Annons:
KriminalvårdenNyhetTidningen Filen, en tidning för intagna i fängelser, förvar, psykiatri och ungdomshem, läggs ned. Den grupp personer på utsidan som gjort tidningen orkar inte längre dra lasset.
ArbetsrättNyhetFörra universitetskanslern Harriet Wallberg anmäler Karolinska Institutet, KI, till Justitieombudsmannen, JO, för turerna kring Macchiarini-affären.
RekryteringNyhetSvenska myndigheter köper personlighetstester för miljontals kronor för att ha vid nyrekrytering av personal. Men många av testerna är ovetenskapliga och alltför slumpartade, skriver Dagens Nyheter.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupning1766 tog Sverige det historiska beslutet att införa en grundlagsfäst tryckfrihet och offentlighetsprincip. Men kampen om det fria ordet har fortsatt. Publikt berättar om framgångar och bakslag för tryckfriheten under dess 250-åriga historia.
ArbetsrättNyhetI en gemensam debattartikel kritiserar Saco och Svenskt Näringsliv en utredning om reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslagen gör systemet sämre snarare än bättre, tycker Carola Lemne och Göran Arrius.
KriminalvårdenNyhetEn man från Västerås får 160 000 kronor i ersättning för att han fick sitta ett extra år i fängelse, uppger SVT. Enligt Justitiekanslern, JK, har han ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
POSTNORDNyhetPostnord anlitar transportbolag som saknar kollektivavtal, avslöjar Svenska Dagbladet. Näringsminister Mikael Damberg säger till tidningen att det kan vara acceptabelt, men statsminister Stefan Löfven anser att det bryter mot ägarpolicyn.
NordeaNyhetNordea i Estland anklagas för trakasserier av förtroendevalda och för att vägra teckna kollektivavtal. I helgen demonstrerade estniska banktjänstemän utanför huvudkontoret i Stockholm. STs förbundsordförande Britta Lejon menar att Nordeas agerande är oacceptabelt.
BolagNyhetStaten äger ett femtiotal bolag som tillsammans värderas till cirka 430 miljarder kronor. Efter en granskning kräver Riksrevisionen att regeringen redovisar varför staten ska äga alla dessa bolag.
StatsförvaltningNyhetI mars arrangeras tävlingen Hack for Sweden för fjärde gången. Regeringen har ställt sig bakom tävlingen och 25 myndigheter återfinns bland arrangörerna.
SpårtrafikenNyhetMTR Tech, som sköter underhållet i Stockholms tunnelbana, är anmält till Arbetsmiljöverket. ”Viktigast av allt är att se till att all personal får utbildning i hur man ska bete sig vid hot och våld”, säger huvudskyddsombudet Ove Lundqvist.
AsylNyhetMigrationsverket varnar i ett remissvar för att nya åldersgränser i asylprocessen kommer att skapa nya problem med åldersbestämningar. Flera andra remissinstanser varnar för att reglerna skulle bli svåra att tillämpa.
SkogsstyrelsenNyhetGS-facket har avblåst de stridsåtgärder mot Skogsstyrelsen som skulle ha inletts i dag. Nuvarande avtal förlängs och förhandlingarna om att uppdatera kollektivavtalen fortsätter till 9 maj.
IntegritetNyhetSäkerhetspolisen, Säpo, vill hitta ett sätt att komma runt EU-domstolens förhandsbesked om att Sverige inte kan tvinga svenska teleoperatörer till datalagring. Det rapporterar flera medier från Folk- och försvars rikskonferens.
ArbetsmiljöNyhetEU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för bättre arbetsmiljö i EU. Planen ska hjälpa företagen att följa lagstiftningen och fokuserar mer på resultat och mindre på pappersarbete.
AvtalNyhetLäkarförbundet vill ha ett centralt avtal med siffersatta nivåer för löneökningarna i årets avtalsrörelse. Landstingen och regionerna har inte levt upp till de krav som ett sifferlöst avtal ställer, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
OmlokaliseringNyhetST vill att staten nyanställer i befintliga verksamheter utanför storstäderna och placerar nya myndigheter ute i landet. Att omlokalisera myndigheter är felaktigt använda skattemedel, säger STs förbundsordförande Britta Lejon om Landsbygdskommitténs förslag.
TCONyhetSverige behöver ett nytt skattesystem, skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i en debattartikel i Dagens Nyheter. Hon anser att förändringarna i omvärlden är så stora att det behövs en genomgripande reform.
SkatterNyhetSkatteverket vill att fler ska skaffa en digital brevlåda för säker kommunikation med myndigheter och företag. Myndigheten erbjuder skatteåterbäring redan till påsk till den som skaffar en sådan brevlåda.
ArbetsgivarverketNyhetLuftfartsverkets HR-direktör Anna Falck tar över jobbet som förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Hon tillträder sitt nya jobb 1 juni.
PolisenNyhetNu lämnar Polismyndighetens hårt kritiserade regionchef Annika Stenberg jobbet med omedelbar verkan. Det var efter samtal i dag med rikspolischefen, som beskedet kom. Polisförbundet har tidigare krävt hennes avgång.
FörsäkringskassanNyhetI morgon öppnar Försäkringskassan tillsammans med flera andra myndigheter 22 nya mötesplatser för nyanlända runt om i landet. Ett pilotprojekt har visat att etableringsprocessen kan snabbas upp genom särskilda mötesplatser.
ArbetsmiljöNyhetRegeringskansliet har i samverkan med facken fastställt en plan för lika rättigheter och möjligheter. Planen beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.
OmlokaliseringNyhetLandsbygdskommittén föreslår i ett slutbetänkande att 10 000 statliga jobb omlokaliseras från Stockholm till glesbygden.
IntegritetNyhetSverige kan inte tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring, slår EU-domstolen fast i ett förhandsbesked till Kammarrätten i Stockholm. Därmed måste den svenska tillämpningen av datalagringsdirektivet omprövas.
KriminalvårdenNyhetOm det finns ett glastak inom Kriminalvården, som förhindrar utrikesfödda att göra karriär och få chefsjobb, då måste det tas bort. Det är ett av budskapen i ett julhälsning från generaldirektör Nils Öberg.
ARBETSMARKNADNyhetEtt par veckor efter jul ska Arbetsförmedlingen redovisa hur det nya programmet för beredskapsjobb i staten ska se ut. Men små myndigheter har svårt att klara att ta emot beredskapsarbetare, enligt webbtidningen Altinget.
HÖGSKOLANNyhetStatens ansvarsnämnd avskriver en anmälan mot tre professorer vid Lunds universitet, som anklagats för ekonomiska oegentligheter i samband med en konferens. Om det var en tjänsteförseelse var den ”ringa”, anser nämnden.
EkonomiNyhetDe statliga myndigheternas beredskap för en ekonomisk kris i samband med utfallet av den brittiska Brexit-omröstningen var god. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
länsstyrelserNyhetRegeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala strategier för att arbeta med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. På så sätt ska jämställdheten främjas på alla områden.
AVTALNyhetParterna inom den privata tjänstesektorn har kommit överens i den segslitna frågan om flexpension. Men ännu har avtalet inte godkänts av alla beslutsfattande organ, och det hålls därför hemligt till vidare.
ArbetsmiljöNyhetNästan var femte anställd arbetar övertid, enligt en undersökning av fackförbundet Unionen. I genomsnitt är övertiden mer än sex timmar per vecka.
EUNyhetEU-kommissionen har tagit fram en gemensam deklaration över hur EU ska prioritera lagstiftningsarbetet under 2017. Frågan om utstationering finns inte på listan, konstaterar Europaportalen.
PolisenNyhetModeratledaren Anna Kinberg Batra uppmanar regeringen att byta ut nuvarande rikspolischefen Dan Eliasson. Han håller inte måttet, sade hon i sitt jultal.
FacketNyhetTCO reagerar kraftigt på ett debattinlägg från LO, där LO förespråkar en återgång till reglerad invandring. Öppenhet och goda villkor går hand i hand, skriver tre ledande TCO-företrädare i sitt svar.
ForskningNyhetEn tredjedel av det totala arbetet med forskning och utveckling på svenska högskolor utförs av doktorander, visar statistik från SCB.
öppenhETNyhetDet vore ingen god idé att införa en gemensam visselblåsarfunktion för de statliga myndigheterna, skriver Statskontoret i en rapport. Rättsliga förutsättningar saknas, liksom ekonomiska argument.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen ger i uppdrag åt Arbetsförmedlingen att skapa en organisation för moderna beredskapsjobb i staten, som svarar mot regeringens ambitioner med insatsen.
SocialförsäkringarNyhetInspektionen för socialförsäkringen, ISF, går in i debatten om den personliga assistansen. Rättspraxis stramas åt och lagstiftningen är otydlig , skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
JÄMSTÄLLDHETNyhetDen nya jämställdhetsmyndighet som regeringen har utlovat kommer att placeras i Göteborg. Enligt uppgifter till Ekot kommer den att ha omkring 75 anställda.
StatsförvaltningNyhetDet behöver utvecklas en kultur i statsförvaltningen som stödjer effektiviseringar med fokus på kvalitet och kostnader. Det framhåller Ekonomistyrningsverket, ESV, i en rapport till regeringen.
ArbetsrättNyhetÄven om en anställning överklagas och det leder till att ett anställningsbeslut upphävs har inte en statlig arbetsgivare rätt att avsluta ett ingånget anställningsförhållande. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom.
PolisenNyhetGenomförandekommittén för nya Polismyndigheten hade rätt att placera in anställda i den nya Polismyndigheten. Men kommittén har inte säkerställt arbetstagarinflytandet och har därför brutit mot medbestämmandelagen, meddelar Arbetsdomstolen i en dom i dag.
MigrationsverketNyhetI går, tisdag, utrymdes Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping efter ett bombhot som kom in på måndagen. ”Oron är stor. Att inte kunna känna sig trygg på sin arbetsplats är fruktansvärt jobbigt”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
ArbetsmarknadNyhetEffekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har minskat, men den bidrar ändå till högre sysselsättning på sikt. Det kommer IFAU fram till i en rapport.
ArbetsmarknadNyhetGenom Trygghetsrådet går Trafikverket in i ett rekryteringssamarbete med Ericsson. Meningen är att medarbetare som sägs upp från Ericsson ska kunna anställas av Trafikverket om det visar sig att de har rätt kompetens.
SocialförsäkringarNyhetAtt bli nekad sjukpenning försämrar inte hälsan, utan ökar återgången i arbete. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter att ha granskat drygt 5 000 sjukskrivna under åren 2009-2012.
TurkietNyhetI Turkiet har utrensningarna av statsanställda efter kuppförsöket i juli i år fortsatt. Nu har mer än 115 000 anställda drabbats. Situationen sätter hård press på den fackliga organisationen Kesk, som försöker stödja sina medlemmar.
JÄMSTÄLLDHETNyhetFlera myndigheter saknar jämställdhetsplan eller har inte redovisat någon handlingsplan för jämställda löner, trots att det är ett lagkrav.
RegeringskanslietNyhetST på Regeringskansliet har fått igenom en förändrad form för lönesättningen. Den variant där fyra personer skulle diskutera en enskild medlems lön om denne inte var överens med chefen skapade mest obehag, förklarar STs avdelningsordförande Anita Engvoll.
ArbetsmarknadNyhetDet blir ingen strejk vid de privata vårdföretagen. På måndagskvällen enades Kommunal och Almega om ett avtal, som bland annat ger undersköterskor ett extra lönelyft.
KriminalvårdenNyhetDe intagna som avslutar sitt fängelsestraff med någon slags utslussning löper mindre risk för återfall. De löper också mindre risk för drog- eller alkoholförgiftning vid frigivningen, enligt en studie från Kriminalvården.