Annons:
SKATTEVERKETNyhetSTs ordförande Britta Lejon anser att Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson inte kan sitta kvar på sin post, sedan det kommit fram att han agerat ombud åt sin särbo i en konflikt med en arkitektfirma. ”Skatteverket behöver en ledning som med kraft kan leda myndigheten i rätt riktning”, säger hon till Publikt.
NorgeNyhetDet finns en majoritet i norska Stortinget för att dela in landets 19 fylker i tio regioner och samtidigt minska antalet kommuner kraftigt, rapporterar norsk television, NRK.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson har hamnat i rampljuset igen, sedan Sveriges Television, SVT, avslöjat att han varit ombud åt sin särbo i en tvist med en arkitektfirma. Finansminister Magdalena Andersson har enligt TT kallat Ingemar Hansson till möte i morgon torsdag.
EtableringFördjupningHermine Jakob och andra flyktingar röjer fram gammal kulturmiljö i Skogsstyrelsens regi. Tanken är att de ska lära sig svenska och få in en fot på arbetsmarknaden.
SpårtrafikenNyhetDet nya systemet för att rapportera in fel på pendeltågen fungerar inte. STs huvudskyddsombud Mats Hanqvist har nu anmält saken till Arbetsmiljöverket. ”Om jag åker i en ostädad hytt en dag ska jag inte behöva komma tillbaka till en ostädad hytt fyra dagar senare”.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten blandat ihop vem som var fordringsägare och vem som var skyldig pengar.
SAMETINGETNyhetSametinget överskrider sina anslag och har fått kritik av Riksrevisionen för sin ekonomiska redovisning. Nu föreslår Ekonomistyrningsverket att regeringen ändrar myndighetens ledningsstruktur och gör tydligt vilka pengar som ska gå till förvaltningen.
PostnordNyhetNäringsminister Mikael Damberg fick idag svara på näringsutskottets frågor om hur han tänker agera kring krisdrabbade Postnord. Svaret blev att bolaget har till april på sig att höja kvaliteten. Vad som händer annars vill han däremot inte svara på än, skriver TT.
ÖPPENHETNyhetPolisens region öst har en hel del att lära när det gäller offentlighetsprincipen. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut med kritik på flera punkter.
PolisenNyhetEU-domstolen slog i december fast att den svenska datalagringen strider mot EUs direktiv. Det har lett till att polisen bara i häften av fallen får ut de uppgifter som begärs i samband med brottsutredningar, uppger SVT.
PostenNyhetNäringsminister Mikael Damberg kommer idag till en planerad utfrågning i riksdagens näringsutskott om regeringens planer för Postnord. Anledningen är de ekonomiska problem Postnord står inför.
MIGRATIONSVERKETNyhetNeddragningarna inom Migrationsverket går vidare. I myndighetens region nord ska 100 – 120 årsarbetare bort från mottagningen. Samtidigt behövs mer personal på regionens prövningsenheter.
ArbetsrättNyhetRegeringen föreslår att den så kallade lex Laval avskaffas. Enligt ett förslag till nya utstationeringsregler ska svenska fack alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, om nödvändigt med hjälp av stridsåtgärder.
EUNyhetFör sjätte året i rad vägrar Sverige att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EUs bokslut, den här gången för år 2015. Anledningen är de stora avvikelserna från budget. Hur många EU-länder som går på samma linje är oklart.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAtt slå mot Arbetsförmedlingen är inte en konstruktiv väg för att förbättra svensk arbetsmarknadspolitik. Däremot måste utbildningssystemen förbättras så att alla klarar gymnasieskolan. Det säger STs ordförande Britta Lejon apropå allianspartiernas förslag att lägga ned Arbetsförmedlingen.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsmiljöproblem och märkliga incidenter har under ett par års tid rapporterats från en avdelning på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Efter att ST krävt en översyn av ledarskapet har avdelningens chef meddelat att hon slutar. ”Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt,” säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
RegeringenNyhetRegeringen har beslutat att sakråd ska bli en ny arbetsmetod i Regeringskansliet. Genom sakråd ska regeringen samråda med det civila samhället i specifika sakfrågor och stärka dialogen med civilsamhället.
IntegritetNyhetRegeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning om datalagring. Bakgrunden är EU-domstolens dom från december 2016. Syftet är att fortsatt ge tillgång till uppgifter om internettrafik för brottsutredningar.
NorgeNyhetNorska regeringen har beslutat att flytta statliga jobb från Oslo till orter utanför huvudstaden, uppger NRK. Planerna på omokalisera 1 200 jobb och 600 praktikplatser kritiseras av facket.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAllianspartierna säger för första gången gemensamt att Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form. Andra aktörer ska ta över arbetsförmedling, coachning och utbildning, medan staten endast ska ansvara för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning.
IntegritetNyhetFem svenska myndighetschefer riktar skarp kritik mot EU-domstolens beslut att den hittillsvarande svenska modellen för datalagring inte är förenlig med EU-rätten. Utan uppgifterna blir det svårare att motverka brott, skriver de fem.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen lämnar tillbaka närmare 3,5 miljarder kronor till staten, uppger SVT. Myndigheten har inte lyckats göra av med hela anslaget för att skapa jobb åt långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariationer.
PersonalansvarsnämnderNyhetMyndigheternas interna »domstolar«, personalansvarsnämnderna, straffar varje år hundratals statligt anställda. Polisen står för drygt hälften av det totala antalet fall hos de tio största myndigheterna, visar Publikts granskning.
PolisenNyhetFörra året slutade nästan var tionde civilanställd inom Polisen. Bland poliserna var andelen som slutade betydligt lägre. Knappt var tjugonde polis lämnade myndigheten 2016. »Med­arbetarna upplever inte att de utvecklas och blir sedda«, säger Robert Tkalcic, STs huvudskyddsombud i region väst.
FastighetsmäklarinspektionenNyhetNär Fastighetsmäklarinspektionen flyttar sätts det nya omställningsavtalet på prov. Myndigheten tappar mycket kompetens, säger STs Maud Widén.
Statens fastighetsverkNyhetFrustrationen på Statens fastighetsverk var stor redan innan den omfattande korruptionshörvan rullades upp, säger STs Bruno Lenell.
LuftfartsverketNyhetKritiken mot Luftfartsverkets inriktningsbeslut om att fjärrstyra flygledningen på fem flygplatser från Stockholm har inte låtit vänta på sig. »Hur ska man garantera säkerheten och varför ska statliga jobb flyttas från regionen?«, undrar Hans Lindberg, S, kommunalråd i Umeå.
PostnordNyhetPostnord backar ett steg från sin tidigare inställning till kollektivavtal. Krav på kollektiv­avtal ska nu ställas på alla transporter som går inom Sverige.
SocialförsäkringarNyhetRuth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, kritiserar Försäkringskassan för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Enligt henne tar politiken över juridiken i bedömningen av sjukfall.
SkatteverketNyhetSkatteverket avvisar regeringens förslag till en ny bankskatt. Skatteförslaget är enligt myndighetens remissvar så komplicerat, tidsödande och betungande att det inte bör införas, skriver Dagens Industri.
FörsäkringskassanNyhetEn tidigare handläggare vid Försäkringskassan misstänks för nya bedrägerier, efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för trolöshet mot huvudman, skriver Svenska Dagbladet. Mannen misstänks ha lurat till sig miljoner i assistansersättning.
LönerNyhetMinimilönerna varierar stort mellan 22 medlemsländer, från 235 euro i månaden i Bulgarien till 1 999 euro i Luxemburg. I sex av EU-länderna finns ingen minimilön, enligt Eurostat.
SPÅRTRAFIKNyhetDen rangerare som under flera år varit misstänkt för grovt arbetsmiljöbrott i samband med en olycka på Saltsjöbanan är inte längre misstänkt.
TurkietNyhetI Turkiet har mer än 10 000 offentliganställda fackmedlemmar som varit avstängda från sina jobb fått komma tillbaka till sina arbetsplatser, skriver Arbetet Global. Enligt myndigheterna är de fortfarande misstänkta för terrorbrott.
PostenNyhetRegeringen förbereder en krisplan för Postnord, skriver Dagens Nyheter. En viktig förklaring är vad som kallats en ”aggressiv digitalisering” i Danmark, där alla medborgare måste ha e-post för myndighetsbrev.
EkonomiNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lanserar en bok om statlig finansiering, som ska vara till stöd för tjänstemän som arbetar med den typen av frågor på statliga myndigheter.
PolisenNyhetPolisområdeschefen i Västmanland, Lena Tysk, slutar sin tjänst omedelbart. Beslutet kommer sedan hon åtalats misstänkt för att ha hotat en lokalpolisområdeschef.