Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Arbetsförmedlingen svarar skyddsombuden

”Vi tar signalerna om stress och arbetsbelastning på största allvar och har i vårt svar redovisat hur vi arbetar med dem”. Det skriver Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar på myndighetens hemsida, som svar på skyddsorganisationens anmälan till Arbetsmiljöverket.
Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar.Bild:Lina Siksjö

I november anmälde huvudskyddsombuden vid Arbetsförmedlingen myndigheten till Arbetsmiljöverket. Ledningen måste ha en handlingsplan för att få bukt med ohälsan och den extremt höga arbetsbelastningen, skrev skyddsombuden och ifrågasatte även resursfördelningen mellan kundservice och kärnverksamheten.

Skyddsorganisationen krävde också att riskbedömningar görs i god tid och att digitaliseringen och förändringen av arbetsmetoder går i takt.

Nu har ledningen lämnat sitt svar och i det bekräftar överdirektör Maria Mindhammar att även arbetsgivaren har fått signaler från olika delar av organisationen om en pressad arbetssituation. Det har gällt både budgetläget och förskjutning av resurser till utbyggnaden av kundtjänst.

”Här behöver vi vara lyhörda och anpassa utvecklingsarbetet så att kundtjänst och övrig kärnverksamhet utvecklas i takt med varandra. I linje med detta har vi till exempel sänkt takten på utbyggnaden av kundtjänst”, skriver Maria Mindhammar.

När det gäller arbetsmiljön i stort hänvisar myndighetens ledning till den centrala arbetsmiljöplanen och menar att de kommer följa dess planerade aktiviteter.

De direkta åtgärderna ska vara förebyggande, exempelvis tidiga insatser och nära och coachande ledarskap.

Men myndigheten arbetar också övergripande med att planera in arbetet med arbetsmiljöfrågor i verksamhetsplan och ”årshjul”, och i flera olika arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Dessutom sätter ledningen hopp till "medarbetarpulsen", en digital mätning som ska resultera i dialog mellan chefer och medarbetare på arbetsplatsträffar och individuellt.

Arbetsförmedlingens ledning konstaterar också att myndigheten är mitt uppe i ett förändringsarbete, inte minst med att utveckla it-systemen.

” Under arbetets gång kommer dessvärre, till och från, störningar att kännas av. Vi måste dock igenom detta för att sedan kunna skapa en mycket bättre it-miljö”, skriver myndigheten. 

Bli den första att tycka till!