Annons:
Kronofogden
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Allvarlig JO-kritik mot kronofogden

Justitieombudsmannen, JO, riktar återigen allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten misskött hanteringen av in- och utbetalningar.

Under tiden december 2016-juli 2017 tog JO emot ett stort antal anmälningar med klagomål mot kronofogden. Temat för anmälningarna var att myndigheten låg efter med att registrera och bokföra inbetalningar som hade gjorts. Det har gett olika konsekvenser för anmälarna, bland annat felaktiga utmätningar och utredningsåtgärder, samt försenade återbetalningar.

I sitt svar till JO beklagar myndigheten det inträffade och de olägenheter som den bristfälliga handläggningen har lett till för anmälarna. JO konstaterar att Kronofogdemyndigheten ingående redogör för de brister som har funnits i myndighetens medelshantering och anger ett antal olika åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med dem. Men förklaringarna accepteras inte av JO:

”Det har varit Kronofogdemyndighetens högsta lednings skyldighet att se till att denna viktiga del av verksamheten, som påverkar så många enskilda människors ekonomiska situation, fungerar. Kronofogdemyndigheten förtjänar allvarlig kritik”, skriver JO Lars Lindström i sitt beslut.

Att myndigheten blivit försenad med att registrera och bokföra betalningar har i några av ärendena lett till att myndigheten felaktigt har gjort utmätningar, trots att den som blivit föremål för utmätning inte haft någon skuld vid tidpunkten, enligt JOs utredning. I vissa fall har det utmätta beloppet överstigit den kvarvarande skulden. När de som råkat ut för de felaktiga utmätningarna påpekat misstagen har de fått vänta orimligt länge på att få tillbaka sina pengar, konstaterar JO.

Enligt JO har myndigheten misslyckats med att uppfylla instruktionens krav på att hanteringen av utmätningar ska utföras på ett rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt sätt. Orsaken är många allvarliga fel och brister i myndighetens medelshantering, fel som, återkommit under flera år:

”Jag har också svårt att förstå varför myndigheten under den aktuella tiden varit så påfallande långsam med att reparera skador som myndigheten förorsakat enskilda genom att betala ut pengar till fel mottagare”, skriver JO i sitt beslut.

JO har tidigare vid upprepade tillfällen kritiserat kronofogden för felaktigheter i medelshanteringen. Också JK har riktat kritik mot Kronofogdemyndigheten. JO överlämnar det aktuella beslutet till Finansdepartementet för kännedom.

Bli den första att tycka till!