Annons:
Forskning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Afa satsar miljoner på forskning

Afa Försäkring satsar sammanlagt 46,7 miljoner kronor på 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, bland annat vid KI, Högskolan Dalarna, Umeå universitet och Stockholms universitet.

Afas anslag går bland annat till forskning kring mobbade chefer, krocken när den enes hem blir den andres arbetsplats, utveckling av ”rörliga kontor” och sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression. De 17 projekt som nu beviljats stöd spänner från olycksfall i lantbruket till kirurgers arbetsställning vid operationer.

Mobbning på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som drabbar både chefer och medarbetare. Docent Christina Björklund vid Karolinska Institutet, KI, får 3,3 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om ”uppåtgående” mobbning, när chefer blir mobbade av medarbetare.

Professor Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna får knappt tre miljoner kronor för att granska vilken effekt arbetsgivares investeringar för att minska riskerna för arbetsskador får i praktiken. Hon ska följa och utvärdera tio fall, där arbetsgivare har investerat i att göra de anställda mindre utsatta för kemiska hälsorisker, fysiska arbetsmiljöfaktorer och belastningsskador.

Forskaren Linda Magnusson Hanson vid Stockholms universitet, får 2,8 miljoner kronor för forskning kring psykisk ohälsa, främst depression, som folkhälsoproblem. Forskningen ska försöka ge svar på vilken roll arbetsbörda, stress och livssituation spelar för att människor drabbas av depressioner.

Docent Lisbeth Slunga Järvholm vid Umeå universitet får 3,5 miljoner kronor för att utvärdera hur en aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar tjänstemännens arbetsmiljö, hälsa, fysiska aktivitet och produktivitet, i samband med att Örnsköldsviks kommun flyttar 400 tjänstemän till nya lokaler under 2015. Hälften av dem får egna rum och hälften får en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö, där de anställda inte får någon fast arbetsplats utan väljer arbetsställe beroende på arbetsuppgift.

Afa Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling i syfte att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.

Bli den första att tycka till!