Annons:
Socialstyrelsen
Nyhet
AVTherese SäfströmTyck till!

Äldresatsningen krympte till hälften

Samtidigt som Sverige skakas av skandaler inom äldrevården har Socialstyrelsen skurit ned sin tillsyn. Antalet inspektörer har halverats sedan Socialstyrelsen tog över tillsynen 2010.

Efter flera vårdskandaler gjordes vid 2000-talets början en storsatsning på länsstyrelsernas äldreskyddsombud. Mer tillsyn ute i verksamheten skulle sätta stopp för vanvårdsfallen.

Den 1 januari 2010 tog Socialstyrelsen över tillsynen över äldreomsorgen. Sedan dess har antalet inspektörer minskat från runt 60 i hela landet till hälften, visar en rundringning som Publikt har gjort.

När Marie Svensson jobbade på länsstyrelsen i Östergötland arbetade tre personer med tillsyn över socialtjänstens äldreomsorg i ett län. Nu är de lika många på tre län.

– Resurserna fanns ju från början, men har omfördelats av Socialstyrelsen, säger Marie Svensson. Tjänster tillsätts inte igen, eller så görs de om och besätts av en sjuk­sköterska i stället. Det finns inte en chans att vara ute lika mycket som ­tidigare.

På Socialstyrelsen har all tillsyn samordnats så att den i dag omfattar både omsorg och hälso- och sjukvård.

Thomas Karlsson, vice ordförande för ST inom Socialstyrelsen och inspektör på Socialstyrelsens region Öst, tycker att förändringen har fördelar.

Men enligt honom sker tillsynen av hälso- och sjukvård på bekostnad av tillsynen av omsorg enligt socialtjänstlagen, exempelvis äldreomsorg.

– Det är klart att situationen är bekymmersam. Särskilt när vi åter­igen har ett läge med vårdskandaler på äldre­boenden. Det var precis det här som satsningen på äldreskyddsombud skulle förhindra.

Per-Anders Sunesson, avdelningschef för Socialstyrelsens tillsyns­avdelning, tycker inte att tillsynen över äldre­omsorgen har blivit lidande sedan hans myndighet tog över. Han bekräftar att det blivit färre handläggare som arbetar med socialtjänstens äldre­omsorg, men säger att det ligger i reformens natur.

– Vi måste täcka hela tillsynsområdet. Därför arbetar vi på ett annat sätt och mixar tillsynsgrupperna med olika kompetenser.

Men enligt Thomas Karlsson är det inte så vardagen ser ut:

– Vi är inte i mål med integrationen på långa vägar än, säger han. 

Hälften av inspektörerna har försvunnit sedan Socialstyrelsen tog över
  • Fram till 1 januari 2010 arbetade runt 60 äldreskyddsombud på länsstyrelserna med tillsynen av äldreboenden, hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänst­lagen.
  • En rundringning som Publikt har gjort till Social­styrelsens regioner visar att antalet halverats sedan Socialstyrelsen tog över verksam­heten. 
  •   
Bli den första att tycka till!