnord.
ArbetsglädjeFördjupningDrivkrafterna som får oss att gå till arbetet kan variera. För José Lopez, verksamhetscontroller på CSN, handlar det om siffror.
trafikverketNyhetTrafikverkets personalansvarsnämnd åtalsanmäler 16 anställda för skälig misstanke om mutbrott då de har tagit emot IT-produkter från ubildningsföretaget Labcenter. Sedan tidigare är anställda vid Riksgälden, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen misstänkta för mutbrott, även det efter att ha tagit emot produkter från ubildningsföretaget.
STNyhetNästa vecka ska en extrakongress ta ställning till om ST ska byta namn till Fackförbundet Sterka. Men utgången är oviss. Alla kongressombud har ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta – och bland dem som bestämt sig finns flera som inte vill avslöja sin ståndpunkt.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har gett Svenska Institutet i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter ta fram en webbportal med information om reglerna på svensk arbetsmarknad för utländska aktörer.
EUNyhetEn växande andel av EU-medborgarna säger att de har förtroende för EU och för EU-parlamentet. Det framgår av en opinionsundersökning som genomförts på uppdrag av parlamentet.
ArbetsmiljöNyhetSvenskt Näringsliv vill ta ifrån facket rätten att utse regionala skyddsombud. Arbetsgivarorganisationen vill också att det statliga stödet till verksamheten dras in.
RepresentationNyhetLOs representantskap har beslutat om totalförbud mot alkohol vid såväl intern som extern representation, skriver Arbetet. Sedan tidigare har Kommunal och Handels infört nolltolerans för alkohol.
spårtrafikNyhetNästa år flyttar Arriva Pågatågen sin trafikledning från Malmö till Helsingborg. ST inom Arriva har reserverat sig mot beslutet som innebär att de anställda måste pendla till jobbet på tider då ingen kollektivtrafik går.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans nya rutiner för bedömning av personlig assistans vältrar över miljardkostnader på kommunerna. Nu protesterar Sveriges kommuner och landsting, SKL.
PensionerNyhetStatens utgifter för pensioner kommer att öka kraftigt på sikt till följd av den stora invandringen till Sverige. Den analysen gör Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.
DiskrimineringNyhetNästan en femtedel av Sveriges privatanställda tjänstemän har under det senaste året känt sig diskriminerade eller trakasserade på jobbet. Det visar fackförbundet Unionens undersökning. Foto: Getty Images
ÖppenhetNyhetRegeringskansliet har infört nya rutiner att radera e-postloggar redan efter bara två veckor, uppger Journalisten. Det försvårar granskningen av Regeringskansliet. Tidigare har e-postloggarna sparats i sex veckor.
A-kassanNyhetA-kassan Alfa har inget incitament för att anpassa sin administration till arbetsbelastningen, anser IAF efter en granskning. Det har gett Alfa en mycket god ekonomi och ett stort eget kapital.
LänsstyrelsernaNyhetDet tidigare styrelseuppdraget i det kritiserade pensionsbolaget Allra satte stopp för Thomas Bodström som ny landshövding i Stockholms län. Regeringen har upphävt sitt beslut med hänvisning till att ”det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström”.
TryckfrihetNyhetHovrätten frikänner en tidigare prefekt vid Göteborgs universitet från brott mot efterforskningsförbudet. Prefekten fälldes tidigare av tingsrätten.
E-förvaltningNyhetUtvecklingen av e-förvaltning går trögt inom många myndigheter. Det visar en enkät som genomförts av Ekonomistyrningsverket, ESV. Vissa myndigheter är dåliga på e-handel och e-fakturor.
JÄMSTÄLLDHETNyhetManliga ekonomer och jurister förväntar sig en månadslön som ligger drygt 8 000 kronor över vad deras kvinnliga yrkeskolleger tänker sig. Det visar statistik som rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek tagit fram.
HÖGSKOLANNyhetKvinnliga forskare publicerar i genomsnitt en tredjedel mindre än sina manliga kolleger. Ålder och ställning spelar in, men diskriminering av kvinnor i akademin är en viktig förklaring, anser forskaren Ulf Sandström. Han vill se nya system för att fördela forskningspengar.
PostnordNyhetRegeringen har beslutat att Postnord inte längre ska behöva befordra brev över natt. Kravet för brev med normalporto ska i stället vara två dagar. Samtidigt föreslås ändringar i postlagen.
HögskolanNyhetNär studenter hoppar av sina högskolestudier får det konsekvenser både för högskolan och för studenten själv. Men social bakgrund spelar ingen större roll för avhoppen, konstaterar UKÄ i en rapport.
ITNyhetTransportstyrelsen drabbades på torsdagen av en överbelastningsattack som gjorde det svårt att komma in på myndighetens hemsida. Tidigare i veckan utsattes Trafikverket av en liknande attack som fick stora konsekvenser för tågtrafiken.
POLISENNyhetPolisens service för att lämna ut allmänna handlingar har väsentliga brister, anser myndighetens internrevision. Handläggningen tar för lång tid och många ärenden dokumenteras inte.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Södertörns högskola beslutade att inte anställa en döv sökande som lektor i offentlig rätt. Det kommer Arbetsdomstolen, AD, fram till i sin dom.
ITNyhetFlera företag och statliga myndigheters it-system har varit helt öppna för internetanvändare att ta sig in i. Det har varit en bieffekt av den så kallade datahärvan, som nu är föremål för rättegång, uppger SVT.
IntegritetNyhetPå onsdagen tog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot ett utredningsbetänkande om datalagring. Förslaget innebär en begränsning för operatörers skyldighet att lagra data.
JämställdhetNyhetSverige toppar EUs jämställdhetsindex som presenterades på onsdagen. Indexet mäter utvecklingen under en tioårsperiod och visar att arbetet för jämställdhet i EU generellt går långsamt.
ArbetsmiljöNyhetMånga statliga myndigheter saknar system för att upptäcka ohälsa och hantera hög arbetsbelastning och stress bland medarbetarna. Det konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.
FrankrikeNyhet”Jag är trött på att man alltid talar om offentlig service som ett ekonomiskt problem", säger Céline Dellinger, som deltog i ett av hundratals demonstrationståg i Frankrike i dag. För första gången på tio år står samtliga franska fack bakom en generalstrejk mot besparingar inom stat och kommun.
högskolanNyhetLunds universitet betalar 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en student som anmält en lärare för sexuella trakasserier. Men universitetet erkänner inte att trakasserierna ägt rum.
E-förvaltningNyhetNu öppnar Kronofogden sina data för externa användare. Myndigheten gör sin information tillgänglig för andra för att den ska kunna användas för att skapa nya och innovativa tjänster.
italienNyhetDiego Piacentini ska leda revolutionen inom den statliga sektorn i Italien. Han har tagit tjänstledigt från it-jätten Amazon för att gratis hjälpa till att digitalisera den tröga italienska byråkratin.
ARBETSLIVNyhetTre av fyra svenska män i åldern 60-64 år är kvar i arbetslivet, mot 55 procent än 1990. Några förklaringar är bättre hälsa, högre utbildning och striktare regler för sjukersättning, enligt en studie från IFAU.
REGERINGSKANSLIETNyhetRegeringskansliet har outsourcat underhåll och support av sina it-nätverk utan att teckna något säkerhetsskyddsavtal, rapporterar Dagens Nyheter. Regeringskansliet svarar att konsulterna inte haft tillgång till informationen i nätverken.
POLISENNyhetNär rikspolischef Dan Eliasson 2015 tog beslut om att använda en icke godkänd krypteringsmetod då ett privat företag skulle få tillgång till hemlig information, gjorde han det trots Försvarsmaktens avrådan, uppger Ekot. Polisen skriver på sin hemsida att Ekot har fel.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar på nytt utrikesdepartementets, UDs, hantering av allmänna handlingar. Skrivelser har inte lämnats ut på ett sätt som stämmer med grundlagens krav, anser JO.
StatsförvaltningNyhetStatskontoret har fått regeringens uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering och det stöd myndigheterna har fått för att utveckla sitt jämställdhetsarbete.
SekretessNyhetNu föreslår regeringen skärpta regler för myndigheter som vill lägga ut känslig information på externa aktörer. Enigt en departementspromemoria ska detta föregås av samråd med Säpo eller Försvaret.
HögskolanNyhetBara vart fjärde lärosäte når upp till de kriterier som ställts upp för hållbar utveckling. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.
OmlokaliseringNyhetI dag möttes ST och Arbetsgivarverket i Arbetsdomstolen. Striden gäller frågan om anställda på en myndighet som omlokaliseras är arbetsskyldiga var som helst i landet. ST menar att så inte är fallet. Arbetsgivarverket är av motsatt uppfattning. Dom väntas 15 november.
SkatteverketNyhetRegeringen utsåg i dag generaldirektören för Pensionsmyndigheten, Katrin Westling Palm, till ny chef för Skatteverket. Hon har varit chef för Pensionsmyndigheten sedan den inrättades år 2010, och har tidigare bland annat varit överdirektör vid Skattemyndigheten.
ArbetsrättNyhetFacket stämmer arbetsgivarna inom pendeltågstrafiken i Storstockholm inför Arbetsdomstolen, AD, sedan en lokförare omplacerats därför att han vägrat äta antabus på arbetsgivarens uppmaning.
SkatteverketNyhetI februari meddelade finansminister Magdalena Andersson att Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson skulle bytas ut. Men sju månader senare sitter han ändå kvar på chefsjobbet, skriver Dagens Nyheter.
TrafikverketNyhetTrafikverket klarar just nu inte av den kraftigt ökade efterfrågan på körkortsprov. Både antalet förstagångsprov och antalet omprov har ökat kraftigt. Samtidigt minskar andelen godkända förare.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingen dras med ett stort ekonomiskt underskott. Därför får ett 60-tal it-konsulter gå. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson är bekymrad: ”Det riskerar att drabba både våra anställda och verksamheten.”