Annons:
ArbetsmarknadNyhetAllt fler blir av med sin anställning vid universitet och högskolorna. Sedan 2008 har de ökat med 25 procent, enligt statistik från Trygghetsstiftelsen.
MigrationsverketNyhetMitt i Migrationsverkets omorganisation slog fjolårets stora flyktingvåg in över Sverige. Nu vill regeringen att Statskontoret utreder hur det gick med omorganisationen och vad som behöver göras för att få den effektiv. "Jag är jätteglad för att de ska titta på det", säger Sanna Norblad, avdelningsordförande för ST på Migrationsverket.
StatsförvaltningNyhetVärdegrundsdelegationen har lämnat sin slutrapport till regeringen. Delegationen föreslår att alla nyanställda utbildas om de rättsprinciper som gäller i staten. Nu tar Statskontoret över arbetet med värdegrundsfrågor i staten.
FörsäkringskassanNyhetTomma ytor med soffgrupper och ståbord, och överfulla smårum för möten. Försäkrings­kassans första aktivitets­baserade flexkontor har inte utvärderats tillräckligt, anser ST. Trots det införs nu modellen på bred front.
A-kassanNyhetBara 5 av 28 arbetslöshetskassors årsredovisningar överensstämmer med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter. I de flesta fall handlar det om mindre avvikelser, konstaterar myndigheten.
EtikNyhetSkatteverket behöver lyfta de etiska frågorna på myndigheten, slår internrevisionen fast. Bara hälften av de anställda svarar i en enkät att etikfrågorna hålls levande i organisationen. Generaldirektören har beslutat att genomföra de åtgärder internrevisionen föreslår.
PolisenNyhetPolisen i region syd har tillfälligt prioriterat ned mängdbrott för att kunna fokusera på grövre brott. Nu varnar Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, S, för att det kan få mycket allvarliga följder.
StrejkNyhetLOs styrelse står enhälligt bakom Kommunals varsel om strejk för anställda i privat vård och omsorg. Bakom strejkhotet ligger att privatanställda undersköterskor inte fått samma lönelyft som de offentliganställda.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen konstaterar att Sverige behöver öka arbetskraften med 64 000 människor årligen under många år framöver. Det säger generaldirektören Mikael Sjöberg i en intervju med SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill samla ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor i en myndighet. Syftet är att stärka styrningen av samarbete och samverkan över myndighetsgränserna.
ArbetsrättNyhetHandelsanställdas förbund åkte på ett bakslag i Arbetsdomstolen i veckan när de förlorade ett mål mot Coop. Tvisten gällde hur en nedskärning av arbetstid i en butik skulle hanteras. Men domen är inte så förvånande, tycker Veera Littmarck, förbundsjurist på ST: ”Det är inget nytt”.
DiskrimineringNyhetRegeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att kartlägga forskningen om rasism på arbetsmarknaden. Kartläggningen ska omfatta både tidigare forskningsresultat - och vad de visar - samt pågående forskning.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, bygger ett nytt ungdomshem i Hässleholm. När det står klart kommer närmare 80 personer att nyanställas.
StatsförvaltningNyhetTänk medborgares livssituation i stället för myndighet, tänk verksamhet i stället för organisation - och forma myndighetsstyrningen utifrån det perspektivet. Det är kärnan i Statskontorets rapport Utvecklad styrning som lämnades till civilministern på onsdagen.
SocialförsäkringarNyhetFörsäkringskassans införande av förenklade läkarintyg blev ett misslyckande. Det fungerade inte att flytta fokus från kontroll till kundnöjdhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en granskning.
TillväxtanalysNyhetSonja Daltung blir ny generaldirektör för Tillväxtanalys. Det beslutade regeringen i dag. Hon tillträder tjänsten 23 januari nästa år.
ArbetsmarknadNyhetDet måste rensas upp i djungeln av stödformer på arbetsmarknaden. Det tycker Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, som beklagar att regeringen tillsätter en utredning i stället för att gå till beslut.
RiksdagenNyhetRiksdagen väntas senare i eftermiddag anta en ny lag om offentlig upphandling, men utan de mer tvingande krav på skäliga arbetsvillkor som regeringen ville ha. ”Blockpolitikens skugga vilar över riksdagsarbetet”, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Publikt.
FörvaltningNyhetStatligt anställda litar mindre på varandra än anställda i andra sektorer. De känner också i mindre utsträckning att chefen litar på att de klarar sitt jobb. Det framkommer i en ny rapport från Statskontoret.
DigitaliseringNyhetNu ska en särskild utredare se över om det finns hinder för den fortsatta digitaliseringen i staten. Utredningen ska granska om det finns lagar som i onödan bromsar utvecklingen.
SäkerhetspolisenNyhetSäkerhetspolisen, Säpo, kritiseras för sina rutiner i samband med att myndigheten lämnar ut personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i länder utanför EU, rapporterar Dagens Juridik.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården ska ta emot 450 praktikanter fram till 2018. Praktikplatserna ska främst gå till nyanlända men även till personer med funktionsnedsättningar.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen vill satsa mer på arbetslivsforskning. För det ändamålet får statliga forskningsrådet Forte ytterligare 60 miljoner kronor fram till 2019, varav 30 miljoner redan nästa år, enligt forskningspropositionen.
StatsförvaltningNyhetI huvudsak är myndighetscheferna nöjda med regeringens styrning. Men många är kritiska till samordningen inom Regeringskansliet. Det framgår av en studie som Statskontoret låtit genomföra.
PostNordNyhetPostnord har blivit bättre på att leverera brev. Bolagets egen statistik över brevdistributionen visar att den är tillbaka på nästan normala nivåer, uppger SVT.
HÖGSKOLANNyhetHögskolor och universitet bör samverka mer med samhälle och näringsliv, och forskningens samhällspåverkan bör öka. Det framhöll Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när hon presenterade regeringens forskningsproposition.
RegionerNyhetRegeringen kommer att fortsätta arbeta med den statliga regionala strukturen, trots att förhandlingarna om en regionreform brutit samman. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i ett inlägg på Facebook.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, har beslutat att inleda en utredning av utrikesdepartementets handläggning av utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utredningen föranleds av en anmälan från Dagens Nyheter.
EUNyhetRegeringen drar EU-kommissionen inför EU-domstolen. Enligt regeringen har kommissionen brutit mot reglerna när den gett tillstånd för fortsatt användning av blykromater inom unionen.
TurkietNyhetEuropadomstolen har dömt Turkiet att betala skadestånd till 90 medlemmar i de offentliganställdas fackförbund Kesk för kränkning av föreningsrätten. Men fackliga företrädare tror inte att pengarna kommer att betalas ut, rapporterar Arbetet.
EUNyhetSverige är ett av de länder inom EU där befolkningen är mest positiv till unionen. Två av tre av svenskar säger i EU-parlamentets senaste EU-barometern att det är bra att Sverige är med i EU.
StorregionerNyhetPå torsdagen hoppade också Centerpartiet och Kristdemokraterna av överläggningarna om nya storregioner. Eftersom regeringen inte kan få en majoritet med sig är frågan antagligen begravd för överskådlig tid.
öppenhetNyhetRegeringen föreslår stärkt meddelarskydd för personal i privat bedriven, men offentligt finansierad, skola, vård och omsorg. Förslaget innehåller också ett förbud mot efterforskning av källor för att skydda uppgiftslämnare.
StorregionerNyhetI tur och ordning har Liberalerna och Moderaterna lämnat överläggningarna med regeringen om införande av nya storregioner. Men Centerpartiet fortsätter diskussionerna och är berett att göra upp.
HögskolanNyhetRegeringen tillsätter en utredning för att se över finansiering och styrning av den högre utbildningen. Utredningen ska också se över forskningen. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel.
InternationelltNyhetNu planerar den nya administrationen i Washington för neddragningar i förvaltningen. De offentliganställdas fack förbereder sig för att ägna de närmaste åren åt att försvara uppnådda positioner.
AVTALNyhetArbetsgivarverket ska även i 2017 års avtalsrörelse försöka driva igenom att det centrala avtalet för myndighetsanställda blir sifferlöst. Det slogs fast i ett inriktningsbeslut på organisationens årsmöte.
Forum för levande historiaNyhetPersonalen på Forum för levande historia riktar skarp kritik mot myndighetens ledning. En arbetsmiljöenkät visar att nio av tio medarbetare saknar förtroende för överintendenten. Fackliga företrädare och skyddsombud har skrivit till kulturdepartementet och begärt en granskning av förhållandena.
PolisenNyhetIngen av landets sju polisregioner har lyckats förbättra sina utredningsresultat sedan förra året. Värst är situationen i Stockholm och Region Syd, skriver Dagens Nyheter.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetslösa med icke-svenskt utseende kan diskrimineras på Arbetsförmedlingen. Den slutsatsen dras i en studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, rapporterar SVT.
SocialstyrelsenNyhetAktivistgruppen Transförsvaret som kämpar för transpersoners rättigheter genomförde i måndags en aktion mot Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm. Närmare 50 personer tog sig in i lokalerna och krävde uppmärksamhet.
EkonomiNyhetRiksrevisionen anser att regeringen underskattar de offentliga utgifterna fram till 2020. Om välfärden ska kunna tryggas måste kommunerna få mer pengar.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har gått igenom många förändringar sedan myndigheten bildades 2005, och styrningen av myndigheten har varit ryckig, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.