Annons:
RÄTTSVÄSENDETNyhet​Produktiviteten vid Sveriges tingsrätter har sjunkit på senare år. Även om det ser olika ut på olika håll i landet skulle tingsrätterna som helhet kunna bli mer effektiva, visar Riksrevisionens granskning.
RevisionNyhetFjorton av statens myndigheter och en stiftelse får någon form av anmärkning i Riksrevisionens årliga granskning av årsredovisningar. Allvarligast är kritiken mot Statens fastighetsverk och Tillväxtverket.
StatsförvaltningNyhetEnligt en kartläggning som Statskontoret genomfört har de flesta statliga myndigheter betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Men bara var tredje anser själva att de är en del av det psykologiska försvaret.
KriminalvårdenNyhetST kräver ett krismöte om de missförhållanden som facket anser råder vid Kriminalvårdens personalutbildningscenter i Malmö. Tony Jönsson fick på avslutningsdagen veta att han blivit underkänd på utbildningen. Filip Friberg fick efter kursen veta att han inte kunde fortsätta arbeta på anstalten, något som han sätter i samband med en kritisk utvärdering han gjort. Foto: Henrik Rosenqvist.
POLISENNyhetFler civilanställda inom Polisen kommer att leda till någons död, skriver Carina Bäck, ordförande för Polisförbundet Stockholm syd i en debattartikel i Expressen. STs avdelningsordförande Karin Svenning replikerar att det är trist att försöka ”skapa ett vi och dem” inom Polisen.
UDNyhetEn person som säger sig jobba på Sveriges ambassad i Jordanien har försökt ta betalt för att ge förtur till uppehållstillstånd. En kvinna har uppmanats att betala över 100 000 kronor, uppger SVT och Ekot.
OmlokaliseringNyhetArbetsgivarverket är kritiskt till Landsbygdskommitténs förslag att omlokalisera statliga myndigheter. I ett remissvar till utredningen anser verket att omlokalisering leder till effektivitetsförluster och stora kostnader.
IntegrationNyhetDen särskilde utredaren Jonas Nygren har fått regeringens uppdrag att inrätta en ny myndighet, Delegationen mot segregation. Delegationen ska leda ett reformprogram under åren 2017-2025.
SiSNyhetKriminalvården har meddelat att man inte kommer att förlänga hyreskontraktet för Statens institutionsstyrelses ungdomshem Berga. Ett åttiotal fast anställda berörs om ungdomshemmet med 40 vårdplatser stänger.
öppenhetNyhetI höstas lade JK ned utredningen mot Havs- och vattenmyndigheten, som anmälts för att ha röjt identiteten på en anonym källa till myndighetens egen tidning. Nu tar Högsta förvaltningsdomstolen upp fallet.
StatsförvaltningNyhetFler statliga myndigheter behöver vara närvarande lokalt och regeringen bör styra den statliga lokala närvaron, föreslår Statens servicecenter."Det är ett bra förslag. Regeringen måste ta ett större ansvar och öka styrningen", säger civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Publikt.
DiskrimineringNyhetDet var indirekt diskriminering när Arbetsförmedlingen drog tillbaka ersättningen till en arbetssökande som inte ville söka ett jobb av religiösa skäl. Det fastslår Svea hovrätt i en dom.
SPÅRTRAFIKEN NyhetKonduktörerna på Tvärbanan och Nockebybanan i Stockholm byts ut mot biljettstolpar. I morgon börjar arbetsgivaren Arriva förhandla med ST om vad som ska hända med de runt 60 anställda som berörs av beslutet.
ARBETSRÄTTNyhetST har vunnit en tvist i Arbetsdomstolen, vars bakgrund var en infekterad strid om tillsättningen av en rektor vid Sameskolan i Jokkmokk. ”För ST var det viktigt att markera att så här får statliga myndigheter inte agera”, kommenterar förbundsjuristen Anders Hult.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket ska krympa under de närmaste två åren. Förhandlingarna om neddragningar har börjat, men ST flaggar nu för att de inte fungerar. Sanna Norblad, STs avdelningsordförande, efterlyser en övergripande plan.
RehabiliteringNyhetRegeringen och Vänsterpartiet vill skärpa kraven på arbetsgivare att arbeta med rehabilitering av sjukskrivna. Enligt förslaget ska en plan för återgång till arbete tas fram efter 30 dagars sjukskrivning.
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda inom staten fortsätter att öka och uppgick i september 2016 till 261 300 personer. Sedan 2010 är en majoritet kvinnor. Det framgår av Arbetsgivarverkets rapport om löneutvecklingen inom staten.
arbetsrättNyhetTvå nya domar från EU-domstolen gör klart att arbetsgivare får kräva att anställda inte bär religiösa kläder och symboler när de träffar kunder. Men det är inte säkert att statliga arbetsgivare kan agera på samma sätt, enligt STs förbundsjurist Veera Littmarck.
FörsäkringskassanNyhetAnvändare på Försäkringskassans tjänst Mina sidor informerade på måndagen myndigheten att de fått tillgång till hemliga uppgifter om andra användares ärenden. Försäkringskassan stängde då tjänsten.
EKONOMINyhetTCO har tecknat ett avtal med Danske bank om rabatter på lån för ST-medlemmar och medlemmar i de andra TCO-förbunden. Enligt TCO är avtalet mer förmånligt än tidigare avtal med andra banker.
SPÅRTRAFIKENNyhetKonduktörerna på spårvagnarna i Stockholm har haft andra arbetsuppgifter sedan i somras. Snart kan de bli utan jobb helt. "Arriva har inte gett oss något hopp om att vi ska få göra något annat om politikerna beslutar att ta bort konduktörerna", säger STs förtroendevalda Elias Hedlund.
BeredskapNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar i en ny rapport för hot mot journalister. Mediernas krisberedskap behöver stärkas för att möta en mer komplex risk- och hotbild, anser MSB.
KriminalvårdenNyhetDet går inte en vecka utan att någon försöker ta sitt liv i ett svenskt häkte. Det visar Kriminalvårdens statistik som SVT ställt samman. Den internationella kritiken mot svenska häkten är omfattande.
PostenNyhetSamtidigt som Postnord brottas med ökande kostnader och planerar omfattande uppsägningar i Danmark har ersättningarna till den högsta företagsledningen räknats upp med flera miljoner kronor, uppger SVT.
avtalsrörelseNyhetNu börjar avtalsförhandlingar för bransch järnvägsinfrastruktur. ST vill ha ett ettårigt avtal med siffersatt löneutveckling, minst i nivå med det så kallade märket. Äldre medarbetare ska också ha mer semester, yrkar ST.
öppenhetNyhetEU-kommissionen har infört ett nytt verktyg för att skydda visselblåsare. Det ska underlätta för enskilda att lämna anonyma tips om förekomsten av karteller och annan illojal konkurrens.
UPPHANDLINGNyhetRegeringen beslutar i dag om ett nytt förslag mot lönedumpning vid upphandlingar. Förslaget är en kompromiss som förhandlats fram med Kristdemokraterna.
e-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, bör få det samlade ansvaret för att utveckla en nationell digital infrastruktur, föreslår en utredning. Utredaren anser också att E-legitimationsnämnden bör läggas ned i sin nuvarande form.
StatsförvaltningNyhetStatens servicecenter vill att det ska bli obligatoriskt för myndigheterna att använda dess e-handelsfunktioner. Enligt myndigheten skulle staten då kunna spara upp till 450 miljoner kronor årligen.
TRAFIKVERKETNyhetAllt fler utländska företag lämnar anbud till Trafikverket för att bygga infrastruktur i Sverige. Enligt regeringen är det positivt att konkurrensen ökar, men myndigheten får samtidigt i uppdrag att vakta mot lönedumpning.
AVTALNyhetOffentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - säger upp samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Avtalet reglerar bland annat förhandlingsordning och vad som gäller vid medling och strejk under de centrala förhandlingarna på myndighetsområdet.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen uppdrar till Försäkringskassan att kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland de personer som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan.
HögskolanNyhetTillträdesutredningen föreslå enklare regler för den som söker till högskolan. Ändringarna handlar om både behörighet och urval, rapporterar TT.
SpårtrafikNyhetI dag har ST lämnat över sina avtalskrav för medlemmar inom spårtrafiken till arbetsgivarorganisationen Almega. ST kräver löneökningar på minst 400 kronor i månaden. Andra krav är att värna fridagar och att få en snabb lösning för dem som inte får jobba vidare på grund av sjukdom.
FRANKRIKENyhetUtgången i det franska presidentvalet i april är ovanligt osäker. Många lockas av högerpopulistiska Front Nationals Marine Le Pen. Men de fackliga organisationerna varnar för hennes politik.
HögskolanNyhetRegeringen vill reformera högskoleutbildningen för att öppna för fler studenter. Genom nya och flexiblare regler för basårsutbildningar ska fler få behörighet, enligt en promemoria från utbildningsdepartementet.
USANyhetRepublikanernas plan att skrota det nuvarande sjukförsäkringssystemet i USA, Obamacare, skulle leda till att 24 miljoner amerikaner ställs utan sjukförsäkring, enligt en kongressrapport.
PolisenNyhetArresten i Malmö saknar de rutiner som en majoritet av landets andra polisarrester har. Bland annat sker ingen regelbunden tillsyn av de intagna. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en inspektion.
DigitaliseringNyhetRegeringen inrättar ett särskilt digitaliseringsråd som ska främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Post- och telestyrelsen, PTS, ska inrätta ett kansli för rådet.
ArbetsförmedlingenNyhetEn chef på Arbetsförmedlingens huvudkontor har angripit en medarbetare för åsikter som hon uttryckt på twitter, uppger SVT. ST är mycket kritiskt till myndighetens agerande.
OmlokaliseringNyhetRiksrevisionen är starkt kritisk till förslaget om att omlokalisera 10 000 statliga jobb. Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande tar inte hänsyn till tidigare erfarenheter och till kompetensbristen i många landsbygdskommuner, skriver myndigheten i sitt remissvar.
EUNyhetEU kommer att betala ut närmare 200 miljoner kronor i nödmedel till Sverige. Pengarna ska täcka kostnader som Migrationsverket har till följd av det stora antalet asylsökande hösten 2015.
Statens fastighetsverkNyhetGeneraldirektören på Statens fastighetsverk, Björn Andersson, får inte komma tillbaka till sin post, uppger Sveriges Television. Regeringen har utsett Birgitta Böhlin till vikarierande generaldirektör.
KRIMIINALVÅRDENNyhetDet finns en repressaliekultur i Kriminalvårdens personalutbildning i region syd, anser ST. Den är skadlig för verksamheten och kostar stora pengar, framförde ST-avdelningen vid ett möte med den högst ansvarige för myndighetens utbildningar.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i myndighetens IT-system. Tjänstemännen har bland annat alltför stor tillgång till personuppgifter om arbetssökandes hälsa, anser DI.
JämställdhetNyhetArbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Det kan vara en av förklaringarna till att kvinnors sjuktal ökar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
IntegritetNyhetPost- och telestyrelsen, PTS, har inte rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det kommer Kammarrätten fram till efter en prövning.
HögskolanNyhetVid 14-tiden stormade polisen in på Mittuniversitetet i Östersund efter att en person med pistol setts gå in i lokalerna. Två timmar senare greps en man i 25-årsåldern strax utanför campusområdet. ”Helt plötsligt genomsökte en massa poliser med skyddsvästar korridoren och drog i toalettdörrar”, säger Per Bergman, STs vice sektionsordförande.
JämställdhetNyhetKvinnor på statliga jobb har i snitt nästan 9 procent lägre lön än sina manliga kollegor. Idag får alla generaldirektörer en påminnelse om det från ST.